Interiörbild på förskolan Kastanjen med ljussslinga, fjäril och pedagogiskt material

Kastanjen

Fatbursgatan 36

Visa på karta

Förskolan Kastanjen flyttar tillfälligt in på Förskolan Lyckan på Wollmar Yxkullsgatan 19 i augusti 2020.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
45
Antal barn per årsarbetare
8
Andel med förskollärarexamen
72 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På Kastanjen möts barnen och deras familjer av kompetenta och engagerade pedagoger och en väl genomtänkt pedagogisk miljö som stimulerar barnen till egna val, kreativitet och lek tillsammans. Grundläggande i vår verksamhet är att barnen ska få komma till tals och kunna påverka sin vardag i förskolan.

Förskolan Kastanjen har läroplanen som utgångspunkt i verksamheten. Med barnens och pedagogernas nyfikenhet och erfarenheter formas vardagen på förskolan.

Förskolans familjer bjuds in att ta del av förskolans verksamhet genom en mångfald av dokumentation, kickoffsamtal, föräldraråd, föräldramöten och aktiviteter två gånger per år.

Kastanjen använder ett normkreativt arbetssätt för att inkludera alla barn och vuxna i verksamheten. Det handlar till exempel om litteratur, bilder och ett inkluderande språkbruk.

Förskolan har ett utvecklat arbetssätt med digitala verktyg som lärplattor och projektorer.

Vi har skapat flera platser där barn och pedagoger kan sitta och läsa tillsammans. Vi har pedagoger som är kopplade till projektet ”Läsa mera” som finns på Södermalm.

Förskolans pedagoger har gått en utbildning för att miljöcertifieras enligt ”Grön Flagg”.

Vi arbetar med olika teman såsom ”närmiljö,” ”livsstil och hälsa” och håller för närvarande på med temat ”rörelse och naturupplevelser”. Vi arbetar kontinuerligt med att minska pappersförbrukning och matsvinn.

Inne- och utemiljö

Vi ligger centralt med flera närliggande parker som vi använder dagligen. Vi tar emot utomhus klockan 08.0009.00 och går sedan iväg på olika aktiviteter. Det kan vara teater, parkbesök, museer, bibliotek, skogen eller projekt som vi har inomhus/utomhus.

Under större delen av året går vi även på eftermiddagarna till Tanto där vi upptäcker och undersöker parkområdet. Miljöerna på förskolan är utformade utifrån barnens åldrar, intressen och våra styrdokument.

Kost och måltider

Barnen serveras en god, vällagad och näringsriktig mat som för närvarande kommer från cateringföretaget ”Sandborgen”. Maten serveras i en buffé där alla barn tar mat själva.

Mål och vision

Målet med vår verksamhet är att alla barn ska utveckla sitt livslånga lärande. Vägen dit ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Barnen erbjuds en pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Grunden för vårt arbete utgörs av den nationella läroplanen, Stockholms stads förskoleplan, FN:s barnkonvention, Skollagen och Diskrimineringslagen och Södermalms pedagogiska ställningstaganden. I samarbete med hemmet ska barnen få förutsättningar att utvecklas till ansvarskännande människor och samhällsmedborgare.

Särskilt stöd och behov

Förskolan har tillgång till specialpedagog via stadsdelens stödenhet.

Mer om oss


Öppettider i förskolan: som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid som en förskola måste hålla öppet om det finns behov av det. ramtiden är mellan klockan 6.30 och 18.30 alla helgfria vardagar utom midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Hitta hit

Uppdaterad