Förskolan Kastanjen är en nybyggd förskola med stor gård.

Kastanjen

Fatbursgatan 36

Visa på karta

Förskolan Kastanjen öppnade i nybyggda lokaler i augusti 2021. Vi har en stor, härlig gård där barnen kan leka, utmanas och få möjlighet till fysisk aktivitet. Vår kock lagar mat från grunden.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
120
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
50 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Välkommen till förskolan Kastanjen! Vårt övergripande tema är hållbar framtid, och det genomsyrar utbildningen barnen får hos oss.

Kastanjen startade upp sin verksamhet i augusti 2021 med barn från Villekulla, Rosen och ”Gamla Kastanjen”. Det gör att barn, pedagoger och vårdnadshavare har både befintliga och nya bekantskaper.

Projektarbete

Under läsåret 2023-2024 är temat "Hur lyssnar och möts vi i vår stad?" Utifrån temat skapas olika projekt där barnens intresse, nyfikenhet och kunskap tas tillvara och utvecklas. I samspelet mellan barn och pedagoger skapas meningsfulla sammanhang som leder till fördjupade kunskaper och lust att lära.

Rörelse

Rörelse är en grundläggande del i vår utbildning. Barnen har daglig fysisk aktivitet med pulshöjande inslag utomhus och inomhus i olika former.

Inne- och utemiljö

Vi tar emot utomhus klockan 07.30–09.00 och går sedan i väg på olika aktiviteter. Det kan vara projekt som vi arbetar med inomhus eller utomhus, parkbesök eller utflykter till andra platser i vår närmiljö som bibliotek, teater och museer.

Kost och måltider

Förskolan är Krav-certifierad. Vår kock lagar mat från grunden och använder en hög andel ekologiska livsmedel. Vi har ett medvetet och aktivt arbete för att måltiderna ska vara goda, näringsrika och hållbara. Vi serverar vegetarisk kost för alla minst tre dagar per vecka, övriga dagar serveras fisk och kött.

Mål och vision

Vårt uppdrag är att ge barnen erfarenheter och förutsättningar så att de känner tilltro till sin egen förmåga och kan ta sig an de utmaningar de möter i sin omvärld.

Förskolan Kastanjen ger alla barn likvärdiga förutsättningar. Alla barn får god omsorg, trygghet och en rolig tid på förskolan. Tillsammans med vårdnadshavare ger vi barnen möjlighet att utvecklas till öppna, hänsynsfulla människor med förmåga till inlevelse och samverkan med andra.

Vi använder Skolplattformen för att ge vårdnadshavare information om barnens utveckling och lärande. Individuella lärloggar når bara du som vårdnadshavare och nya publiceras en till tre gånger per termin. Lärloggar finns även på gruppnivå och dessa kan alla vårdnadshavare i respektive grupp ta del av.

Gruppens lärloggar publiceras varannan vecka och visar en del av undervisningen och utbildningen som barnen fått. Allmän och aktuell information som rör förskolegruppen eller dig som vårdnadshavare publiceras också digitalt.

Förskolan Kastanjen har ett arbetssätt som kallas våldsprevention. Det innebär att vi utbildar pedagogerna i att ge barnen alternativ till lekar som innehåller våld. Vi har en nolltolerans mot våld och tydligt fokus på normkreativitet och inkludering.

Särskilt stöd och behov

På Södermalm har alla kommunala förskolor tillgång till stöd och handledning av specialpedagoger och förskolepsykolog. Vi anpassar utbildningen och utvecklar arbetet i samarbete med vårdnadshavare för de barn som behöver särskilt stöd.

Mer om oss

Förskolan Kastanjen tillhör Maria förskolor och förskoleområde 4.

Övrigt

Är du intresserad av att ansöka om en plats på Kastanjens förskola? Då är du välkommen på visning!

Datum och tid för visningar vårterminen 2024

  • onsdag den 24 januari kockan 15.30-16.15
  • onsdag den 28 februari klockan 9.00-9.45
  • onsdag den 20 mars klockan 15.30-16.15
  • onsdag den 24 april klockan 9.00-9.45
  • onsdag den 29 maj klockan 15.30-16.15
  • onsdag den 12 juni klockan 9.00-9.45

Du måste föranmäla dig till visningen. Det gör du genom att skicka e-post till biträdande rektor Annika Nylen-Nilsson.

E-post: annika.nylen-nilsson@edu.stockholm.se

Ange önskat datum för visning samt namn på vårdnadshavare som vill komma. Observera att det är ett begränsat antal platser vid varje visning. Du får svar via e-post om du får plats eller inte.

Om du har erbjudits plats på förskolan kontakta Annika Nylen-Nilsson så bokar vi in ett besök så snart som möjligt.

Digital visning av förskolan Kastanjen

Hitta hit

Uppdaterad