Utemiljö med stor altan intill ett rött tegelhus i flera våningar.

Kastanjen Majstångsvägen 6

Majstångsvägen 6

På Kastanjen i Midsommarkransen finns fyra grupper – två för barn 1–3 år och två för barn 3–5 år. Vi har stora, öppna lokaler och tre gårdar. Vi arbetar i storarbetslag där barnen är uppdelade i mindre grupper delar av dagen.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
116
Antal barn per årsarbetare
5,87
Andel legitimerade förskollärare
45 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi ser barnen som kompetenta, nyfikna och kreativa. Förskolan ska vara en lärorik plats där barnen ska ges många möjligheter till olika möten, lek, kreativt skapande, upptäckter och utmaningar. Detta ska stimulera dem till lärande och ge möjligheter till inflytande och ansvar.

Vi erbjuder en lärmiljö som är inbjudande, öppen, tydlig och anpassad efter barnens intressen och behov. Under dagen fördelar vi oss så ofta vi kan i mindre grupper för att fördjupa relationer, lek och andra utforskande aktiviteter.

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation för att fånga barnens lärprocesser. Vi anser att den pedagogiska dokumentationen består av tre viktiga delar: Observation, dokumentation och reflektion. Barnen bjuds också in till att delta i olika former av reflektion.

Inne- och utemiljö

På förskolans tre gårdar finns plats för och möjlighet till lek, utforskande och rörelse. Alla barn och pedagoger har även tillgång en stor lokal som kallas Teatern. Den används vid rörelse, teater, dans och även nätverk för pedagoger. Vi har även närhet till parker och grönområden utanför förskolan.

Kost och måltider

Våra kockar lagar mat från grunden och vi använder en hög andel ekologiska livsmedel. Vi serverar frukost, lunch och mellanmål. Vi har en varierad kosthållning och följer Livsmedelsverkets rekommendationer.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Älvsjö präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en lärmiljö av hög kvalitet som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

I vår förskoleenhet har vi gemensamt formulerade mål, åtaganden, arbetssätt, värdegrund och kvalitetsgaranti.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolornas ordinarie verksamhet. Till stöd för förskolorna finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

Kastanjen tillhör Midsommarkransens förskolor. I enheten ingår även förskolorna Fiberpennan, Rönneberga, LM-gården och Svandammsgården.

Övrigt

Visningsdatum

  • Torsdag 5 oktober klockan 09.15
  • Torsdag 30 november klockan 09.15

Digital visning

Välkommen till en digital visning av förskolan. Det är samma information i filmen som står på denna sida.

Digital visning av Kastanjen

Hitta hit

Uppdaterad