Förskolan

Kåsan I Ur och Skur

Bredängs Allé 44

Visa på karta

Vi drivs som aktiebolag och startade år 1994. Vi finns i Bredäng och arbetar efter Friluftsfrämjandets I Ur och Skur pedagogik. Grundidén är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillgodoses genom vistelse i naturen.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Fristående
Antal barn
68
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
30 %
Webbplats
http://www.iurochskur-kasan.se/

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan består av fyra åldersintegrerade avdelningar och heter Rodret, Seglet, Bojen och Ankaret.

Vi bedriver vår verksamhet i växelverkan, vi använder både utomhus- och inomhusmiljön och anpassar verksamheten efter väder, barnens behov och tema/projektarbete.

I Ur och Skurs grund är friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande. Vi på Kåsan försöker uppnå detta genom att aktivt följa årstidsförloppet i naturen. Genom lek och lustfyllda upplevelser på vår fantastiska gård, som erbjuder naturmiljö och i skogen strävar vi efter att skapa känsla och förståelse för naturen och vidare för de samband som råder där. Barnen är ofta indelade i mindre grupper när vi går till skogen för att de ska få en chans att göra sin röst hörd och lära sig lyssna på varandra. Våra skogsgrupper kallas Skogsmulle, Skogsknytte och Skogsknopp. På vintern åker de större barnen skridskor (Skrinna) och vi erbjuder även barnen att prova längdskidor. Vi utbildar även barnen i Hitta Vilse, där barnen lär sig hur de ska agera när de går vilse i skogen.

Inne- och utemiljö

Vi har en stor gård med planerad och kuperad mark, sandlådor och mycket löst material i våra förråd. Vi erbjuder barnen snickeri, skapande med staffli, rörelselekar till musik, drama med mera. Gården renoveras under vår/sommar 2018.

Inomhus arbetar vi ständigt med att utveckla vår inomhusmiljö så att den ska passa aktuell barngrupp. Aktiviteter erbjuds utifrån intressen och aktuellt tema. Inomhus har barnen även tillgång till ledarledda aktiviteter i ett rörelserum, bibliotek och skapanderum.

Kost och måltider

Här serveras mat som oftast är lagad ifrån grunden. Över 50 procent av råvarorna som används i matlagningen är ekologiska. Vi har som mål att servera så mycket ekologiska varor som möjligt till barnen.

En till två dagar i veckan serverar vår kock vegetarisk kost till alla på förskolan. Till de som önskar får även vegetarisk kost alla dagar i veckan. Kocken köper så mycket svenskproducerad mat som det går.

Under våren och hösten lagar vi mat i skogen cirka en dag i veckan med de äldsta barnen.

Mål och vision

Som ledare inom I Ur och Skurs pedagogik är det viktigt att vara medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande. Vilket betyder att vi alltid är närvarande pedagoger som är på barnens nivå. Vi upptäcker sniglar vid vägkanten och undersöker dessa tillsammans med barnen. Vi upplever naturen på samma sätt som barnen, klättrar, kryper, hoppar med mera.

Alla arbetar vi efter läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16, vilket är det styrdokument som ger förskolan dess uppdrag, värdegrund, mål och riktlinjer. Vi arbetar systematiskt med vår kvalitet och använder oss av vår egen utvärdering men även föräldrarnas synpunkter (Stockholms stads undersökning) när vi planerar förbättringar i verksamheten och väljer ut mål för kommande år.

Vi arbetar även med I Ur och Skurs mål med Läroplanen som grund där verksamheten ska sträva efter att varje barn:

  • Utvecklar intresse för och kunskaper om naturen samt utvecklar en naturkänsla
  • Utvecklar kunskap om en hållbar livsstil
  • Utvecklar kunskap om och praktiskt handlande efter allemansrätten
  • Får stöd och stimulans i hela sin utveckling genom vistelse i naturen
  • Får möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen
  • Får utveckla grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv

Mer om oss

Vill ni veta mer om hur vi arbetar kan ni gå in på vår hemsida, där kan ni läsa mer om vår grundverksamhet, Skogsmulle med mera. www.iurochskur-kasan.se

Välkomna att höra av er till oss!

Hitta hit

Uppdaterad