En detaljbild av fasaden på förskolan Kakburken

Kakburken

Sköndalsvägen 44

Visa på karta

Förskolan Kakburken ingår som en av sex förskolor i Sköndals kommunala förskolenhet. Förskolan ligger i ett lägenhets- och radhusområde nära Sköndals centrum. Förskolan består av fyra avdelningar i två plan med en fantastisk utemiljö.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
64
Antal barn per årsarbetare
5,5
Andel legitimerade förskollärare
42 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vår förskola ska vara en plats där alla känner sig välkomna, trygga och delaktiga. Där barnen aktivt får skapa sin egen kunskap och identitet tillsammans med andra barn och medforskande pedagoger.

Inne- och utemiljö

Vår miljö är inspirerande, föränderlig och inbjuder till utforskande lek, skapande och lärande. Grunden till vårt pedagogiska arbete inspireras av förskolorna i Reggio Emilia. Det innebär att vår barnsyn bygger på tron att alla barn är kompetenta, intelligenta och har en naturlig drivkraft att utforska världen.

Kost och måltider

I vårt kök tillagas näringsrik kost av vår kokerska.

Mål och vision

Barn och föräldrar möts av ett professionellt förhållningssätt och en pedagogisk lärmiljö där alla barns nyfikenhet, lust och förmåga tas tillvara. En tydlig, tillåtande och tillgänglig verksamhet där barnen är delaktiga i undervisning och lärande genom lek och lust.

Särskilt stöd och behov

Förskolan har möjlighet att vid behov få specialpedagogiskt stöd. Vi har tillgång till specialpedagoger, talpedagog och förskolepsykolog.

Mer om oss

Förskolan är en del av den digitalisering som sker i samhället. Genom ett medvetet arbete på våra förskolor införs detta inom samtliga områden. Barnen blir producenter och medskapare och får ta del av kodning och programmering samt möta källkritik.

Övrigt

Visning av förskolan enligt nedan. Anmäl intresse i god tid genom att mejla hans.winblad@edu.stockholm.se.

  • Fredag 23 februari kl. 07.30
  • Fredag 17 maj kl. 07.30

Hitta hit

Uppdaterad