Grind till förskolegård. Rutschkana, sandlåda, parasoll, bänkar och solskydd. Foto.

Justineborgs förskola

Adolfsbergsvägen 26

Justineborgs förskola drivs som ett föräldrakooperativ vilket innebär att varje familj är medlem i den ekonomiska föreningen. Personalen leds av en förskolechef som även ansvarar för den pedagogiska verksamheten.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
20
Antal barn per årsarbetare
3,6
Andel legitimerade förskollärare
33 %
Webbplats
http://www.justineborg.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi bedriver traditionell förskolepedagogik och arbetar för att tillsammans med föräldrarna ge barnen en trygg och lärorik miljö. Leken är grunden i vår verksamhet. Genom leken lär sig barnen socialt samspel, regler och normer, lär sig att ta hänsyn och respektera andra barn och vuxna. Barnens åsikter, engagemang och intressen tas tillvara och påverkar förskolans verksamhet.

De rutiner vi har avser att skapa trygghet, regelbundenhet och kontinuitet i verksamheten. Barn är nyfikna och kunskapsgiriga av naturen men det är upp till oss vuxna att ge dem det utrymme de behöver för att motivera och stötta dem i deras utveckling, både motoriskt och socialt.

Vi har ett förhållningssätt där vi medvetet ser till att flickor och pojkar får samma möjligheter att pröva och utveckla sina förmågor och intressen.

Under en vecka på Justineborg erbjuds barnen bland annat utflykter till närliggande parker, skapande i olika material och tekniker, gymnastik och yoga. De större barnen erbjuds också teater besök och utflykt till museum under läsårets gång.

Inne- och utemiljö

Justineborgs förskola huserar på bottenplanet av ett fler familj hus i Mariehäll-Bromma. Inne miljön utmanar och lockar barnen till lek och aktivitet. Vi har en egen gård som är anpassad till barnens behov och verksamheten. Den inbjuder till kreativitet, utforskande och upptäckande.

Kost och måltider

På Justineborg har vi en egen kokerska som serverar hemlagad lunch varje dag. Mellanmålet ordnar vi själva. Vi har ett tänk kring ekologiska varor när det kommer till frukt, grönt och mjölk. Vid måltiderna har barn och personal sina bestämda platser vilket skapar trygghet och igenkänning. Det är en trevlig stund som ger möjlighet till samtal och reflektion barn och personal emellan. Tillsammans med barnen uppmärksammar vi att mat, sömn och motion är viktiga för vårt välbefinnande.

Mål och vision

Vi har ett tematiskt arbetssätt där vi fångar upp många områden i läroplanen såsom språk, matematik, naturkunskap, teknik, skapande och rörelse. Genom att vi arbetar tematiskt så får barnen möjlighet att fördjupa sig inom ett område eller ämne. Vi utgår alltid från barnen och deras intressen och behov när vi planerar ett tema eller projekt.

Vår målsättning är att ha hög personaltäthet i förhållande till barngruppen. Alla ska känna sig välkomna, uppskattade och uppmärksammade. Barn är individer och alla ska få utvecklas i sin takt och utifrån sina förutsättningar. Vi vill att barnen ska känna sig trygga på vår förskola, känna glädje, lust till lek och socialt samspel, att barnen i leken utvecklar sin nyfikenhet och lust att lära och att barnen utifrån sin förmåga ska vara delaktig i förskolans planering.

Mer om oss

På Justineborgs förskola använder vi Förskoleappen för att förenkla den pedagogiska dokumentationen det vill säga uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan. Förskoleappen förenklar även kommunikationen mellan förskolan och hemmet och föräldrarna kan snabbt och enkelt få information från förskolan och kan på ett enkelt sätt följa sitt barns vardag.

Följ oss på Instagram: Justineborgsforskola

Övrigt

Justineborg är en liten förskola som kännetecknas av få barn, hög personaltäthet och högt engagemang från både föräldrar och personal. Justineborg är valet för den som gillar det lilla formatet.

Hitta hit

Uppdaterad