Förskollärare visar upp en bok för fem små barn

Visningar av förskolan anpassas efter myndigheternas riktlinjer kring covid-19.

Jungfru Lona

Kinmanssonsvägen 47

Visa på karta

Jungfru Lona ligger på bottenplan vid Axelsbergs seniorboende. Vi har tre grupper för yngre barn, tre grupper för äldre barn och en grupp för barn mitt emellan. En avdelning har natur- och uteprofil och bedriver stor del av verksamheten utomhus.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
130
Antal barn per årsarbetare
5,3
Andel med förskollärarexamen
43 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Verksamheten på Jungfru Lona vilar på tre ben: En pedagogisk genomtänkt uteverksamhet i alla väder, ett lekpedagogiskt förhållningssätt där pedagogerna tar aktiv del i barnens lek samt tilltro till barnens kompetens där vi i alla situationer uppmuntrar barnen till att utveckla sin egen tilltro till ”jag kan, jag vågar försöka”.

Vi strävar efter att utveckla barnens förmåga till samarbete och delaktighet de ska känna att deras åsikter och tankar är viktiga. Förskolans verksamhet är till för barnen och de ska få tillfällen till många långa och kreativa lekpass, såväl ute som inne. Förskolan ska ge barnen stöd i att använda sin kommunikation i samspelet med andra människor och ge dem verktyg i konflikthantering.

Vi utgår från barnens intressen då vi planerar våra projekt och utforskar och lär oss mer tillsammans med läroplanen som gemensam utgångspunkt. Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning som innebär att du som vårdnadshavare är med hela dagarna under inskolningsperioden på 4-5 dagar. Vi har regelbundna utvecklingssamtal med alla föräldrar. Vi bjuder till föräldramöten och andra sociala evenemang som gårdsfest, föräldrafika med mera.

Inne- och utemiljö

Jungfru Lona har stora fina lokaler och en ordentlig gård. Utöver generösa avdelningsytor har vi ett rörelserum där vi har rörelselek bollspel dans, med mera. Mycket av vår verksamhet bedrivs i skog och mark i närområdet.

En gång i veckan samlas hela förskolan på vår gräsmatta och har en stor samling med sång: "Det här är vi allihopa tillsammans”. Övriga dagar går de äldre barnen oftast ifrån förskolegården till närliggande parker och grönområden vilket vi har gått om alldeles runt knuten.

Kost och måltider

Måltiderna är en viktig del av verksamheten på förskolan. Goda och bra måltider bidrar till hälsa, matglädje, gemenskap och en trivsam stämning. Förskolan arbetar aktivt för en hållbar utveckling genom att göra medvetna val kring inköp. Vi strävar efter att ha en hög andel ekologiska livsmedel och vår mat lagas från grunden på förskolan. Vi serverar en variationsrik kost med mycket fisk och vegetariska maträtter efter Livsmedelsverkets rekommendationer.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Älvsjö präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en pedagogisk miljö som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Förskolorna Jungfru Lona och Instrumentet ska vara en trygg och rolig plats där utveckling, lärande och omsorg möts, där alla individer ska få växa utifrån sina förutsättningar. Vi vet att barn utvecklas och lär genom lek och samspel med andra barn och hos oss får leken stort utrymme. Vi vill att våra förskolor skall vara en arena för goda och utvecklande möten, barn-pedagoger, barn-barn, föräldrar-pedagoger. Vi försöker tänka så både i den pedagogiska miljön och i själva verksamheten.

Vi vill att våra barn ska få vistas mycket ute eftersom vi vet att det är hälsofrämjande och stimulerar till lek och lärande. Vi har en tilltro till barns förmåga och vi arbetar mycket för att främja barnens självständighet. För att stärka barnens självkänsla och delaktighet anser vi att de ska ha möjlighet att påverka verksamheten. Det viktigt för oss att barnen får uttrycka sig och bli lyssnade på och även att få reflektera tillsammans med pedagoger över allt ifrån årstidsväxlingar till demokratiska värderingar.

Vi vill att förskoletiden skall vara ett spännande och lärorikt äventyr.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolornas ordinarie verksamhet. Till stöd för förskolorna finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

På förskolan Jungfru Lona finns många duktiga pedagoger vilket gör att vi har ett aktivt samarbete med lärar- och barnskötarutbildningen i form av studerande som gör sin praktik hos oss.

Visningar

Under hösten 2020 genomför alla kommunala förskolor i Hägersten-Älvsjö visningar anpassade efter myndigheternas riktlinjer kring covid-19. Kontakta förskolans rektor för mer information om när och hur visningarna planeras.

Hitta hit

Uppdaterad