Barn i grönska. Klädda i blå reflexvästar, håller upp händerna.

Jensen förskola Kristineberg

Lidnersplan 2

Visa på karta

Vi erbjuder barnen medvetenhet kring och delaktighet i sin omvärld, genom lärande, lek och en känsla av att kunna, vilja och våga. Hos oss får barnen träna för verkligheten under lustfyllda former. Du kan följa ditt barn via vår blogg. Välkommen!Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Fristående
Antal barn
47
Antal barn per årsarbetare
5,7
Andel legitimerade förskollärare
40 %
Webbplats
http://jensenforskola.se/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Barnens bildningsresa börjar hos oss, en lustfylld resa mot att bli självständiga, motiverade och kreativa individer. Jensens utbildningskoncept “Träning för verkligheten” genomsyrar verksamheten på alla våra förskolor och innebär att vi förbereder barnen för nästa steg i livet.

Bildning, goda sociala färdigheter och tilltro till sin egen förmåga gör att barnen från Jensen förskola bemöter sin framtid med en känsla av att de kan, vill och vågar. Det innebär även att vi prioriterar de områden som lägger grunden för ditt barns långsiktiga lärande och utveckling och har fokus på den medvetna och lustfyllda undervisningen. Vi lägger stor vikt vid att barnet får utmaningar och stöd att växa som individ, att samarbeta med andra och även prova på att leda andra.

Genom utepedagogik, fysisk aktivitet, mindfulness och bra kost vill vi även ge varje barn grunden till en god hälsa. Jensens hälsoprofil innebär att vi ser till barnets hälsa utifrån ett helhetsperspektiv; kost, rörelse och återhämtning. Vi vill ge barnen de bästa förutsättningarna för en god hälsa genom att ha roligt när vi rör på oss. Vi känner tillsammans hur skönt det är att slappna av och gå ner i varv. I samband med måltider pratar vi med barnen om vikten av att äta näringsrik och varierad mat för att växa och må bra.

Inne- och utemiljö

Lokalerna är väl anpassade för verksamheten med olika miljöer och material som möter och stimulerar barnens behov under dagen - allt från vila och läsning till geometri och rörelse. Vi börjar alltid dagen utomhus vid förskolan. Därefter ger vi oss ofta iväg på äventyr lite längre bort. Vi går till exempel till olika skogsgläntor i närheten, tar bussen eller tunnelbanan till olika muséer, eller leker i någon av de många parkerna som finns i vårt närområde.

Kost och måltider

Vi tycker att det är viktigt att kunna erbjuda barnen en varierad och näringsrik kost. Därför består våra caterade måltider av en hög andel ekologiska, närproducerade och säsongsbetonade råvaror. Vi undviker medvetet livsmedel och drycker med tillsatt socker och serverar rikligt med frukt. Barnen får tidigt lägga upp sin mat själva och därigenom ta ställning till vad de vill äta. De tränar sig då på att känna igen sin kropps signaler för hunger, törst och mättnad.

Mål och vision

Grunden för framtida lärande läggs de första åren i ett barns liv och en välfungerande förskola är därför ett stort och viktigt ansvar. Varje barn som kommer till oss ska mötas av pedagoger som alla har ett gemensamt mål: att ditt barn ska känna sig trygg och få chansen att utvecklas till sitt bästa jag!

Vi på Jensen tar vårt uppdrag på stort allvar och brinner för ditt barns rätt till en bra förskola. Vi arbetar för att ge varje barn utmaningar samt stimulans att bygga sitt eget självförtroende och självkänsla, med målet att ditt barn både ska stortrivas i förskolan och lära sig mycket. Med det lustfyllda lärandet i fokus skapar vi meningsfulla dagar tillsammans, både inomhus och utomhus.

Genom sitt engagemang och sin kompetens skapar våra pedagoger en harmonisk och trivsam förskola för alla barn. I arbetet med att bibehålla varje barns glädje, nyfikenhet och lust till att lära anpassar pedagogerna undervisningen så barnen stimuleras och utmanas utifrån sin egen kunskapsnivå.

Mer om oss

Vi sätter stor vikt vid den dagligen dialogen som sker vid lämning och hämtning. Du får även via vår digitala plattform insyn i ditt barns vardag och kan följa ditt barns utveckling. Du kan se vad som sker på förskolan genom foton, filmer och korta beskrivningar och kan samtidigt få insyn i vilka läroplansmål vi har fokuserat på under dagen. När ditt barn slutar hos oss för att börja i skolan, finns en digital portfolio som ni kan ladda ner och spara som ett minne av tiden på förskolan.

Övrigt

Jensen förskola är en del av Jensen education AB. Vi arbetar aktivt med både hälsa och bildning.

Hitta hit

Uppdaterad