Förskolans gård, träd, gröna buskar, rutschkana, lekstga.

Järvagården

Köpenhamnsgatan 26

Vi använder vår närmiljö för lek i skog och parklek och ute på förskolans gård. Vår målsättning är mindre barngrupper, för att skapa en lugn miljö. Med kunnig och välutbildad personal kan varje barn mötas utifrån dennes mognads- och utvecklingsnivå.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Järva
Organisationsform
Fristående
Antal barn
30
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
34 %
Webbplats
http://jarvagarden.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi är en traditionell förskola som inspireras av både Montessori och Reggio Emilia pedagogiken. Vi kombinerar dessa på ett sätt så att varje barn utvecklas till självständiga och demokratiska individer med många praktiska verktyg. Ett av många verktyg som vi arbetar med barnen är att visa empati för sin omgivning, en trygg plats där man omfamnar sina olikheter och blir sedda. Genom att fokusera på små barngrupper bereder vi för detta.

Inne- och utemiljö

Vår förskolegård erbjuder en variation i både terräng samt grönska. Gården inbjuder till utforskande, miljötänk och konditionsträning för kropp. Vi inbjuder till lek med olika verktyg, genom detta utvecklas barnens sinnen. Inne på förskolan har vi stora och öppna lokaler som ger plats för det mesta. Vi har mycket material som tränar barnens sinnen och finmotorik på hyllor i barnvänlig höjd. I förskolans vardag erbjuds barnen till att skapa.

Kost och måltider

Vi lagar all mat från grunden och försöker att endast använda färska råvaror.

Mål och vision

Förskolan drivs utifrån läroplanen samt skollagen. Vår vision är att erbjuda barnen en trygg och rolig miljö som samtidigt utmanar, stimulerar och lockar till lek och aktivitet. Genom lek och stimulans får barnen utlopp för sin fantasi och svar på sina många nyfikna frågor. Genom lek och med lust och självkänsla skapar vi förutsättning för egen utveckling.

Hitta hit

Uppdaterad