Grafik på förskola, barn och lekplats.

International Playschool AB

Oslogatan 25

Visa på karta

Vi vill tillsammans med barnen skapa en tilltro till nutidens och framtidens möjligheter, det mångkulturella samhället och barnens roll i det. Öppenhet och respekt till föräldrar och barn, deras kultur samt svenska samhället är grunden för arbetet.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Järva
Organisationsform
Fristående
Antal barn
22
Antal barn per årsarbetare
5,2
Andel legitimerade förskollärare
50 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

International Playschool vill erbjuda barnen och vuxna dialog, samtal och delaktighet. Förskolans miljö ska vara en del av mångkulturellt samhälle.Alla barn genom förskolans verksamhet ska utveckla sitt livslånga lärande. Vägen dit ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

På International Playschool har vi enen pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samspel mellan barn och vuxna skapas förutsättningar för att utveckla färdigheter och intressen under förskoletiden.

Vår verksamhetens styrdokument är:

  • FNs Barnkonvention
  • Skollagen
  • Diskrimineringslagen
  • Förskolans likabehandlingsplan
  • Lpfö 98 rev.2016
  • Förskolans egen verksamhetsplan

Alla föräldrar inom förskolan har möjlighet till insyn och inflytande över sitt barns utveckling.

Inne- och utemiljö

Vår inne och ute miljö utmanar och inbjuder lek och lärande. De formas efter vårt pedagogiska arbete och barnens behov. Vi ser till att det är anpassad för alla barn.

Vi ger barnen möjligheter att pröva, experimentera, forska, leka, möblera om, och sätta i gång fantasin.

Vi har en skapande verksamhets vrå där har alla åldrar möjlighet för att förverkliga sitt skapande.

Vi välkomnar föräldrarna och besökare vid den lilla hallen.

Vi har skyddsrond, brandskyddsrond, rutin kontroll för arbetsmiljö.

Kost och måltider

Matstunder är en del av det pedagogiska arbetet, vi har pedagogiska måltider.

Vi serverar vällagad och näringsriktig mat för att skapa goda matvanor. För hållbarhet på sikt både för hälsa och miljö lagar två personal i köket all mat från grunden. Ofta är råvarorna kravmärkta och ekologiska.

Vi använder inte genmanipulerad varor. Vi gör våra matlistor efter föräldrarnas kultur och önskemål.

Vi äter frukost, lunch, mellanmål och två gånger. Fruktstund under dagen.

Mål och vision

Vi profilerar oss med språk som öppnar alla framtida dörrar för våra barn.

Vi har en förskollärare och 4 utbildade barnskötare på plats. Vi ser till att barngrupperna har en lämplig storlek. Det betyder att tillräckligt personaltäthet, tillgodose alla barnens individuella behov. Vi har åldersblandade grupper med barn 1–5 år.

Engelska och svenska är levande språk i förskolan. Vi har två engelsktalande och tre svensktalande pedagoger.

Barnen som har ett bra hemspråk kan lära sig svenska och engelska lättare. Språket är ett med kulturella identitet som vår förskola vill bevara och utveckla med mångkulturella identitet hos barnen. Alla språk är värdefulla. Vi har hemspråk stöd efter behov, vi firar högtiderna som barnen har och har alltid fest på sådana dagar.Vi firar också svenska högtider. När vi har termin avslutningar sjunger barnen svenska, engelska och hemspråken. Personalen alltid lär sig några ord med barnets språk och använder den. Då vet barnen att deras hemspråk är en värdefullt som alla försöker prata och tillåtet i det lilla samhälle som förskolan.

Särskilt stöd och behov

Vi har ett stort kök och två personer i köket på heltid som lagar mat efter föräldrarnas önskemål och barnens behov.

Vid behov som barn med särskilda rättigheter, anställer vi en stöd personal för att stödja barnet.

Mer om oss

Engelska och svenska är levande språk i förskolan.

Vi har hemspråksstöd. Vi vill bevara och utveckla med mångkulturella identitet hos barnen. Vi firar högtiderna som barnen har och har alltid fest på sådana dagar.

Öppet hållande: Vi har inom ramtiden 06.30–18.30 öppet helgfria dagar under veckan efter föräldrarnas behov.

Vi har maxtaxa.

Övrigt

Vi har har egen kö system. Från 6 månaders ålder kan man ställa barnet i kö. Föräldrar, som vill ställa sitt barn i kö hos oss, behöver gå in på www.stockholm.se och ”Min barnomsorg” för att ansöka om plats.

Förskolan har syskonförtur.

Hitta hit

Uppdaterad