Grafik på förskola, barn och lekplats.

International Playschool 2

Edingekroken 11

Visa på karta

Vår vision är att med barnen skapa en tilltro till nutidens och framtidens möjligheter, det mångkulturella samhället och sin roll i det. Respekt till föräldrarna och barnen och deras kultur samt svenska samhället är grunden för vårt arbete.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Järva
Organisationsform
Fristående
Antal barn
17
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
50 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi profilerar oss med språket som kommer att öppna alla dörrar på framtiden.

International Playschool 2 vill erbjuda barnen och vuxna dialog, samtal och delaktighet. Förskolans miljö ska vara en del av mångkulturellt samhälle.Alla barn genom förskolans verksamhet ska utveckla sitt livslånga lärande. Vägen dit ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

På International Playschool 2 har vi enen pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samspel mellan barn och vuxna skapas förutsättningar för att utveckla färdigheter och intressen under förskoletiden.


Inne- och utemiljö

Vår inne och ute miljö utmanar och inbjuder lek och lärande. De formas efter vårt pedagogiska arbete och barnens behov. Vi ser till att det är anpassad för alla barn.

Vi ger barnen möjligheter att pröva, experimentera, forska, leka, möblera om, och sätta i gång fantasin.

Vi har en skapande verksamhets vrå där har alla åldrar möjlighet för att förverkliga sitt skapande.

Vi välkomnar föräldrarna och besökare vid den lilla hallen.

Vi har skyddsrond, brandskyddsrond, rutin kontroll för arbetsmiljö.

Kost och måltider

Matstunder är en del av det pedagogiska arbetet, vi har pedagogiska måltider.

Vi serverar vällagad och näringsriktig mat för att skapa goda matvanor. För hållbarhet på sikt både för hälsa och miljö lagar två personal i köket all mat från grunden. Ofta är råvarorna kravmärkta och ekologiska.

Vi använder inte genmanipulerad varor. Vi gör våra matlistor efter föräldrarnas kultur och önskemål.

Vi äter frukost, lunch, mellanmål och två gånger. Fruktstund under dagen.

Mål och vision

International Playschool 2, vill erbjuda barnen och vuxna dialog, samtal och delaktighet. Förskolans miljö ska vara en del av mångkulturellt samhälle. Alla barn genom förskolans verksamhet ska utveckla sitt livslånga lärande. Vägen dit ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

På International Playschool 2, har vi enen pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samspel mellan barn och vuxna skapas förutsättningar för att utveckla färdigheter och intressen under förskoletiden.

Vår verksamhetens styrdokument är:

  • FNs Barnkonvention
  • Skollagen
  • Diskriminerings lagen
  • Förskolans likabehandlingsplan
  • Lpfö 98 rev.2016
  • Förskolans egen verksamhetsplan

Alla föräldrar inom förskolan har möjlighet till insyn och inflytande över sitt barns utveckling.


Särskilt stöd och behov

Vi lagar mat efterföräldrarnas önskemål och barnets behov.

Vid behov om barn med särskilda behov anställer vi alltid en resurs personal.

Mer om oss

Engelska och svenska är levande språk i förskolan.

Vi har hemspråksstöd. Vi vill bevara och utveckla med mångkulturella identitet hos barnen. Vi firar högtiderna som barnen har och har alltid fest på sådana dagar.

Öppet hållande: Vi har inom ramtiden 06.30–18.30 öppet helgfria dagar under veckan efter föräldrarnas behov.

Vi har maxtaxa.

Övrigt

Vi har har ett eget kösystem. Från 6 månaders ålder kan man ställa barnet i kö. Föräldrar, som vill ställa sitt barn i kö hos oss, behöver gå in på www.stockholm.se och ”Min barnomsorg” för att ansöka om plats.

Förskolan har syskonförtur.

Hitta hit

Uppdaterad