Lekrum med hyllor, fönster ut mot gård.

Instrumentet

Instrumentvägen 32

Visa på karta

Instrumentet har fyra avdelningar, två för 1–3 år och två för 3–6 år. Förskolan har ljusa lokaler och en stor del av verksamheten bedrivs i skog och natur. Det ger oss goda förutsättningar att varje dag stärka barnens lärande och motorik.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
69
Antal barn per årsarbetare
5,8
Andel legitimerade förskollärare
31 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På Instrumentet strävar vi efter att ha barnens tankar och röster i centrum. Förskolans verksamhet är till för barnen och de ska känna och veta att de är viktiga och att det är deras intressen och behov som ska utgöra verksamhetens innehåll. Det innebär bland annat att vi har fortlöpande demokratiska omröstningar kring frågor som är viktiga för barnen, som till exempel vilka sånger vi ska sjunga på våra gemensamma storsångsamlingar, vilka platser vi ska göra utflykter till och hur våra luciafiranden ska se ut. Det innebär även att vi alltid utgår från barngruppens intressen och behov då vi planerar våra projekt och utforskar olika områden tillsammans, alltid med läroplanen som gemensam utgångspunkt.

På Instrumentet tillämpar vi ett lekpedagogiskt och utforskande arbetssätt där det sociala samspelet och leken är helt central. Vi värnar om att skapa tillfällen till många långa lek- och arbetspass, såväl ute som inne. Att få tillgång till verktyg i konflikthantering och stöd i att använda sin kommunikation i samspelet med andra människor tänker vi är helt avgörande för att bli en person rustad för livets alla sociala utmaningar och därför arbetar vi medvetet med konflikthantering där vi pedagoger är aktiva deltagare som är nära barnen.

Inne- och utemiljö

Förskolan har öppna och ljusa lokaler som består av ett stort rum och ett mindre rum per avdelning. Vi arbetar med rum i rummen och stationer för att skapa tydlighet och goda förutsättningar för lärande.

På vår förskola har vi en liten gård där vi vistas en stund på morgonen och en stund på eftermiddagen. Större delen av vår uteverksamhet förläggs i vår vackra närmiljö och vi går dagligen på utflykt i skogsområden och parker i närheten av förskolan.

Kost och måltider

Vi har egen kock på förskolan som lagar en stor del av maten från grunden och ofta bakar eget bröd. Vårt kök är en viktig länk i vårt arbete för att måltiderna ska vara inspirerande och lustfyllda, att våga prova nya smaker och att mötas i många goda samtal. Matsedeln utgår från Stockholm stads kostpolicy.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Älvsjö präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en lärmiljö av hög kvalitet som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Förskolan Instrumentet ska vara en trygg och rolig plats där utveckling, lärande och omsorg möts, där alla individer ska få växa utifrån sina förutsättningar. Vi vet att barn utvecklas och lär genom lek och samspel med andra barn och hos oss får leken stort utrymme. Vi vill att våra förskolor skall vara en arena för goda och utvecklande möten, barn–pedagoger, barn–barn, vårdnadshavare–pedagoger. Vi försöker tänka så både i den pedagogiska miljön och i själva verksamheten.

Vi vill att våra barn ska få vistas mycket ute eftersom vi vet att det är hälsofrämjande och stimulerar till lek och lärande. Vi har en tilltro till barns förmåga och vi arbetar mycket för att främja barnens självständighet. För att stärka barnens självkänsla och delaktighet anser vi att de ska ha möjlighet att påverka verksamheten. Det viktigt för oss att barnen får uttrycka sig och bli lyssnade på och även att få reflektera tillsammans med pedagoger över allt ifrån årstidsväxlingar till demokratiska värderingar.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolans ordinarie verksamhet.

Till stöd för Hägersten-Älvsjös kommunala förskolor finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

Visningsdatum

  • Onsdag den 6 mars klockan 08.30
  • Onsdag den 8 maj klockan 08.30

Föranmäl dig till visningen på telefonnummer 076-122 38 12.

Hägersten-Älvsjös kommunala förskolor genomför visningar anpassade efter respektive förskolas förutsättningar. Kontakta förskolan för mer information.

Hitta hit

Uppdaterad