ok

Il Crocodill och Lill Crocodill

Lignagatan 2 och Drakenbergsgatan 43

Visa på karta

Förskolorna Il och Lill Crocodill är en enhet som har sina avdelningar på två olika adresser, nära varandra. Både enheterna utgår ifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
41
Antal barn per årsarbetare
4,7
Andel legitimerade förskollärare
25 %
Webbplats
http://www.crocodill.se/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi är en privat verksamhet som har våra enheter på Södermalm och Östermalm i Stockholm.

Vi har ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt som genomsyrar hela vår verksamhet och miljö.

Vi arbetar över avdelning och enhetsgränser och ser våra enheter som tillgångar för varandra.

Vi ger barnen mycket kulturevenemang av olika slag men åker också regelbundet iväg för naturupplevelser.

Vår gemensamma barnsyn går som en röd tråd på förskolorna.

Inne- och utemiljö

Vi har medvetet valt bort en så kallad ”hemlik miljö”, istället försöker vi skapa en utmanande, föränderlig och kreativ miljö. Varje rum kan ha många olika funktioner, saker och ting får användas till annat än vad de var menade till. Vi skapar inga rum som kan ”klassificeras” till något kön, utan har en miljö som tar till vara på alla barns lika värde.

Vår dagliga utevistelse är oftast i närliggande miljö och parker men vi tar lika gärna bussen till andra parker och naturområden i Stockholm.

Kost och måltider

Vi serverar vegetarisk lunch tillagad av RR Matproduktion. Lunchen ska vara en trevlig stund som barn och vuxna har tillsammans. Vi lägger vikt på att den ska vara näringsrik och varierad och innehålla alla viktiga näringsämnen. Personalen lagar mellanmål varje dag. Frukt serverar innan lunch samt sent på eftermiddagen varje dag.

Mål och vision

Vi har ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Reggio Emilia är ett pedagogiskt arbetssätt, förankrat i en djupt humanistisk livshållning som bygger på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta med en stark inneboende drivkraft att utforska världen.

Med pedagogisk dokumentation synliggör vi barnet och deras läroprocesser för; barnet själv, föräldrarna, pedagogerna samt utomstående.

Vi observerar och dokumenterar vad barnen gör, deras lek och arbeten för att än bättre förstå hur barn lär och skapar kunskap samtidigt som vi tydliggör vårt egna arbete för oss själva och vad vi kan behöva utveckla, i vår roll som pedagoger

Vår kvalitetssäkring uppnås genom vårt: SKA-arbete (Systematisk Kvalitets Arbete), dokumentation, personalmöten och planeringsdagar, kompetensutveckling, brukarundersökningar, delmål, mål (utvärdering, uppföljning och analys som sker i diskussioner, kvalité och verksamhetsberättelse), handlingsplaner (exempelvis brandutrymning, barnsäkerhet, första hjälpen, likabehandlingsplan och försvunna barn), systematiska egenkontroller.

Övrigt

Intagningsregler

Ansökan sker på Stockholms stads e-tjänst Min barnomsorg.

Vi anordnar ett par öppna hus per termin där du är välkommen på besök och där vi presenterar oss och verksamheten.

Vi följer Stockholm stads regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg för fristående verksamhet som inte bidrar till platsgarantin.

Urvalsgrunder

  • Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan erbjuds plats före andra barn.
  • Barn med längst kötid till förskolan. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, det vill säga äldre barn går före yngre.

Hitta hit

Uppdaterad