Barn i skogen.

I Ur och Skur Täppan

Grundtvigsgatan 47-49

Visa på karta

Vi är en I Ur och Skur förskola och arbetar efter I Ur och Skurs metoder. Vi har Skogsmulle, Skogsknytte och Skogsknopp. Vi strävar efter att alla barn utvecklar ett naturintresse genom vistelse och gemenskap i naturen, på ett tryggt och roligt sätt.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Fristående
Antal barn
17
Antal barn per årsarbetare
4
Andel legitimerade förskollärare
75 %
Webbplats
http://www.iurochskurtappan.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

I Ur och Skurs metoder syftar till att stimulera, intressera och aktivera barnen genom eget lärande i naturen, med pedagoger som är medupptäckande, medupplevande, medundersökande och medengagerande. Vi arbetar med läroplanen som grund. Det ska vara tryggt, roligt och lärorikt.

Inne- och utemiljö

Förskolan ligger i undervåningen på ett hyreshus. Med anslutning till en stor lekvänlig gård. Vi har nära till härliga skogar där vi har våra "uterum" som är väl kända av barnen. Vi har också nära till skridskois.

Kost och måltider

Vi lagar vår egen goda mat, med så många ekologiska produkter som möjligt.

Mål och vision

Vi vill genom I Ur och Skurs mål och med läroplanen (Lpfö98) som grund ge barnen den rätta inställningen till naturen och där även miljön är viktig. Verksamheten ska sträva efter att varje barn:

  • Utvecklar intresse för och kunskaper samt utvecklar naturkänsla
  • Utvecklar kunskap om hållbar livsstil
  • Utvecklar kunskap om allemansrätten
  • Får stöd och stimulans i sin utveckling genom vistelse i naturen
  • Får möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen
  • Får utveckla grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv.

Mer om oss

Det är ute i vekligheten, i utemiljön, i skogen som människor lär bäst. Det är där man upplever med alla sinnen och både ser, hör, känner, luktar, smakar och förnimmer. Det främjar både nyfikenhet, kreativitet och samarbete.

Hitta hit

Uppdaterad