Staket med bokstäver och siffror, träd

I Ur och Skur Havskatten

Missionsvägen 14

Visa på karta

Förskolan Havskatten ligger mitt i naturen i vackra Johannelund i Traneberg i Bromma. Såväl sjön som skogen finns inpå knuten. Det är ett föräldrakooperativ och vi använder oss av Friluftsfrämjandets I Ur och Skurmetodik.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
35
Antal barn per årsarbetare
4
Andel legitimerade förskollärare
50 %
Webbplats
http://www.havskatten.se/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Föräldrakooperativet Havskatten, ekonomisk förening. Havskatten är en I Ur och Skur förskola där pedagogiken bygger på upptäckarglädje och nyfikenhet. Havskatten prioriterar små barngrupper och hög kompetens hos pedagogerna. Vårt mål är att det inte ska vara fler än 4-5 barn/pedagog. Varje avdelning har minst en utbildad förskollärare och alla våra tillsvidareanställda pedagoger har genomgått I Ur och Skur-utbildningar anordnade av Friluftsfrämjandet. Vår egen kock lagar god och näringsriktig mat och råvarorna är i möjligaste mån ekologiska. Vi följer Världsnaturfondens rekommendationer vad gäller fisk och vi undviker halvfabrikat och raffinerat socker. Maten som lagas och serveras på Havskatten ska ge matglädje! Att vara medlem i ett föräldrakooperativ innebär att man som förälder bidrar med engagemang och en viss arbetsinsats samt får en inblick i verksamheten. På Havskatten finns alla familjer representerade i våra arbetsgrupper, men vi vikarierar inte när någon pedagog är frånvarande.

Vi följer Stockholms stads köregler.

Inne- och utemiljö

Havskatten har en stor och fin gård som ligger mitt i naturen i Johannelund i Traneberg. I direkt anslutning till gården finns både Mälaren, skogspartier en stor äng. Gården är uppdelad i tre mindre gårdar, en för småbarnsgruppen Solstrålarna, en för Regndropparna och en för stora avdelningen Snöflingorna. Varje gård har ett vindskydd där barnen i de mindre grupperna sover ute året om.

Havskatten följer Friluftsfrämjandets och i Ur & Skur metodik såsom Mulle.

Kost och måltider

Havskatten har ett eget kök där det dagligen lagas mat till alla barn och personalen. Vi ha en egen kock som lagar god och näringsriktig mat och vi försöker att använda ekologiska produkter. Vi undviker halvfabrikat och raffinerat socker. Maten som lagas och serveras på Havskatten ska ge matglädje! Vårt matavfall återvinns och hämtas på regelbunden basis av Stockholms stad. Vi har en ambition att minska matsvinnet genom att kocken använder råvaror vid flera tillfällen och slipper slängas.

Mål och vision

I Ur och Skur förskola, skola, fritidshem, pedagogisk omsorg utgår från förskolans/skolans läroplan Lpfö 98/10/Lgr11 med I Ur och Skurs pedagogik. Pedagogiken och metodiken grundar sig i utomhuspedagogiska perspektiv, friluftsliv och upplevelsebaserat lärande. I Ur och Skurs mål med Läroplanen som grund Verksamheten ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för och kunskaper om naturen och allemansrätten. Får stöd och stimulans i hela sin utveckling genom vistelse i naturen. Får utveckla grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv. Den ökade kunskapen ska ge naturkänsla och förståelse för sambanden i naturen och få ett Miljömedvetet förhållningssätt. För att uppnå detta är det viktigt att barnen trivs och har roligt året om i skogen, på ängen, på gården, vid sjön, i parken och på fjället. De vuxna är barnens förebilder som planerar verksamheten utifrån barnen och styrdokumenten.

Karaktäristiskt för I Ur och Skurs ledarsyn är att vara en medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande ledare. Ett medvetet barnperspektiv där man utgår från barnens perspektiv. Läraren ska genom lek och aktiviteter i naturen låta barnen utveckla sin fantasi och sin kreativitet. Barnen ska bilda och vidga sin begreppsvärld genom att använda alla sina sinnen. Den ”fria” kreativa leken värdesätts högt inom I Ur och Skur. Leken är vägen till utveckling och lärande. Genom lek utvecklas barn socialt, kunskapsmässigt, emotionellt, motoriskt och språkligt.

Särskilt stöd och behov

Alla barn som behöver extra stöd har rätt till det. Med hög personaltäthet, har vi större möjlighet att hjälpa alla barn på bästa sätt. Det finns flera i personalen med TAKK-utbildning.

Mer om oss

Vi är en engagerad förskola. Både föräldrar och personal är villig att göra det lilla extra varje dag. Eftersom det är ett föräldrakooperativ förväntas det mer av föräldrar än på en ”vanlig” förskola. Cirka 15 timmar per termin. Föräldrar går dock inte in och vikarierar för personal.

Vi är övertygade om att ger vi våra barn en bra start i livet så kommer förutsättningarna öka för att de kommer växa upp som självständiga, nyfikna och med en solidarisk inställning till natur och medmänniskor.

Hitta hit

Uppdaterad