ok

I-or

Tideliusgatan 31

Vårt föräldrakooperativ bedrivs i form av ekonomisk förening utan vinstintresse. Föräldrainsatsen på förskolan innebär styrelsearbete = huvudmannaskap, arbetsinsats i barngrupp på bestämda dagar, städning och underhåll med mera.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
17
Antal barn per årsarbetare
4,5
Andel legitimerade förskollärare
50 %
Webbplats
http://www.koopior.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

I-or är en åldersblandad förskola som förblir liten och trygg. Vi jobbar mycket i mindre grupper för att ge varje barn möjlighet att få uttrycka sina åsikter, tankar och idéer. I en trygg och lekfull miljö skapas det förutsättningar till utveckling och lärande. Vår verksamhet genomsyras ständigt av en genusnyfikenhet där alla barn får vara sig själva. Utevistelse och kulturella upplevelser är viktiga för oss. Våra små barn som sover gör det i vagnar under bevakning utomhus.

Inne- och utemiljö

Ljusa lokaler på bottenplan med bra verkstad och lekutrymme. Vår miljö är föränderlig och anpassas efter barngruppen. Material som vi köper in är miljövänligt. Vi har en liten men väl fungerande gård där vi snickrar, målar och leker både organiserat och fri lek. Nya lekplatser projekteras i direkt anslutning till vår baksida.

Kost och måltider

Våra luncher kommer från en cateringfirma som serverar ekologiskt i möjligaste mån. Alla övriga inköp är ekologiska.

Mål och vision

Vår pedagogiska vision är att ge barnen verktyg och förutsättningar för ett livslångt lärande. Vi delar in oss i temagrupper/smågrupper där barnens intressen blir till faktiska kunskaper i ett lustfyllt lärande och forskande. I vår dokumentation ser vi till att hela läroplanen (Lpfö 98 rev 2016) kommer in i projekt och den dagliga verksamheten. Målet är att varje I-or barn ska känna att förskolan var ett ställe de kommer ihåg med värme och glädje.

Mer om oss

I-or är ett av Stockholms äldsta kooperativ och ledorden har alltid varit innerlighet, värme och demokrati. Ett engagerat samarbete mellan hem och förskola ger barnen en helhetsbild av sin vardag.

Hitta hit

Uppdaterad