Lekrum med leksaker och gosedjur, kuddar, bord och stolar.

Humpty Dumpty Nursery School

Oxenstiernsgatan 31

Visa på karta

Humpty Dumpty Nursery School är ett föräldrakooperativ med en engelskspråkig inriktning. Ett aktivt deltagande av föräldrarna som är medlemmar i kooperativet är avgörande för Humpty Dumptys framgångsrika verksamhet.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
27
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
33 %
Webbplats
http://www.humptydumpty.se/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi bygger våra grundläggande idéer på en sammansvetsad arbetsrelation och konstanta kommunikation mellan personal, styrelse, och föräldrarna. Förskolechefen och de övriga anställda har ansvar för den dagliga driften samt planering och genomförande av verksamheten på förskolan. Alla föräldrar deltar aktivt i driften av förskolan och styrelsen består av föräldrar. Föräldrarna kan begäras att vikariera när någon av de anställda har någon form av ledighet. Partnerskapet mellan föräldrar och personal präglas av en öppen och förtroendefull kommunikation och Humpty Dumpty har ett varmt och välkomnande klimat.

Engelska och svenska används för kommunikation på förskolan och för de flesta familjer som väljer Humpty Dumpty är engelska ett aktivt hemspråk. De flesta familjer på förskolan har en mångkulturell bakgrund och vi firar därför traditioner och högtider från de aktuella familjernas hemländer likaväl som de svenska.

Vårt arbete baseras på ett utforskande pedagogik och inspireras av Reggio Emilia filosofin som bygger på ett projekt- och processbaserat arbetssätt.

Inne- och utemiljö

Miljön på förskolan är utformad för att ge möjligheter till lärande genom lek, bild och skapande, rörelse, sång och musik, dans och drama. Vi väver in det stora kulturutbudet som finns i Stockholm i vår verksamhet. Humpty Dumpty har ingen egen utegård men det finns många parker och skogsområden i närheten och vi har dagliga pedagogiska aktiviteter utomhus, som bland annat omfattar utforskandet av miljön. Vi gör regelbundna utflykter med barnen, lite längre bort till museer, teatrar och skogar.

Kost och måltider

Humpty Dumpty erbjuder barnen ekologiska mejeriprodukter och frukter. Luncher förses av en cateringfirma och särskild vikt läggs vid att välja de rätter som är gjort på färska varor och är tillverkade från grunden. Ekologiska råvaror används av catering firman så långt det går. Mellanmål serveras varje dag och frukost kan erbjudas vid behov.

Mål och vision

Verksamhetens syfte är att väcka varje barns nyfikenhet och tillgodogöra deras tankar och idéer, samt anpassa verksamheten därefter och erbjuda en spännande, inspirerande och utforskande miljö utifrån deras behov och intressen.

Pedagogerna ser barn som kompetenta, nyfikna, kreativa, tänkande och unika individer som har en medfödd lust att lära och som bör ges möjlighet att växa och utvecklas i en föränderlig och utmanande miljö.

Vi uppnår läroplanens mål genom projektarbete som växer utifrån barnens intressen. Dokumentation och reflektion är en viktig del av den pedagogiska processen.

Övrigt

Som föräldrakooperativ har föräldrarna ansvar för skolans drift, såväl beslutsmässigt som ekonomiskt, lokal- och verksamhetsmässigt.

Föräldrarna uppmuntras att delta i verksamheten och att vara med sina barn på förskolan genom kontaktdagar och genom att dröja sig kvar vid hämtning. Det finns en bra sammanhållning och barnen ges tillfälle att umgås även på fritiden. Denna sammanhållning gör att alla barnen är bekanta med alla föräldrar vilket är en av förskolans praktiska förutsättningar.

Humpty Dumpty består och drivs av en engagerad grupp familjer som sätter sina barn och sina barns välbefinnande i fokus. Alla familjer deltar aktivt i förskolan i såväl verksamheten som vård av lokalerna. Humpty Dumpty har lagt grunden till ett ovärderligt socialt nätverk för familjer med internationell bakgrund.

Hitta hit

Uppdaterad