Hoppetossa Haga

Lise Meitners gata 6

Visa på karta

Välkommen till Hoppetossa Haga på Norrmalm! I våra nybyggda lokaler utformas utbildningen efter barnens behov och intressen, och där utevistelse är en naturlig del av dagen. Vi har egen gård och närhet till grönområden som vi nyttjar flitigt.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Fristående
Antal barn
105
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
33 %
Webbplats
http://hoppetossa.com/haga/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Hoppetossa Haga tar avstamp i traditionell förskolepedagogik.

Vi arbetar aktivt med lärmiljön utifrån barnens inflytande, för att skapa lärande och utveckling för varje barn. Vår miljö är hållbar, tillgänglig och lekfull för att skapa det kreativa och lustfyllda, men som också lockar till utforskande, nyfikenhet och socialt samspel.

Utbildningen utformas efter barnens behov och intressen och vi arbetar aktivt med olika projekt i mindre grupper. Utevistelse är en naturlig del av dagen där vår egen gård, och närheten till andra grönområden och kommunikation vävs in i undervisningen.

Utomhuspedagogik, rörelseglädje och upptäckarlust är en stor del av vår verksamhet – att uppleva och utforska kropp och själ med alla sinnen är viktiga ingredienser i vårt dagliga arbete.

Inne- och utemiljö

Våra lokaler är helt nyproducerade och framtagna för förskoleverksamhet. Egen gård i direkt anslutning till lokalen, närhet till den kommande parken i området, Hagaparken och andra platser och kollektivtrafik.

Arbetet med lärmiljön, inne och ute, är en av våra grundstenar. Vi arbetar för att den ska vara hållbar och tillgänglig för att ge varje barn möjlighet till att utvecklas så långt som möjligt enligt förskolans styrdokument. Miljön ska vara trygg och skapa mötesplatser för att utvecklas.

Kost och måltider

Vi arbetar aktivt kring kost och måltider på förskolan, och vi serverar varierande och näringsrika måltider jämt fördelat över dagen.

Vi arbetar för att ge en god grund för bra matvanor för varje barn, där barnen ges möjlighet till inflytande men också säkerställande av goda pedagogiska samtal tillsammans med pedagogerna utifrån de vuxnas roll som goda förebilder.

Mål och vision

På Hoppetossa Haga tar vi utgångspunkt i tilltron till barnens förmågor och ser dessa som en tillgång för ett mångfacetterat lärande. Ett tryggt barn kan gå hur långt som helst, vi ser därför att trygghet för varje barn och vårdnadshavare är grunden för en god och utvecklande utbildning.

Vi bjuder in dig som vårdnadshavare till samverkan och det dagliga mötet berikar och utvecklar verksamheten. Hos oss finns olika mötesplatser för dialog som förskoleråd, utvecklingssamtal, förskolans app och föräldramöten.

På förskolan arbetar närvarande och engagerade pedagoger som ser varje barn, utvecklar varje barn och som skapar trygghet. Vi arbetar med barns inflytande och demokratiska processer genom hela utbildningen där glädje, nyfikenhet och kunskap är ledord.

Vår vision är att vara en drivande kraft för en jämställd och demokratisk värld.

Mer om oss

Vi tar gärna emot nya familjer som är nyfikna på Hoppetossa Haga på besök i verksamheten, kontakta oss så bokar vi in ett tillfälle som passar.

Förskolan är en nystartad förskola, och som ingår i Hoppetossa förskolor. Läs gärna på vår webbplats.

Hitta hit

Uppdaterad