Bild av förskolan, ett ljust två våning hus med rosenbuskar framför huset

Håven

Sköndalsvägen 130

Visa på karta

Förskolan Håven ingår som en av sex förskolor i Sköndals kommunala förskolenhet.. Förskolan ligger i nära anslutning till ett grönområde och med gångavstånd till sjön Drevviken. Förskolan öppnade 2018.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
100
Antal barn per årsarbetare
5,5
Andel legitimerade förskollärare
39 %

Tillgänglighet

 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Kontrastmarkering
 • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
 • Tillgänglig hiss
 • Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På Håven är Reggio Emilias värden och tankar vår inspirationskälla och pedagogiska plattform. Vi tror på det kloka och kompetenta barnet som har stora förmågor och möjligheter. På samma sätt tror vi på att alla barn föds intelligenta med stark drivkraft att utforska världen och bli demokratiska medborgare. Vi använder oss av ett projektinriktat arbetssätt med pedagogisk dokumentation som vårt främsta verktyg. Vi har tagit ställning för barnens rättigheter vilket ska omfatta alla medarbetares förhållningssätt.

Vi anser det särskilt viktigt att barnen på Håven har rätt till;

 • Organiseras i mindre grupper under så stor del av dagen som möjligt
 • Meningsskapande vardag där mål och syfte tydligt framträder
 • Nyfikna, medforskande och närvarande pedagoger
 • Välorganiserad, spännande och estetisk miljö
 • Bli sedda och lyssnade till

På Håven arbetar vi systematiskt med grundläggande värden enligt Förskolans läroplan. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet och solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.

Inne- och utemiljö

Vi har nya och moderna lokaler med stort ljusinsläpp och transparens. Vi skapar olika rum med inriktning på lek, avskildhet, läsa, lyssna och berättande, skapande verksamhet, digital verkstad, naturvetenskap och teknik samt bygg och konstruktion. Förskolan har en restaurang för de äldre barnen och ett torg på övre plan. Torget är en plats för möten mellan barn, pedagoger och vårdnadshavare. Gården erbjuder stora möjligheter till lek och rörelse.

Kost och måltider

Förskolan har en egen kock som lagar maten från grunden med stor andel ekologiska varor. Förskolan har en restaurang där frukost, lunch och mellanmål serveras för de äldsta barnen. Vi utmanar barnen att ta mat själva från en bufféservering. I restaurangen arbetar en restaurangvärd som också är kockbiträde. Pedagogernas förhållningssätt är att barnen erbjuds smaka på maten och lära sig ta lite i taget så att mat inte kastas. Förskolan har matavfallshantering.

Mål och vision

Barn och föräldrar möts av ett professionellt förhållningssätt och en pedagogisk lärmiljö där alla barns nyfikenhet, lust och förmåga tas tillvara. En tydlig, tillåtande och tillgänglig verksamhet där barnen är delaktiga i undervisning och lärande genom lek och lust.

Särskilt stöd och behov

Förskolan har möjlighet att vid behov få specialpedagogiskt stöd. Vi har tillgång till specialpedagoger, talpedagog och förskolepsykolog.

Mer om oss

Förskolan är en del av den digitalisering som sker i samhället. Genom ett medvetet arbete på våra förskolor införs detta inom samtliga områden. Barnen blir producenter och medskapare och får ta del av kodning och programmering samt möta källkritik.

Övrigt

Visning av förskolan

Anmäl intresse i god tid via e-post.

E-post: maria.edlund@edu.stockholm.se

 • Onsdag 15 maj 09.15

Hitta hit

Uppdaterad