Förskolegård med rutschkana, sandlåda och andra lekmöbler.

Hasselgårdens Förskola

Stockholmsvägen 95

Visa på karta

Lek, utforskande och lustfyllt lärande! Här finns många spännande miljöer där barn kan utveckla lek och lärande. Vi satsar mycket på kompetensutveckling och har fördjupat oss i barns språkutveckling, motorik och en genusmedveten pedagogik.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Fristående
Antal barn
69
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
43 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På Hasselgården prioriterar vi barnens lek! Vi har många spännande miljöer där barn kan utveckla lek och lärande. Vi vistas ute varje dag och skogen, som finns inpå knuten, används flitigt. Vi satsar mycket på kompetensutveckling. Det handlar om leken naturligtvis, men vi har också fördjupat oss i barns språkutveckling, motorik och en genusmedveten pedagogik. Det är viktigt för oss att alla barn, oavsett kön, får utveckla olika sidor och bli bemötta som de unika personer de är. Grunden för vårt arbetssätt är den gemensamma barn- och kunskapssyn som vi arbetat fram utifrån förskolans läroplan och som ständigt diskuteras på våra pedagogiska möten. Vad behöver förskolebarn lära sig, hur lär de sig och vad behöver vi pedagoger bidra med för att skapa gynnsamma förutsättningar för barns lärande? Att arbeta i projekt över längre tid, att dokumentera och reflektera tillsammans är viktiga medel i arbetet.

Våra anställda har en adekvat utbildning där cirka hälften är förskollärare. Vår välutbildade kock ser till att all mat lagas från grunden och har spännande smaker som utmanar barnen. Självklart är så mycket som möjligt kravmärkta och närodlade råvaror.

Inne- och utemiljö

Hasselgården har en stor och fin gård med bra utrustning, mycket lekmaterial och många olika redskap. Vi har skog runt om oss som erbjuder roliga lekmiljöer och tillfällen för experimenterande och utforskande. Våra lokaler är, med sina över 800 kvadratmeter, generösa och välplanerade. Vi erbjuder bland annat både rörelserum och spännande ateljé. Hos oss får barnen gott om plats!

Kost och måltider

På Hasselgården har vi en erfaren och mycket kompetent kock som lagar all mat från grunden. Våra mål är att i högsta grad ha mat som är ekologisk, närproducerad, näringsriktig och rolig. Idén är att väcka intresse hos barnen för vad det är de stoppar i sig samtidigt som de äter mat som är gjord med kärlek och omtanke om miljö och hälsa. Vi försöker med realistiska och rimliga förutsättningar skapa ett fungerande system med alla dessa delar.

Mål och vision

Barnen på Hasselgården har en lockande, utmanande och rolig verksamhet. De får uppleva en miljö, inne och ute, som är inspirerande och spännande och som ger stora möjligheter till lek och lärande. En trygg miljö med vuxna som möter varje barn med lyhördhet och respekt och ser varje barn som en unik person.

Synen på förskolebarns lärande har förändrats. I dag betraktas förskolan som det första steget i ett livslångt lärande. En förutsättning för lärande är att barnen har en god självkänsla, att de känner sig trygga och blir tagna på allvar. Då blir lärandet roligt! Det utgår vi på Hasselgården ifrån när vi planerar vår verksamhet.

Leken är en viktig och stor del av barnens liv på Hasselgården. Den är en central aktivitet som ger barnen rika tillfällen att uttrycka sig på många olika sätt och att samspela med andra barn och vuxna.

När barnen lämnar Hasselgården har de en god självkänsla. De känner att de duger och kan. De vet att både de själva och kamraterna är viktiga. Barnen på Hasselgården har stora möjligheter att klara de nya utmaningar som kommer att möta dem.

Mer om oss

Vårt arbetslag är mycket mångsidigt med blandade åldrar, nästan jämn könsfördelning och olika kulturella bakgrunder. Många pedagoger har lång erfarenhet och vi har mycket låg personalomsättning.

På Hasselgården erbjuder vi även catering i form av en lite lyxigare fredagsmiddag för föräldrar att ta med hem när de hämtar sitt barn.

Hitta hit

Uppdaterad