Lärmiljö inomhus med projektering av olika föremål mot en vit vägg.

Hasselbacken

Personnevägen 78

Visa på karta

Hasselbacken startade hösten 2021. Vi har 12 barngrupper med barn i åldrarna 1–3 år och 3–5 år. Förskolan har flera egna utegårdar och nära till parker och grönområden.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
200
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
33 %

Tillgänglighet

 • Ledarhund och assistanshund välkommen
 • Toalett med plats för eldriven rullstol
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi arbetar utifrån ett utforskande arbetssätt som bygger på en tro på människans möjligheter, respekt för barnet samt en övertygelse om att barn har en inneboende drivkraft att utforska världen. Alla barn ska ha möjlighet att utvecklas och lära så brett och fritt som möjligt. Det är barnens intressen, tankar, erfarenhet och teorier som präglar vår verksamhets innehåll och utformningen av våra lärmiljöer.

Vår barnsyn präglas av en tilltro på barnens kapacitet att utvecklas och lära i sin takt och på sitt sätt. Vår målsättning är att utveckla varje barns egen tillit till sig själv och sina egna speciella förmågor. För att uppnå detta är våra pedagoger lyhörda, delaktiga och flexibla. Vi uppmuntrar, stödjer och utvecklar vi barnens lärande genom lek och utforskande.

Våra pedagogiska lärmiljöer ger barnen tillgång till kreativa rum som bjuder in till en lekfull och utforskande förskoledag. Barngruppen delas regelbundet in i grupper med färre barn där de får ökad möjlighet till lärande samtal mellan barn-barn och barn-pedagoger. Pedagogerna arbetar både individuellt och i grupp med att utmana och utveckla barnens olika förmågor.

Samverkan med vårdnadshavare

Genom dokumentation kan du som vårdnadshavare följa ditt barns utveckling och lärande. Varje termin bjuder vi in alla vårdnadshavare till möten eller andra aktiviteter. Vi genomför utvecklingssamtal en gång per år och vid behov. Vi erbjuder en introduktion där du som vårdnadshavare deltar aktivt.

Inne- och utemiljö

Våra avdelningar är indelade i mindre så kallade ”rum i rummet” med olika utformning utifrån barnens aktuella intressen. Miljön för de yngsta barnen fokuserar på en trygg och rolig start i förskolan, medan de äldre barnen bjuds in till fortsatt utforskande och nya upplevelser.

Ute har vi flera stora gårdar för rörelse och aktiviteter med olika material och redskap. Närheten till skog, parker och färdmedel gör det enkelt att nyttja kulturutbud och göra utforskande utflykter i naturen.

Kost och måltider

Maten är en viktig del av kvaliteten i förskolan och en av höjdpunkterna på dagen. Goda och bra måltider bidrar till matglädje och gemenskap – och vi ser måltiderna som ett pedagogiskt verktyg.

Vi lagar näringsrik och variationsrik mat från grunden i vårt eget kök. Vi arbetar efter Livsmedelsverkets rekommendationer och serverar vegetarisk mat flera gånger i veckan. Vi arbetar för en hållbar utveckling genom medvetna val kring inköp och har en hög andel ekologiska livsmedel.

Mål och vision

Förskolan Hasselbacken ingår i Hägerstensåsens förskolor. Enheten är en del av Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning.

Förskolorna i Hägersten-Älvsjö präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en lärmiljö av hög kvalitet som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Vårt pedagogiska arbete utgår från en demokratisk värdegrund och de styrdokument som finns för förskolan:

 • skollagen
 • läroplan för förskolan
 • FN:s barnkonvention
 • aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling
 • Stockholms stads skolplan
 • ny forskning.

Våra pedagogiska verksamheter och lärmiljöer är utformade utifrån ledorden

 • fantasi
 • glädje
 • inflytande
 • interaktivitet
 • kommunikation
 • likheter och olikheter
 • lättillgänglighet.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolans ordinarie verksamhet.

Till stöd för Hägersten-Älvsjös kommunala förskolor finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

Visningar

Är du vårdnadshavare och vill välja förskola för ditt barn? För mer information om förskolan Hasselbacken kontakta Eva Björck Meltzer, telefonnummer 08-508 23 214 eller Edyta Lukaszuk, telefonnummer 08-508 22 151.

Förskolans visningsdagar: 

 • onsdag 21 februari 09.00–09.30 
 • onsdag 24 april 09.00–09.30

Digital visning

Välkommen till en digital visning av förskolan. Det är samma information i filmen som står på denna sida.

Digital visning av Hasselbacken

Hitta hit

Uppdaterad