Förskolegård med lekutrustning i olika färger. I bakgrunden ser man en röd förskolebyggnad.

Harspåret 7–9

Harspåret 7

Visa på karta

Förskolan har fem avdelningar och ligger på en höjd i ett idylliskt villaområde i Solhem. Här finns närhet till skog och parkanläggningar. Förskolans lokaler och stora gård erbjuder stor möjlighet till lek, glädje, samspel och experimentFakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Järva
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
84
Antal barn per årsarbetare
5,2
Andel legitimerade förskollärare
31 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Alla barn och föräldrar skall känna sig trygga och välkomna i förskolan. Verksamheten skall hålla en god service och kvalitet. Det pedagogiska arbetet utgår från det kompetenta barnet. Förskolan uppmuntrar barn att känna tillit till sin egen förmåga och tar vara på barns kreativitet och nyfikenhet. Vi följer läroplan för förskolan och dokumenterar barns utveckling. Vårdnadshavare kan följa sitt barns trivsel och utveckling genom nyhetsbrev, anslagstavla och portfoliopärm. I samverkan med vårdnadshavare har vi ett föräldraråd där vi tar upp synpunkter och förslag om förskolans verksamhet

Inne- och utemiljö

Gården renoverades 2021 och på delar av gården finns konstgräs och bra möjligheter till lek och klättring. Gården har även en natur del med stenar och annat naturmaterial.

Kost och måltider

Alla förskolor inom Spånga Tensta har en gemensam matsedel.
Förskolans måltider tillagas till stor del från grunden med bra råvaror. Förskoleenheten Pusslet har aktivt valt att minska andelen tillsatser och konserveringsämnen i maten. Vi serverar inte heller livsmedel som innehåller socker. Barnens val och tema land återkommer varje månad i våra matsedlar. Måltiderna ska vara energi och näringsriktiga och uppfylla Livsmedelsverkets rekommendationer samt Stockholms stads riktlinjer.

Mål och vision

Alla barn och medarbetare har rätt till en så bra dag som möjligt, vilket innebär att resurserna delas rättvist. Vi använder oss av alla omsorgssituationer, rutiner i vardagen och aktiviteter för lärande och undervisning. Det viktiga är att väcka lusten för det livslånga lärandet och tron på barns egen förmåga.

Särskilt stöd och behov

Specialpedagog finns på alla förskolor och personal har vid behov stöd av psykolog.

Mer om oss

Som förälder har du rätt att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Det är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är klockan 06.30–18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Vårdnadshavare kan följa sitt barns trivsel och utveckling genom nyhetsbrev, individuella lärloggar och grupplärloggar på Skolplattformen.

Se film om förskolan

Övrigt

Några av våra traditioner på Harspåret:

  • Påsklunch för barn och personal före påskhelgen. De barn som vill får komma utklädda och vi målar ägg och pysslar.
  • Förskolans dag i maj. Vi firar dagen med 5-kamp tillsammans med alla avdelningar utomhus.
  • Sommarfest/vårfest där varje avdelning uppträder ute på gården för alla föräldrar på förskolan. Efter det sitter alla ute på filtar och har picknick.
  • I samband med midsommar dansar vi runt vår stång som hela förskolan klätt och gjort fin. Barnen har då på morgonen tagit med sig blommor till förskolan. När vi dansat äter alla sommarlunch tillsammans utomhus.
  • Lucia firas sedan 2015 utomhus med hela förskolan, vilket vi tänker oss ska bli en tradition. Föräldrarna samlas på gården på eftermiddagen och barnen tågar över gården för att sedan ställa upp sig och sjunga julsånger tillsammans. Efteråt serveras glögg och lussebullar utomhus som en gemensam avslutning. Jullunch äter barn och personal tillsammans då ett klassiskt julbord serveras.

Hitta hit

Uppdaterad