Tecknad bild på en förskola i lila färg

Harspåret 7-9

Harspåret 7

Visa på karta

Förskolan har fem avdelningar och ligger på en höjd i ett idylliskt villaområde i Solhem. Här finns närhet till skog och parkanläggningar. Förskolans lokaler och stora gård erbjuder stor möjlighet till bland annat lek, glädje, samspel och experiment

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Spånga-Tensta
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
82
Antal barn per årsarbetare
6,1
Andel med förskollärarexamen
33 %

Tillgänglighet i lokalerna

Uppgift saknas

Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

Det är viktigt för oss att barn och föräldrar skall känna sig trygga och välkomna i förskolan. Verksamheten skall ge en god service och kvalitet. Det pedagogiska arbetet skall utgå från det kompetenta barnet. Förskolan ska uppmuntra barnet att känna tillit till sin egen förmåga, ta vara på barnets kreativitet och nyfikenhet. Vi arbetar mycket med dokumentation och har portfolio som hjälpmedel till läroplanen. I samarbetet med föräldrarna har vi ett föräldraråd där vi tar upp synpunkter och förslag om förskolans verksamhet. Varje dag äter barnen näringsrik mat och till det serveras olika blandade sallader.

Inne- och utemiljö

Gården renoverades 2016 då personalen hade möjlighet att påverka val av bland annat lekredskap. På delar av gården finns nu konstgräs och bra möjligheter till lek och klättring. Gården har även en naturdel med stenar och annat naturmaterial. Inomhus tänker vi på ljudnivån och pratar med barnen om att vi håller rösten på en lagom nivå. Alla avdelningar har fler rum att disponera där man har möjlighet att dela upp barnen i smågrupper och ha olika aktiviteter igång samtidigt.

Kost och måltider

Förskolan serverar husmanskost som till största delen tillagas från grunden med bra råvaror. Endast några livsmedel köps in som halvfabrikat. Vi inom förskoleenheten Pusslet har gjort detta aktiva val för att vi vill minska på andelen tillsatser och konserveringsämnen i vår mat som serveras. Vi har också valt bort att servera livsmedel som innehåller socker. Alla förskolor har matsedlar som löper över tid och som bygger på Livsmedelsverkets rekommendationer och för att ge en variation.

Mål och vision

Alla barn och medarbetare har rätt till en så bra dag som möjligt, vilket innebär att resurserna delas rättvist. Stadsdelens vision ”Vi gör skillnad för människan i vardagen” utifrån bemötande, resultat, engagemang och kompetens ska vara vägledande. Vi använder oss av alla omsorgssituationer, rutiner i vardagen och aktiviteter för lärandesituationer. Det viktiga är att väcka lusten till det livslånga lärandet och tron på sin egen förmåga.

Särskilt stöd och behov

Alla barn inkluderas i den vanliga verksamheten utifrån sina behov. Varje barns behov är unika och tillgodoses i den pedagogiska verksamheten.

Mer om oss

Första torsdagen varje månad tar vi emot nya föräldrar som vill besöka förskolan för en rundvisning. Vänligen ring 08-508 41 189 för att boka tid.
Som förälder har du rätt att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är klockan 06.30–18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Övrigt

Några av våra traditioner på Harspåret:

  • Påsklunch för barn och personal före påskhelgen. De barn som vill får komma utklädda och vi målar ägg och pysslar.
  • Förskolans dag i maj. Vi firar dagen med 5-kamp tillsammans med alla avdelningar utomhus.
  • Sommarfest/vårfest där varje avdelning uppträder ute på gården för alla föräldrar på förskolan. Efter det sitter alla ute på filtar och har picknick.
  • I samband med midsommar dansar vi runt vår stång som hela förskolan klätt och gjort fin. Barnen har då på morgonen tagit med sig blommor till förskolan. När vi dansat äter alla sommarlunch tillsammans utomhus.
  • Lucia firas sedan 2015 utomhus med hela förskolan, vilket vi tänker oss ska bli en tradition. Föräldrarna samlas på gården på eftermiddagen och barnen tågar över gården för att sedan ställa upp sig och sjunga julsånger tillsammans. Efteråt serveras glögg och lussebullar utomhus som en gemensam avslutning. Jullunch äter barn och personal tillsammans då ett klassiskt julbord serveras.

Hitta hit