Illustration - barn påväg till förskola

Harmony International preschool

Kampementsgatan 16

Visa på karta

Harmony International preschool är en enskilt driven svensk-engelskspråkig förskola med lång tradition. Vi arbetar inspirerat av Reggio Emilia pedagogiken med förankring i Lpfö.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Östermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
45
Antal barn per årsarbetare
5,1
Andel med förskollärarexamen
26 %

Tillgänglighet i lokalerna

Uppgift saknas

Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

Harmony International Preschool är en internationell förskola som använder både svenska och engelska i vår kommunkation med barnen och deras föräldrar. Sedan 2007 har verksamheten varit igång (fd Mother Goose Int. Pre-school), från och med mars 2017 med ny huvudman. Vi arbetar utifrån Läroplanen för förskolan (Lpfö) med inspiration från Reggio Emilia filosofin.

Förskolan har en klädkod som skapar gemenskap och tillhörighet samt är en del av förskolans jämställdhetsarbete. Familjer på förskolan är en del av arbetet med kulturer, språk och traditioner.

In english: Harmony International Preschool is an international preschool that uses both English and Swedish in our communication with the children and their parents. The preschool opened 2007 (formerly Mother Goose Int. Pre-school) and has a new owner since March 2017. We follow the Swedish curriculum (Lpfö) and our work methods are inspired by the Reggio Emilia philosophy.

Gärdet International Preschool has a dress code to create a feeling of belonging and equality. Families contributes to our understanding of different cultures, languages and traditions.

Inne- och utemiljö

Vår pedagogiska inomhusmiljö är välplanerad och ger förutsättningar för lärande i harmoni och lugn eftersom vi kan dela in barnen i mindre grupper under delar av dagen. Vi finns i ett lugnt område med närhet till naturen som vi besöker.

In english: Our pedagogical environment is well planned and gives the opportunity to learn in a calm and harmonious way since we can divide the children in smaller groups for parts of the day. We are in a quiet area with nature around the corner which we visit.

Kost och måltider

Vi får vår mat från cateringföretaget R&R matproduktion AB som levererar god, näringsrik och varierad kost till barnen. För de barn som av olika skäl har behov av specialkost har företaget kunskap att möta de flesta behov och önskemål.

Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer.

In english: Our meals are provided by a catering company called R&R Matproduktion AB. They deliver tasty, nutritions and varied food. If necessary they can deliver almost any kind of special meals for the children.

Mål och vision

Att barnen ska få lära sig i en Internationell tvåspråkig miljö. De ska ha möjlighet att lära på ett lekfullt sätt i en trygg, harmonisk, lugn miljö och strukturerad miljö utifrån Läroplanen för förskolan (Lpfö) samt med inspiration från Reggio Emilia filosofin. Att barnen ska bli självständiga och tro på sin egen förmåga.

Vi jobbar i projekt som är skapande utifrån barnens intressen fokus på barnens intressen. Under projektarbetet får barnen utveckla sina kunskaper i matematik, språk, naturvetenskap/ teknik samt olika former av skapande. Vi har också olika temadagar där vi till exempel jobbar med naturvetenskap, matematik eller språk.

In english: That the children should be able to learn in an International, bilingual environment. They should be able to learn in a playful way in a safe, harmonious, calm and structured environment based on the Swedish curriculum (Lpfö) and with inspiration from the Reggio Emilia philosophy. The children should learn to be independent and believe in their own ability.

We work in projects that is based on the childrens interests. In these projects we teach the children mathematic, language, nature science, technology and different forms of art. We also have days where we focus on different subjects such as nature science, mathematics or language.

Mer om oss

Öppettider

Vi följer kommunens krav vad gäller öppettider, 6.30–18.30. Innanför de ramarna är det föräldrarnas behov som styr. Just nu har vi följande öppettider: måndag–fredag 7.00–17.30

Opening hours

We comply with the municipality’s requirements regarding hours, 06:30 to 18:30.

We currently have the following opening hours: Monday-Friday 7.00-17:30, according to the parents childcare needs.

Övrigt

Vi följer kommunens regler för avgifter och vi är anslutna till den kommunala förskolekön och har samma rutiner att följa som de kommunala förskolorna när det gäller erbjudanden av plats med mera.

In english: We follow the municipal regulations for fees and we are connected to the municipal ”förskolekö” and have the same routines to follow as the municipal preschools.Harmony International Preschool is a private, Swedish English preschool with a long tradition. We work inspired by the Reggio Emilia pedagogy and follow the Swedish curriculum.

Hitta hit