Harmony International preschool

Kampementsgatan 16

Visa på karta

Harmony International preschool är en enskilt driven svensk-engelskspråkig förskola med lång tradition. Vi arbetar inspirerat av Reggio Emilia pedagogiken med förankring i Lpfö.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Fristående
Antal barn
45
Antal barn per årsarbetare
5,1
Andel legitimerade förskollärare
26 %
Webbplats
http://www.harmonypreschool.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Harmony International Preschool är en internationell förskola som använder både svenska och engelska i vår kommunikation med barnen och deras föräldrar. Vi arbetar mycket med språk på olika sätt i vår utbildning, Vi arbetar utifrån läroplan förförskolan, Lpfö 18. Vi är till en viss del inspirerade av Reggio Emilia främst när det gäller en tro på barnets kapacitet, skapande och språk. We challenge the children with exciting and educational activities. Vi arbetar i teman under verksamhetsåret och har även olika fokusdagar då vi arbetar med olika fokusområden såsom, naturvetenskap och rörelse.

In English

Harmony International Preschool is an international preschool that uses both English and Swedish in our communication with the children and their parents. In the preschool we work a lot with languages in different ways. We work based on the curriculum for the preschool, Lpfö 18. We are to a certain extent inspired by Reggio Emilia mainly in terms of a belief in the child's capacity, creativity and language. We challenge the children with exciting and educational activities during our activities. We work on themes during the year and also have different focus days when we focus on different areas such as, science and movement.

Inne- och utemiljö

Vår pedagogiska inomhusmiljö är välplanerad och ger förutsättningar för lärande i harmoni och lugn eftersom vi kan dela in barnen i mindre grupper under delar av dagen. Vi finns i ett lugnt område med närhet till naturen som vi besöker.

In English

Our pedagogical environment is well planned and gives the opportunity to learn in a calm and harmonious way since we can divide the children in smaller groups for parts of the day. We are in a quiet area with nature around the corner which we visit.

Kost och måltider

Vi får vår mat från cateringföretaget Matomsorg som levererar god, näringsrik och varierad kost. För de barn som av olika skäl har behov av specialkost har företaget kunskap att möta de flesta behov och önskemål.

In English

Our meals are provided by the catering company Matomsorg that delivers tasty, nutritious, and varied food. If necessary, they can deliver almost any kind of special meals for the children.

Mål och vision

På förskolan Harmony International Preschool arbetar vi utifrån förhållningssättet att utbildningen ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Vi är en tvåspråkig förskola där vi använder både engelska och svenska i vår utbildning. Vi ser barnen som kompetenta, självständiga och med stor potential för lärande. Vi ger barnen möjlighet att utveckla sin självständighet och uppmuntrar dem till att utvecklas och att lära sig nya saker.

Vår förskola präglas av en internationell anda där olika kulturer möts och bildar trygghet och gemenskap. Barnen har inflytande i vår verksamhet och vi arbetar utifrån ett demokratiskt förhållningssätt. Utbildningen ska vara rolig, utvecklade och lärorik.

In English

At Harmony International Preschool we work based the approach that education should lay the foundations for a lifelong learning. We are a bilingual preschool where we use both English and Swedish in our education. We see the children as competent, independent and with great potential for learning. We give the children the opportunity to develop their independence and encourage them to develop and learn new things. Our preschool is characterized by an international spirit where different cultures meet and create security and a feeling of belonging. The children have influence in our education, and we have a democratic approach. Learning should be fun, developing and educational.

Mer om oss

Öppettider

Vi följer kommunens krav vad gäller öppettider, 6.30–18.30. Innanför de ramarna är det föräldrarnas behov som styr. Just nu har vi följande öppettider: måndag–fredag 7.00–17.30

Opening hours

We comply with the municipality’s requirements regarding hours, 06:30 to 18:30.

We currently have the following opening hours: Monday-Friday 7.00-17:30, according to the parents childcare needs.

Övrigt

Vi följer kommunens regler för avgifter och vi är anslutna till den kommunala förskolekön och har samma rutiner att följa som de kommunala förskolorna när det gäller erbjudanden av plats med mera.

In English

We follow the municipal regulations for fees and we are connected to the municipal ”förskolekö” and have the same routines to follow as the municipal preschools.Harmony International Preschool is a private, Swedish English preschool with a long tradition. We work inspired by the Reggio Emilia pedagogy and follow the Swedish curriculum.

Hitta hit

Uppdaterad