Förskolan

Hagvidson Aprikosen

Aprikosgatan 3

Välkomna till Hagvidson Aprikosen! Hagvidson Aprikosen är en fristående förskola. Vi har en stor och kuperad gård med skogskaraktär. Vi har nära till parker, grönområden och skog som vi utnyttjar flitigt tillsammans med våra barn.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Fristående
Antal barn
67
Antal barn per årsarbetare
5,5
Andel legitimerade förskollärare
40 %
Webbplats
https://hagvidson.se/v-ra-f-rskolor-ny/aprikosen/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi arbetar utifrån en pedagogisk vision om en hållbar framtid där livsstil, hälsa och miljö bildar en helhet. Vi vill att barnen ska få med sig ett hållbarhetsperspektiv som gäller den egna individen, medmänniskan och vår natur och som ett led i detta ger vi stort utrymme åt utomhuspedagogik. Vi vill lägga grunden för ett tänk där rörelse är en naturlig del av vardagen.

Inne- och utemiljö

I vår inspirerande miljö finns möjligheter för egna lekar, skapande, lärande, reflektion och utforskande, samtidigt som det är en trygg tillvaro. Alla barn har tillgång till musik, skapande med olika material, sagor, dramalek, litteratur, digital teknik och rörelse.

Vi har en stor lummig och kuperad gård där lustfyllda lekar äger rum. Ute finns ett tåg, en buss, en klättervägg, rutschkanor, små gungdjur och stora sandlådor med bord och några lekhus.

Kost och måltider

Vi serverar frukost, frukt, lunch och mellanmål. Maten serveras och tillagas av vår kock. Vi strävar efter att använda oss av närproducerade råvaror.

Mål och vision

I samarbete med hemmen vill vi främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

Vi vill ge möjligheter och inte färdiga svar, genom ett tillåtande förhållningssätt och en inspirerande miljö. Barnsynen som ska prägla vårt arbete är att barn är kompetenta, att alla barn kan och att alla ska ha ett lika bemötande.

Som ett led i vår hållbarhetsvision kommer förskolan under läsåret introducera Grön Flagg, ett projektinriktade arbetssätt för förskola/skola, tillhör stiftelsen Håll Sverige Rent.

Ledord

Ledorden som vi på Hagvidson Aprikosen arbetar utifrån är: trygghet, delaktighet och glädje.

Trygghet – vi har fått förmånen att ta hand om något av det mest värdefulla i era liv, vilket innebär att er och era barns trygghet alltid är högsta prioritet och där alla ska känna sig sedda och hörda.

Glädje – att det finns mycket glädje för barn och pedagoger är naturligtvis viktigt för oss men också avgörande för att skapa de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande.

Delaktighet – vi är övertygade om att er, barnens och pedagogernas delaktighet är viktig för att skapa den bästa verksamheten.

Mer om oss

Vi använder oss av Tyra som dokumentations- och informationsplattform.

Hitta hit

Uppdaterad