Grafik på förskola, barn och lekplats.

Hagtornsgården

Dalgränd 56–62

Visa på karta

Pysslingen Förskolor har mer än 25 års erfarenhet av omsorgsfullt lärande. Vi erbjuder en mångfald av erkända pedagogiska metoder i en tro på att alla kan lyckas.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Fristående
Antal barn
75
Antal barn per årsarbetare
5,5
Andel med förskollärarexamen
3 %
Webbplats
http://www.pysslingen.se/hagtornsgarden

Tillgänglighet i lokalerna

  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Hagtornsgårdens verksamhet utgår ifrån Läroplanen (Lpfö98, reviderad 2016) och Pysslingens egna styrdokument. När vi planerar verksamheten utgår vi från barnens intressen och behov. Vi arbetar utifrån barnens perspektiv och vet att barn är kompetenta och har en naturlig vilja att lära sig. Vi vet också att barn har ett naturligt utforskande tankesätt som leder till att lärandet sker i en ständigt pågående process.

Inne- och utemiljö

På Hagtornsgården gör vi gärna utflykter i skog och mark eftersom vi ser naturen som en fantastisk lärmiljö. Vi erbjuder även ett rikt material som lockar barnen att lösa olika problem och utmanar dem till ett vidareskapande. Vår lärmiljö, inne och ute, uppdateras ständigt utefter barngruppens behov och intressen. Vi arbetar mot Pysslingens vision ”Lärande i världsklass” och det visar vi genom att göra varje del i vardagsarbetet till ett medvetet omsorgsfullt lärande.

Kost och måltider

Vår kock Inga-Lill lagar näringsrik och god mat från grunden. Alla våra mejeriprodukter är ekologiska och vi ska under hösten 2017 genomgå Krav-certifiering, steg 1, det vill säga 25 procent ekologiska råvaror.

Mål och vision

Alla våra förskolor formar sin egen pedagogiska inriktning. Det som förenar och genomsyrar förskolorna är Pysslingens Viktiga Värden.

Våra utvecklingsinriktade pedagoger

Alla våra pedagoger är stolta och tar ansvar för sin egen ständiga utveckling. Vi ser alla vårt uppdrag ur ett större samhällsperspektiv där lärande och omsorg tillsammans bildar en helhet. Vi tar tillvara alla barns kompetenser och utmanar befintliga synsätt med ett stort mod för att öppna nya perspektiv.

Vår kultur

Möten mellan människor är själva kärnan i vår verksamhet och vi erbjuder en pedagogisk mångfald en tro på att alla kan lyckas. Alla våra pedagoger delar ett grundläggande förhållningssätt.

Våra lärmiljöer

Alla våra lärmiljöer är uppbyggda med stöd i modern forskning om barns lärande. Våra pedagogers medvetna förhållningssätt gynnar barnens utveckling. Våra skickliga pedagoger planerar och organiserar miljön utifrån varje barn och det omsorgsfulla lärandet i förskolans uppdrag.

Vårt kundbemötande

Med nyfikenhet, öppenhet och respekt möter vi dina upplevelser och funderingar kring vår verksamhet. Genom demokrati och delaktighet vill vi främja mångfalden i våra förskolor och i samhället i stort. Varje barn får ett omsorgsfullt lärande.

Vår barnsyn

Vi vet att människor, och i synnerhet barn, av är naturen kreativa, vetgiriga och nyfikna. Barn lär sig ständigt i och genom alla situationer som uppstår i vardagen. Förmågan att utveckla kunskap finns hos oss alla och sker tillsammans med andra.

Hitta hit

Uppdaterad