Lekplats.

Hagtornsgården

Dalgränd 56–62

Visa på karta

Pysslingen Förskolor har mer än 25 års erfarenhet av omsorgsfullt lärande. Vi erbjuder en mångfald av erkända pedagogiska metoder i en tro på att alla kan lyckas.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Fristående
Antal barn
75
Antal barn per årsarbetare
5,5
Andel legitimerade förskollärare
21 %
Webbplats
http://www.pysslingen.se/hagtornsgarden

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Hagtornsgårdens verksamhet utgår ifrån förskolans läroplan (Lpfö 18) och Pysslingens egna styrdokument. När vi planerar verksamheten utgår vi från barnens intressen och behov.

Vi arbetar utifrån barnens perspektiv där barn är kompetenta och har en naturlig vilja att lära sig. Vi vet också att barn har ett naturligt utforskande tankesätt som leder till att lärandet sker i en ständigt pågående process.

Inne- och utemiljö

På Hagtornsgården gör vi gärna utflykter i skog och mark eftersom vi ser naturen som en fantastisk lärmiljö. Våra äldsta barn går ofta iväg med sina grupper till närbelägna gårdar och parker, eller andra utflyktsmål i vår närmiljö så som biblioteket eller skridskobanan.

Vi erbjuder ett rikt material som lockar barnen att lösa olika problem och utmanar dem till ett vidareskapande. Vår lärmiljö, inne och ute, uppdateras ständigt utefter barngruppens behov och intressen.

Kost och måltider

Vår egen kock lagar näringsrik och god mat från grunden, med stor variation och mycket vegetariskt på menyn. Alla våra mejeriprodukter, samt även en stor del av övriga råvaror, är ekologiska.

Mål och vision

På Hagtornsgården arbetar vi mot att bli en Grön Flagg-certifierad förskola. Vårt valda område är just nu Livsstil och Hälsa, och utifrån Läroplanen erbjuder vi aktiviteter kopplade till Kroppen, Rörelse och Mat.

Vi arbetar utifrån Pysslingens vision att ge varje barn ”En trygg och stimulerande värld full av möjligheter” och det visar vi genom att göra varje del i vardagsarbetet till ett medvetet och omsorgsfullt lärande.

Våra utvecklingsinriktade pedagoger

Alla våra pedagoger är stolta och tar ansvar för sin egen ständiga utveckling. Vi ser alla vårt uppdrag ur ett större samhällsperspektiv där lärande och omsorg tillsammans bildar en helhet. Vi tar tillvara på alla barns kompetenser och utmanar befintliga synsätt med ett stort mod, detta för att öppna upp för nya perspektiv.

Vår kultur

Möten mellan människor är kärnan i vår verksamhet och vi erbjuder en pedagogisk mångfald med en tro på att alla kan lyckas. Alla våra pedagoger delar ett grundläggande förhållningssätt.

Våra lärmiljöer

Alla våra lärmiljöer är uppbyggda med stöd i modern forskning om barns lärande. Våra pedagogers medvetna förhållningssätt gynnar barnens utveckling. Våra skickliga pedagoger planerar och organiserar miljön utifrån varje barn och det omsorgsfulla lärandet i förskolans uppdrag.

Vi pedagoger arbetar tillsammans med handledare i Projekt Lärmiljö, där vi fördjupar arbetet med att skapa inspirerande, lärorika och tillgängliga lärmiljöer för alla våra barn.

Övrigt

Vårt kundbemötande

Med nyfikenhet, öppenhet och respekt möter vi dina upplevelser och funderingar kring vår verksamhet. Genom demokrati och delaktighet vill vi främja mångfalden i våra förskolor och i samhället i stort där varje barn får ett omsorgsfullt lärande.

Vår barnsyn

Vi vet att människor, och i synnerhet barn, av naturen är kreativa, vetgiriga och nyfikna. Barn lär sig ständigt i och genom alla situationer som uppstår i vardagen. Förmågan att utveckla kunskap finns hos oss alla och sker tillsammans med andra.

Hitta hit

Uppdaterad