Vitt flervåningshus med en skolgård framför.

Gullinge, Tisslingeplan 38–40

Tisslingeplan 38-40

Visa på karta

Gullinge är en 2-avdelningsförskola belägen centralt i Tensta. Vi arbetar inspirerade av Reggio Emilia-filosofin. Varje avdelning har en inbjudande och utmanande miljö. Förskolan erbjuder plats åt barn 1–5 år.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Järva
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
34
Antal barn per årsarbetare
5,3
Andel legitimerade förskollärare
43 %

Tillgänglighet

  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi är övertygade om att barn behöver vuxna som ser deras kompetenser och förmågor, ger dem möjligheter att experimentera, ger dem utmaningar och frågor för att de skall få möjlighet att fundera, ger dem material och möjlighet att uttrycka sig kreativt, stimulerar dem att utveckla ett kreativt tänkande och handlande.

På så vis får barnen möjlighet att genom egna initiativ utvecklas i relation till andra barn och pedagoger, utifrån sina förutsättningar och kompetenser. Barnen skall känna sig trygga, välkomna och bekräftade i förskolan. Vi arbetar för att barnen utvecklar ett brett och nyanserat språk, får tid till lek och utforskande, tillåts vara individ i gruppen och lära sig respektera andra människor och deras olikheter.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att synliggöra och utveckla lärandeprocesser för barn, föräldrar och pedagoger.

Avdelningarna är ålders-, miljö- och materialanpassade. Barngruppen byter avdelning allteftersom de barnen blir äldre och pedagogerna följer med i möjligaste mån.

Inne- och utemiljö

Vi har pedagogiska miljöer inomhus som har material tillgängligt för barnen. Material och möbler är anpassade efter barnens ålder.

Kost och måltider

Förskolan serverar frukost, lunch samt mellanmål varje dag. Barnen äter sina måltider i matsalen och vi har en egen kock som lagar all mat. Vi serverar dagens rätt, halal (i den mån det finns tillgängligt) samt vegetariska alternativ. Vegetarisk mat serveras 2 dagar i veckan till alla barn.

Mål och vision

Att skapa en förskola för våra barn, föräldrar och pedagoger där glädje, trygghet, lustfyllt lärande och inflytande samt delaktighet genomsyrar verksamheten. Alla barn ska ha goda möjligheter att utveckla det svenska språket och sitt modersmål med stöd av engagerade, kompetenta pedagoger. Förskolan ska ha en hållbar ekonomi, och en fungerande organisation samt erbjuda en näringsrik och hälsosam kost.

Mer om oss

Se film om förskolan

Övrigt

Som förälder har du rätt att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Det är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan klockan 06.30-18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Hitta hit

Uppdaterad