ok

Grodan

Störtloppsvägen 36

Visa på karta

Vi drivs som ett föräldrakooperativ med 17-18 barn, varje familj är medlem i den ekonomiska föreningen. Vi kännetecknas av få barn, hög personaltäthet och högt engagemang. Verksamheten vilar på tre lika delar: pedagogik, kreativitet och trygghet.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
18
Antal barn per årsarbetare
4,6
Andel legitimerade förskollärare
22 %
Webbplats
http://www.fkgrodan.nu/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Pedagogik

Vi förhåller oss till barnen enligt Reggio Emilia – pedagogiken. I vår verksamhet strävar vi efter att se varje barn som en individ och att hjälpa dem att hitta sin egen väg till lärande och utveckling. Verksamheten utgår från förskolans läroplan. Arbetet löper enligt det pedagogiska året, ett arbetssätt vilket skapar en röd tråd i pedagogiken genom hela verksamhetsåret.

Kreativitet

Vi vill skapa en miljö som inspirerar och lockar barnet till lek, fantasi, skapande och lärande. En miljö där barnen får prova på olika former av skapande. Vi utgår från barnens egna intressen när vi väljer tema, då det gör att barnen lättare behåller intresse, nyfikenhet och inspiration till arbetet. Temaprojekten arbetar vi med under en längre period för att ge barnen möjlighet att fördjupa sig och kunna arbeta i egen takt. Barnen får använda många typer av material samt arbeta självständigt och i grupp och det ger dem möjlighet att se styrkan i att hjälpas åt för att lösa de problem som kan uppstå.

Trygghet

Ett tryggt barn känner tillit till barn och vuxna på förskolan och vågar visa sina känslor utan rädsla för att inte bli accepterad. Ett tryggt barn vågar även anta nya utmaningar och lära sig nya saker. Vi ger barnen trygghet när vi är närvarande hos dem och visar att vi ser dem genom uppmuntring och olika utmaningar. Vi arbetar bland annat med små grupper och vi hälsar på barnen med namn varje dag. Vi arbetar även aktivt med konflikthantering samt genus och miljöfrågor.

Inne- och utemiljö

Grodan har stora rymliga lokaler uppdelade i flera rum med olika syften och funktioner. Barnen är varje dag i en naturnära park som ligger i nära anslutning till förskolan.

Barnen är även i parkleken Lugnet, en stor parklek i Västertorp som är en traditionell parklek med olika aktivitet, lekställningar, plaskdamm, gungor, idrottslek och odlingar. Vintertid kan man åka skridskor på fina isbanor där.

Förskolan gör utflykter till andra skogspartier, bollplaner, museum, teatrar med mera.

Kost och måltider

Grodan har en egen kock som lagar maten på plats. Vi strävar efter att all mat ska vara ekologisk och rättvisemärkt. All mat som lagas är näringsriktig och god samt lagas från grunden och det är ofta som det bjuds på vegetarisk mat. På Grodan äter pedagogerna tillsammans med barnen och använder då tiden till samtal som stimulerar barnens språkutveckling.

Det serveras lunch och mellanmål samt frukt under dagen.

Mål och vision

Grodan präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och därför använder vi oss av Reggio Emilia-pedagogiken. Den pedagogiska miljön anpassas efter barnens behov och intressen.

Pedagogerna på Grodan är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med vårdnadshavarna samt har en hög pedagogisk ambition. Du som förälder har unik insyn i verksamheten samt andra områden i och med att det är ett föräldrakooperativ och det ger dig också möjlighet att kunna påverka.

Mer om oss

För visning av föräldrakooperativet Grodan ta gärna kontakt med förskolechef eller barn köansvarig så ordnas ett gemensamt visningstillfälle.

Hitta hit

Uppdaterad