Grevlingen

Grevgatan 53

Visa på karta

Vi är ett av Stockholms äldsta föräldrakooperativ beläget vid Karlaplan på Östermalm. En liten, hemtrevlig och personlig förskola med endast 14 barn i åldrarna 1–5 år. Vi har två barnskötare och en föreståndare som är utbildad förskollärare.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
14
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
33 %
Webbplats
http://www.grevlingen.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Grevlingen är ett av Stockholms äldsta föräldrakooperativ beläget vid Karlaplan på Östermalm. Vi är en liten, hemtrevlig och personlig förskola med endast 14 barn i åldrarna 1–5 år. Vi har två barnskötare och en föreståndare som är utbildad förskollärare. Grevlingen är ett föräldrakooperativ som drivs utan vinstsyfte. Det ger föräldrarna unika möjligheter till insyn och påverkan.

Inne- och utemiljö

Vi är ofta ute på vår fina gård där det finns cyklar och en liten rutschkana. På sommaren odlar vi grönsaker i odlingslådor och badar i en plaskpool. De mindre barnen som sover middag har möjlighet att sova utomhus i vagn på gården om vädret tillåter det.

Inomhus ägnar vi oss åt till exempel vattenlek, sagoläsning, sång, rim och ramsor, skapande verksamhet och Miniröris där vi sträcker på kroppen och dansar tillsammans. Varje termin har vi ett tema som vi arbetar aktivt med.

Kost och måltider

All mat tillagas från grunden av vår kökspersonal. Vår ambition är att i största möjliga mån beställa ekologiska råvaror och att inte använda socker. Maträtterna är varierade och näringsriktiga. Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer.

Mål och vision

Verksamheten utgår från förskolans läroplan och utifrån barnens behov. Vårt mål är att se varje barns behov och skapa en trygg och kärleksfull grund där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet som bidrar till god självkänsla och självförtroende inför skolan och det livslånga lärandet. Det är viktigt för oss att alla barn får känna sig delaktiga i verksamheten utifrån sin egen förmåga.

Den lilla barngruppen ger en lugn och harmonisk miljö på förskolan. Pedagogerna har tid för varje barn och barnen kan utveckla trygga relationer med pedagogerna och med varandra. Föräldrarna sköter mycket av det administrativa arbetet så som lokaler, ekonomi och rekrytering så att personalen kan fokusera på barnen.

Målsättning

Att varje barn utvecklas till en lugn och trygg människa, med stark tro på sig själv och tillit till vuxna.

Att varje barn ska känna samhörighet och empati för sina medmänniskor samt respektera varandras olikheter.

Att varje barn ges samma förutsättningar till utveckling och stimulans utifrån sin egen förmåga, både gällande språket och skapande aktiviteter.

Att de barn som för tillfället behöver extra stöd i sin utveckling ges möjlighet till detta.

Att barnen skall vara delaktiga och få inflytande i verksamheten så långt det är möjligt. Få naturupplevelser, utveckla nyfikenhet och lusten att lära sig.

Hitta hit

Uppdaterad