Gökboet Skäftingebacken 42

Skäftingebacken 42

Visa på karta

Gökboet är en 4-avdelningsförskola belägen vid Nydalsparken. Vi arbetar åldersindelat inspirerade av Reggio Emilia–filosofin. Varje avdelning har en inbjudande och utmanande miljö. Förskolan erbjuder plats åt barn 1 – 5 år.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Järva
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
72
Antal barn per årsarbetare
5,3
Andel legitimerade förskollärare
37 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi är övertygade om att barn behöver vuxna som uppmärksammar deras kompetenser och förmågor.

På så vis får barnen möjlighet att genom egna initiativ utvecklas tillsammans med andra barn och pedagoger, utifrån sina förutsättningar och kompetenser. Barnen ska känna sig trygga, välkomna och bekräftade i förskolan. Vi arbetar för att barnen utvecklar ett brett och nyanserat språk, får tid till lek och utforskande samt utveckla sina olika uttrycksmöjligheter. Barnen tillåts vara individ i gruppen och lära sig respektera andra människor och deras olikheter.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att synliggöra och utveckla lärandeprocesser för barn, föräldrar och pedagoger.

Våra fyra avdelningar är; Dunungen (1-2 år), Fjädern (2-3 år), Vingen (3-4 år), som är belägna i huvudbyggnaden, samt Flyttfåglarna (4-6 år) som är belägen i vårt annex. Dessa är ålders-, miljö- och materialanpassade. Barngruppen byter avdelning allteftersom de blir äldre och pedagogerna följer med i möjligaste mån. Förskolan har eget kök och vi lägger stor vikt vid barns hälsa utifrån maten vi serverar.

Inne- och utemiljö

Vi har pedagogiska miljöer inomhus som har material tillgängligt för barnen samt att material och möbler är anpassade efter barnens ålder.
Förskolan har en stor gård med egna odlingar, material för vattenlek. En del av gården är skogstomt.

Kost och måltider

Förskolan serverar frukost, lunch samt mellanmål varje dag. Barnen äter sina måltider i matsalar och vi har en egen kock som lagar all mat. Vi serverar dagens rätt, halal (i den mån det finns tillgängligt) samt vegetariska alternativ.
Vegetarisk mat serveras två dagar i veckan till alla barn.

Mål och vision

Vår ambition är att verksamheten ska genomsyras av glädje, trygghet, lustfyllt lärande, inflytande och delaktighet hos barn, föräldrar och pedagoger. Alla barn ska ha goda möjligheter att utveckla det svenska språket och sitt modersmål med stöd av engagerade, kompetenta pedagoger. Förskolan ska ha en hållbar ekonomi, och en fungerande organisation samt erbjuda en näringsrik och hälsosam kost.

Mer om oss

Se film om förskolan

Övrigt

Som förälder har du rätt att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Det är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan klockan 06.30-18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Hitta hit

Uppdaterad