Förskolan Gökboets gård, sandlåda och klätterställning

Gökboet Göksholmsbacken 45

Göksholmsbacken 45

Visa på karta

Förskolan Gökboet består av 3 avdelningar och ligger på Göksholmsbacken 45 mellan Rågsved och Hagsätra. Vi ingår i Rågsveds förskoleenhet. Övriga förskolor i enheten är Arken, Regnbågen, Ekbacken och Lännäsbacken. Alla förskolor ligger nära naturen.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
44
Antal barn per årsarbetare
4,5
Andel legitimerade förskollärare
26 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

För barnen är leken livsviktig och vår roll som pedagoger är att skapa de bästa förutsättningarna för att barnen i lekens form ska få bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. Barnens intressen styr till stor del innehållet i verksamheten. Vi erbjuder barnen möjlighet till aktiviteter i både större och mindre grupper såväl ute som inne.

Dagen är varierad med mat, vila, omsorg, lek, skapande verksamhet, natur, musik, drama, rörelse och sagor. Vi dokumenterar verksamheten genom barnens egna bilder, fotografier, texter, videofilmer och barnens pärmar.

Inne- och utemiljö

Alla förskolor ligger nära skog och natur. Vi pedagoger vill skapa de bästa förutsättningar för barnens lek, utveckling och lärande på förskolan och är därför måna om att erbjuda barnen en utmanande och stimulerande miljö.

I vår film kan du se hur vi har det på vår förskola.

Film – Förskolan Gökboet

Kost och måltider

På förskolorna har vi utbildade kockar som lagar god och näringsriktig mat varje dag.

Mål och vision

Målet för vår verksamhet är att barnen ska få en lustfylld och lärorik förskoletid samt skapa goda kamratrelationer och möta engagerade pedagoger.

Då samhället ställer höga krav på kommunikativ förmåga och att behärska det svenska språket, arbetar vi för att aktivt stödja och hjälpa alla barn till ett rikt och utvecklat språk, så att de kan kommunicera med andra och uttrycka upplevelser, kunskaper, tankar och känslor.

Vår verksamhet bygger på ett arbetssätt som är språk-, tanke- och kunskapsutvecklande.

Vi har flerspråkig personal på förskolan.

Mer om oss

Språk och kommunikation genomsyrar hela vår verksamhet och vårt mål är att stärka alla barns språkliga utveckling. Vi strävar efter ett gott samarbete med vårdnadshavare och vill att de ska känna sig trygga att lämna sina barn på förskolan. Vi inbjuder till minst ett utvecklingssamtal per termin. Vi inbjuder också till föräldramöten, gårdsfester, familjemiddagar, föräldrakaffe, firande av traditioner med mera.

Hitta hit

Uppdaterad