Förskolan Godsvagnens gård i kvällsljus

Godsvagnen

Virkesvägen 19 C

Visa på karta

Förskolan Godsvagnen ligger centralt i Sjöstaden, nära Luma torg. Förskolan har en egen gård och har nära till parker och skog, som vi ofta besöker.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
110
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
55 %

Tillgänglighet

 • Ledarhund och assistanshund välkommen
 • Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Tillgänglig hiss
 • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan kommer ditt barn att utvecklas, upptäcka och träffa nya vänner. Barnens lust, nyfikenhet och kreativitet ligger till grund för vår planering och leken får ta stor plats. Utbildningen utgår från en helhetssyn på barn, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Vi arbetar utifrån det gemensamma temat Hållbar framtid, där barn och pedagoger möts, leker, lär och utforskar tillsammans. Språk, matematik, naturvetenskap och teknik ingår i alla projekt och barnen uppmuntras att undersöka och fördjupa sitt lärande. Estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans är en naturlig del av barnens utforskande.

Leken har en central plats och barnen ges tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva. Barnens utveckling och lärande följs upp och dokumenteras. Som vårdnadshavare kan du följa planering och dokumentation i vår gemensamma lärplattform Skolplattformen.

Digitala verktyg

I förskolan arbetar vi med digitala verktyg, där det är lämpligt för att bredda och fördjupa utforskande, kommunikation, skapande och lek. Det är inte en stillasittande aktivitet vid en skärm, utan sker i rörelse och interaktion med andra.

Digitala verktyg används till skapande, berättande, programmering och till att ge barnen upplevelser som de annars inte hade kunnat få. Alla barn ska också få erfara vad det kan innebära att vara källkritisk och ifrågasätta det som de möter – både digitalt och i verkliga livet.

Inne- och utemiljö

Godsvagnens lokaler är stora och ljusa med högt i tak. Förskolan har en egen lekgård precis utanför, med generösa ytor för lek, spring och motoriska utmaningar.

 I mitten av verksamheten finns en liten ljusgård med möjlighet för vattenlek, odling och plantering. Yngre respektive äldre barn har en varsin ingång direkt från lekgården.

För närvarande är det cirka 85 barn inskrivna. Barngrupperna heter Perrongen, Rälsen, Loket, Konduktören, Dressinen och Stinsen

Kost och måltider

Förskolan har en egen kock som lagar mat från grunden och vi har en hög andel ekologiska produkter. Vi vill bidra till goda och hälsosamma vanor hos barnen. Under måltiden har vi fokus på social samvaro och samtal i mindre grupper och att i lugn och ro njuta av maten.

Pedagogerna har ett tillåtande förhållningssätt, där barnen på ett positivt vis uppmuntras att äta och smaka. Barnen ges möjlighet att successivt och utifrån sina förutsättningar bli alltmer självständiga i matsituationen.

Mål och vision

Vi erbjuder utbildning för barn som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Hos oss ska alla känna sig välkomna och få utvecklas i grupp och utifrån sin individuella förmåga. Undervisningen är både spontan och planerad.

Förskolläraren gör val och leder systematiskt mot läroplanens mål genom att lyssna, samtala, reflektera och utmana barnen vidare i deras utforskande. Lek och estetiska uttryckssätt är självklara verktyg i undervisningen.

På våra förskolor ska miljöerna signalera ett välkomnande, inkluderande och inspirerande förhållningssätt, där alla barn får komma till sin rätt och alla barns röster blir hörda. Barnen ska varje dag vara en kunskap, lärdom eller erfarenhet rikare när de går hem. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

I förskolans uppdrag ingår att skapa en nära och förtroendefull samverkan med hemmen. Vårdnadshavare ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka förskolans utbildning. Vi välkomnar dialog och vill att vårdnadshavare ska förstå utbildningens mål och innehåll och genom det också förstå i vilka frågor som det finns möjlighet för dem till delaktighet och inflytande.

Goda pedagoger är helt avgörande för att barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga och ha tillit till förskolan. Vi strävar alltid efter att vara en attraktiv arbetsplats, där barnskötare och förskollärare trivs och bidrar till att utveckla utbildningen tillsammans med kollegor, ledning, barn och vårdnadshavare.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska få uppleva glädjen att göra framsteg, övervinna svårigheter och uppleva sig vara vara en tillgång i gruppen. För att alla barn ska uppleva att förskolan är rolig, trygg och lärorik funderar vi, tillsammans med barnets vårdnadshavare, vad som krävs för att det ska uppnås.

I vissa fall behövs särskilt stöd för att erbjuda barn den förskola de har rätt till. Vid behov upprättar vi tillsammans med vårdnadshavarna en handlingsplan för hur vi på bästa sätt kan stötta barnet.

Mer om oss

Godsvagnen tillhör förskoleområde 2, som består av:

 • Godsvagnen, Virkesvägen 19C
 • Ekbacken, Vävar Johans gata 1-3
 • Vågdalen, Vävar Johans gata 30 A
 • Båtklubben, Båtklubbsgatan 7-11
 • Sjöresan, Hammarbyterrassen 39-41
 • Kryssningen, Kryssargatan 7
 • Påsen, Virkesvägen 5B
 • Södermalms Montessoriförskola, Wollmar Yxkullsgatan 30
 • Nicolaigården, Skomakargatan 30
 • Egalia, Carl Alberts gränd 5

Övrigt

Välkomna på visning

 • Fredagen den 26 januari klockan 09.00
 • Fredagen den 23 februari klockan 09.00
 • Fredagen den 22 mars klockan 09.00
 • Fredagen den 26 april klockan 09.00

Föranmälan för visning till:

Anjuska Forsman
E-post: anjuska.forsman@edu.stockholm.se

Öppettider i förskolan

Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den tid som en förskola är ålagd att hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan klockan 06.30 och 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Hitta hit

Uppdaterad