ok

Glimten

Vita Liljans Väg 62

Visa på karta

Vi är den lilla förskolan med den stora tron på barnens kompetens. Vi består av två avdelningar med plats för 30 barn. Här får varje barn möjlighet att med glädje utvecklas till självsäkra, självständiga och nyfikna individer. Alla kan vara med!Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Fristående
Antal barn
30
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
43 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi som arbetar är utbildade barnskötare och förskollärare som brinner för vårt yrke. Vi har ett samarbete mellan våra andra förskolor i området och har gemensamma nätverk, pedagogiska utvecklingsforum och olika fortbildningssatsningar för att hela tiden sträva efter utveckling av förskoleverksamheten.

Vi tycker att det är viktigt att lyssna på vad barnen har att säga och därför delas barnen in i små grupper för att kunna mötas i dialoger med medlyssnande pedagoger där barnen får möjlighet att uttrycka sina tankar, åsikter och känslor. Vi arbetar projektinriktat där barnen har en aktiv roll i sitt eget kunskapsskapande. Genom regelbundna reflektionsstunder blir barnen medvetna över sitt eget görande och lärande och utvecklar verksamheten tillsammans med barn och pedagoger. Barnen ska hos oss vara delaktiga och få ett inflytande över sin tid på förskolan.

Vi tror på mångfaldens rikedom! I vårt arbete uppmuntras olikheter och vi tror på en normkritisk pedagogik för att skapa acceptans, förståelse, respekt och öppenhet – nyckelingredienser i ett demokratiskt samhälle.

Inne- och utemiljö

Den pedagogiska miljön är utformad för att skapa mötesplatser, bjuda in och uppmuntrar till att utforska, skapa, leka, lära och experimentera, allt med grund i läroplanen. Vi är ute varje dag och vistas regelbundet i naturområden, skog och parker. Där arbetar vi med att barn ska utveckla sin förståelse för naturvetenskap och en hållbar utveckling med fokus på att bli medvetna och ha ett ansvarsfullt förhållningssätt till miljön, djur och växter.

Kost och måltider

Vi serverar näringsrik frukost, lunch och mellanmål med nästan hälften bestående av ekologiska produkter. Måltiderna sker i små barngrupper för att få en lugn matstund, gemenskap och för att bidra till matglädje. Vid måltiderna främjar pedagogerna en hälsosam livsstil med bra matvanor hos barnen. Måltiden är även en viktig lärande stund där läroplanens alla delar kommer in, exempelvis matematik, teknik, språk och kommunikation, värdegrund och kultur.

Mål och vision

Förskolans läroplan ligger till grund för allt arbete som vi gör på förskolan som utgår från barnens intressen och pågående lärprocesser. Verksamheten utgår även från skollagen, Stockholmsstads förskoleplan, förskolans lokala arbetsplan och barnkonventionen. Vi arbetar även utifrån Stockholmsstads plan för en kemikaliesmart förskola. För att säkerställa en trygg verksamhet för alla barn utarbetas en likabehandlingsplan där vårt förebyggande arbete systematiskt följs upp och utvärderas. Vi använder pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att synliggöra barns lärprocesser samt som underlag för gemensamma reflektioner.

Vår vision är att Förskolan Glimten ska vara den bästa förskolan i Stockholm. Personalen är kvalificerad, medveten och engagerade vilket är avgörande för verksamhetens kvalité. Pedagogerna har ett nära samarbete med vårdnadshavare, och ledningen arbetar nära personal och möter dagligen vårdnadshavare. Barnens trygghet är grunden för att deras lärande ska utvecklas. Vi har hög personaltäthet med små barngrupper. Vi har ett internt vikariesystem med redan anställd personal som barn och personal känner.

Särskilt stöd och behov

Målet med vårt arbete är att ge varje barn förutsättningar, att på egna premisser, bli självständiga, kritisk tänkande, socialt och intellektuellt fungerande människor. Pedagogerna tänker på att inte bara se svårigheter utan att istället fokusera på att utforma miljön, såväl den inre som den yttre och ändra den utifrån barnets behov, möjligheter och förutsättningar. Vi arbetar efter att tidigt insätta åtgärder i förskolan vilket kan förebygga problemutvecklingen längre fram i livet.

Mer om oss

  • Förskolan tillämpar en individuell inskolning med en till två veckors inskolning.
  • Föräldrar får stort inflytande och delaktighet i verksamheten och vi erbjuder bland annat föräldramöten, föräldraforum, utvecklingssamtal, skapandedag tillsammans med vårdnadshavare, dropp-in-fika och sommarfest.
  • Förskolan stänger tidigare en gång per månad för arbetsplatsträffar för personal.
  • Förskolan följer Stockholms stads ramtid för öppettider, 6.30.18.30.

Hitta hit

Uppdaterad