Fotografi, förskolan Glasmålningen, gult tegelhus.

Glasmålningen

Guldsmedsvägen 10

Visa på karta

Förskolan Glasmålningen ingår i enheten Blåsut/Dalens förskolor. Enhetens utgångspunkt är att bedriva en utbildning som är trygg, rolig och säker. Utbildningen ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
70
Antal barn per årsarbetare
5,3
Andel legitimerade förskollärare
30 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Blåsut/Dalens förskolor har en miljö där vårt mål är att skapa de bästa förutsättningarna för alla barns olika sinnen samt att förskolan erbjuder en utmanade och stimulerande miljö, inne och utomhus.

Inne- och utemiljö

Blåsut/Dalens förskolor har en miljö där vårt mål är att skapa de bästa förutsättningarna för alla barns olika sinnen samt att förskolan erbjuder en utmanade och stimulerande miljö, inne och utomhus.

Förskolan Glasmålningen består av ett friliggande suterränghus som omringas av två gårdar. En av gårdarna riktar sig mot barnen i de yngre åldrarna och den andra som är kuperad riktar sig mot barn i de äldre åldrarna.

Kost och måltider

Hos oss lagas all mat från grunden och med hög andel ekologiska livsmedel. Vi, liksom alla kockar i Enskede-Årsta-Vantör, använder kostdatasystemet Matilda som möjliggör näringsriktiga måltider.

Mål och vision

På Blåsut/Dalens förskolor ska alla barn känna sig delaktiga och få möjlighet till att vara medskapare i sin egen miljö. Barnen ska möta aktiva och intresserade vuxna som skapar förutsättningar för lek och lärande. Alla medarbetare på Blåsut/Dalens förskolor arbetar i relation med läroplansmålen och har ett medvetet förhållningssätt och arbetssätt för att skapa goda förutsättningar för barns lärande och utveckling. Vi strävar efter likvärdighet och delaktighet på alla förskolor i enheten.

På våra förskolor ska alla vuxna känna sig delaktiga och medskapare av sin arbetsmiljö. De ska känna ett ansvar i hur hen bemöter andra och påverkar sin arbetsplats och i hur den fungerar.

Verksamheten ska präglas av glädje, meningsfullhet, helhetssyn och flexibilitet. På vår enhet ska alla mötas med respekt och inga former av förtryck och handlingar som leder till att barn, vårdnadshavare eller medarbetare känner sig kränkta får förekomma. Olikheter ska ses som en tillgång och tas tillvara. Flickor och pojkar ska ha lika möjligheter till inflytande och utrymme i verksamheten. Barnen oavsett könstillhörighet ska känna sig trygga hos oss så att de utvecklar sin nyfikenhet, sin lust att leka och lära.

Mer om oss

Visning av förskolan våren 2024

Visning av förskolan ges klockan 09.15 under följande datum i mån av plats:

  • 11 januari
  • 22 februari
  • 21 mars
  • 18 april
  • 23 maj
  • 13 juni

Om du vill boka en visning av lokalerna kontakta Ulrika Gulbrandsen och boka tid. 
E-post: ulrika.gulbrandsen@edu.stockholm.se

Övrigt

Digital rundvandring

Här kan du få en digital rundvandring på förskolans lokaler.

Digital rundvandring

Hitta hit

Uppdaterad