Förskolan Gläntan syns med sina gula fasader med en lummig gård och litet staket.

Gläntan Stenkvistavägen 5

Stenkvistavägen 5

Förskolan Gläntan är en kommunal förskoleverksamhet med sju avdelningar i enheten Högdalens förskolor. Rävungarna, Kaninen och Masken har barn 1–3 år och Humlan, Myran och Igelkotten 3–5 år. Den sjunde avdelningen är specialavdelningen Delfinen.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
105
Antal barn per årsarbetare
3,9
Andel legitimerade förskollärare
45 %

Tillgänglighet

  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

I Högdalens förskolor arbetar vi med temainriktat arbetssätt som möjliggör att barn kan arbeta efter egna tankar, önskemål och idéer. Tankar, idéer, teorier och hypoteser ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation, behov och drivkraft att söka kunskaper (projektarbete).

I projektarbetet ska barnen få möjlighet att söka och erövra kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera.

Inne- och utemiljö

Vi har en härlig gård som inbjuder till lek och äventyr.

Kost och måltider

Köken följer stadsdelens och Livsmedelsverkets riktlinjer för mat i förskolan. God och näringsriktig mat serveras som är lagad från grunden. Våra kockar följer en åttaveckorsmatsedel i vårt kostdatasystem Matilda.

Matsedeln näringsberäknas och mängdberäknas i systemet och det säkerställer att barnen får i sig det de behöver, vilket ger mindre matsvinn.

Under 2021 erbjöd förskolan över 60 procent ekologiska livsmedel och målet för 2022 är att andelen ekologiska livsmedel ökar till 65 procent.

Mål och vision

Vi på Högdalens förskolor arbetar för att lägga grunden för ett lustfyllt, livslångt lärande. Vi har ett tillåtande förhållningssätt som återspeglas i trygga barn som leker, utforskar och har inflytande i verksamheten.

Verksamheten kännetecknas av transparens i vårt agerande med ett gemensamt demokratiskt synsätt som uttrycks i alla människors lika värde.

Mer om oss

Delfinen är att ge varje barn möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi utgår från varje barns utvecklingsnivå, behov och intressen. Varje barn har sitt eget dagsschema. Lek och träning varvas under dagen.

Träning i vardagsfärdigheter som toalett, hygien, matsituation, av- och påklädning ingår som naturliga delar i vardagen. Målet är att barnen skall fungera så bra och självständigt som möjligt.

Övrigt

Visningsdatum våren 2022

  • Fredag den 20 maj klockan 09.30
  • Fredag den 17 juni klockan 09.30

Anmäl dig genom att mejla till: funktion.glantan@edu.stockholm.se

Hitta hit

Uppdaterad