Förskolan Gläntan syns med sina gula fasader med en lummig gård och litet staket.

Gläntan Stenkvistavägen 5

Stenkvistavägen 5

Förskolan Gläntan är en kommunal förskoleverksamhet med sju avdelningar i enheten Högdalens förskolor.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
105
Antal barn per årsarbetare
3,9
Andel legitimerade förskollärare
45 %

Tillgänglighet

  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Gläntan är en kommunal förskoleverksamhet med sju avdelningar i enheten Högdalens förskolor. Rävungarna, Kaninen och Masken har barn 1–3 år och Humlan, Myran och Igelkotten 3–5 år. Den sjunde avdelningen är specialavdelningen Delfinen.

I Högdalens förskolor arbetar vi med temainriktat arbetssätt som möjliggör att barn kan arbeta efter egna tankar, önskemål och idéer. Tankar, idéer, teorier och hypoteser ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation, behov och drivkraft att söka kunskaper (projektarbete).

I projektarbetet ska barnen få möjlighet att söka och erövra kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera.

Inne- och utemiljö

Vi har en härlig gård som inbjuder till lek och äventyr.

Kost och måltider

Köken följer stadsdelens och Livsmedelsverkets riktlinjer för mat i förskolan. God och näringsriktig mat serveras som är lagad från grunden. Våra kockar följer en veckomatsedel i vårt kostdatasystem Matilda.

Matsedeln näringsberäknas och mängdberäknas i systemet och det säkerställer att barnen får i sig det de behöver, vilket ger mindre matsvinn.

Under 2022 erbjöd förskolan 62 procent ekologiska livsmedel.

Mål och vision

Vi på Högdalens förskolor arbetar för att lägga grunden för ett lustfyllt, livslångt lärande. Vi har ett tillåtande förhållningssätt som återspeglas i trygga barn som leker, utforskar och har inflytande i verksamheten.

Verksamheten kännetecknas av transparens i vårt agerande med ett gemensamt demokratiskt synsätt som uttrycks i alla människors lika värde.

Övrigt

Föräldravisning av förskolan

Visningsdatum 2023

  • 29 september 9.30
  • 27 oktober 9.30
  • 8 december 9.30

Visningsdatum 2024

  • 12 januari 9.30
  • 16 februari 9.30
  • 22 mars 9.30
  • 19 april 9.30
  • 17 maj 9.30
  • 14 juni 9.30

Anmälan

För information och för att anmäla dig till visning kontaktar du förskolan.

E-post: funktion.glantan@edu.stockholm.se

Hitta hit

Uppdaterad