Barn leker på förskolans takterrass där lekstugor finns.

Gamlebyplan 9

Gamlebyplan 9

Vår förskola är en mötesplats där barn, vårdnadshavare och pedagoger utbyter erfarenheter och kunskap i interkulturell miljö. Vi lägger grunden för nyfikna barn som tror på sig själva och leker och lär tillsammans med andra.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Rinkeby-Kista
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
120
Antal barn per årsarbetare
4,5
Andel med förskollärarexamen
32 %
Webbplats
https://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Stadsdelssajter/Rinkeby-Kista/Rinkeby-Kista-kommunala-forskolor/Gamlebyplan/Gamlebyplan-9/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Glädje, upptäckarlust och glädje

Vi på Gamlebyplans förskolor är en del av våra barns livslånga lärande. Vår uppgift är att hjälpa barnen se större perspektiv, samtidigt som vi uppmuntrar dem i nuet i lekens fantastiska och lärorika värld. Förskoletiden ska vara full av glädje, upptäckarlust och lärande i en trygg miljö.

Inne- och utemiljö

Miljö för lek och aktivitet

Vår förskola ligger nära parklek, skog och naturområden som vi ofta besöker. I vår digitala ateljé, våra rum för rörelse och vattenlek, våra gårdar och avdelningar erbjuds barnen många olika material och utmaningar. Barnen erbjuds i samspel med varierande material och miljö möjlighet att utforska sin omvärld.

Barnen utvecklar olika förmågor och färdigheter i leken och genom olika uttrycksformer, som till exempel dans, musik, teater och skapande.

Kost och måltider

Nyttiga måltider

Vi serverar god och vällagad mat utifrån de näringsrekommendationer som fastställts av Livsmedelsverket. Vi lägger stor vikt vid måltiderna och vi har ett genomtänkt pedagogiskt perspektiv. Vi har tre kockar som serverar frukost, lunch och mellanmål.

Maten lagas från grunden och vi utesluter hel- och halvfabrikat i möjligaste mån. Allt bröd bakas på förskolan och frukt och grönsaker finns varje dag. Ekologiska råvaror utgör cirka 50 procent av de inköp som görs till förskolan.

Mål och vision

Mångfald

Vi ger tid för att växa, leka och tid att lära. Vi på Gamlebyplans förskolor är en del av våra barns livslånga lärande. Hos oss kan alla känna trygghet i att få vara den de är oavsett kön, etnisk tillhörighet, ålder, religion/tro eller funktionsvariation. FN:s barnkonvention är levande i vårt arbete.

Glädje och självförtroende

Vår uppgift är att hjälpa barnen se större perspektiv, samtidigt som vi uppmuntrar dem i nuet – i lekens fantastiska och lärorika värld. Att kunna uttrycka sig, vara kreativ och nyfiken är viktiga egenskaper i ett framtida samhälle. I en värld präglad av en mångfald av intryck och uttryck blir språk och kommunikation viktigt och ett sätt att finna glädje och självförtroende.

Särskilt stöd och behov

Anpassningar till barnen

Arbetslagen har ett inkluderande arbetssätt som möjliggör anpassningar för alla barn. Vi har en specialpedagog som har det övergripande ansvaret för att kartlägga, planera, följa upp och utvärdera insatserna. De ger även konsultation och handleder arbetslagen.

Hitta hit

Uppdaterad