ok

Fyra Elementen Tegelviken

Tegelviksgatan 45

Välkomna till Fyra Elementen Tegelviken! Vår vision är att skapa förutsättningar för alla barn som går på Fyra Elementen att bli ansvarsfulla världsmedborgare som kan utvecklas och blomma ut som individer.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
22
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
25 %
Webbplats
http://www.fyraelementen.se/

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vår pedagogik fokuserar på språk, demokrati, genus och hållbar utveckling, våra “fyra element”.

På Fyra Elementen Tegelviken (4E Tegelviken) arbetar vi forskningsnära med ett tydligt barnperspektiv. För oss innebär det att barnen i stor utsträckning är medskapare av vår verksamhet och lärmiljöer. Barnens intresse och behov av stimulans utgör grunden för vår pedagogiska planering och utifrån dessa skapar vi pedagoger ett intressant övergripande projekt som barnen utforskar och erövrar kunskaper i. Vi arbetar med skapande i olika uttrycksformer så att barnen får möjlighet till olika estetiska lärprocesser.

Ambitionen är att varje barn har med sig verktyg att hantera nya utmaningar som barnet kommer att möta i sin fortsatta utbildning. Det handlar om att lära sig lära (studieteknik), kunskapsinhämtning, läs- och skrivutveckling, etik och moral, samt att dessa framgångar i individens utveckling baseras på en grund där hållbarhet är ett begrepp som genomsyrar aktiva val och ställningstaganden för en framtidsinriktad samhälls- och världsmedborgare.

Det är viktigt att förskolan är trygg och rolig, för alla. Barn som är trygga i sin lärandemiljö kan tillgodose sig kunskap, lära sig lära och erövra kunskap på egen hand!

Inne- och utemiljö

Vi erbjuder en föränderlig lärmiljö som stimulerar och lockar till lek, kreativt skapande och experimenterande. Vi pedagoger är en del av lärmiljön genom att vara nyfikna och medforskande.

4E Tegelviken ligger i Norra Hammarbyhamnen på Södermalm och har ett unikt läge med utsikt över Hammarby kanal från ateljén och köket. Samtidigt har vi nära till kommunikationer så att vi kan bege oss ut på äventyr. Det skapar fantastiska möjligheter till lärande både i natur och stadens kulturliv!

Kost och måltider

Maten på 4E Tegelviken serveras från ett cateringföretag som tänker som vi - hållbart och ekologiskt. Det innebär att maten är lagad från grunden, med hög grad ekologisk och närproducerad kost. Köket som lagar vår mat är KRAV-certifierat.

Vi serverar mellanmål och frukt under förmiddagen och senare på eftermiddagen från vårt eget kök. Allt är i största möjliga mån och utifrån säsong ekologiskt, närproducerat eller KRAV-märkt.

Mål och vision

4E Tegelviken öppnade 2014 och är en giftfri och kemikaliesmart förskola. Vi arbetar ständigt med vår lärmiljö i syfte att göra den mer hållbar. Vi strävar mot helt giftfria lärmiljöer för barnen att vistas och lära i. Vi har en ambitiös och långsiktigt hållbar miljöpolicy som vi följer i alla delar av vår förskoleverksamhet.

Våra förskolors materialval och pedagogiska inventarier är omsorgsfullt utvalda utifrån att vi nu står inför en historiskt kritisk punkt - vi måste våga göra aktiva val för att våra barn ska få växa upp i en bättre, mer hållbar framtid! En del talar om det. Vi gör det!

Mer om oss

För mer information om oss hänvisar vi till vår webbplats.

Fyra Elementen Förskolor har tre förskolor i Stockholm; 4E Tegelviken på Södermalm, 4E Grävlingen och 4E Djurkloun i Bromma.

Hitta hit

Uppdaterad