ok

Frilufts förskolor Riddersborg

Riddersviksvägen 129

Visa på karta

Vi arbetar med natur- och utomhuspedagogik och ger barnen en utvecklande och stimulerande förskoletid, där vi använder naturen som resurs. Vi anpassar verksamheten efter årets årstider, vintertid har de äldre barnen såväl skid- som skridskoskola.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Fristående
Antal barn
23
Antal barn per årsarbetare
4
Andel legitimerade förskollärare
33 %
Webbplats
http://www.friluftsforskolor.se/riddersborg

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Riddersborg är en liten förskola med cirka 23 barn i blandade åldrar belägen i Hässelby Villastad. Vår metod är att arbeta med Natur- och utomhuspedagogik. Ute i naturen är vi alla lika oavsett ålder, kön eller bakgrund. Där får och kan alla barn leka och lära utifrån sin egen förmåga och utveckling. Där finns inga färdigställda rum som binder oss till förväntningar och könsroller med mera. I skogen låter vi barnens fantasi utvecklas och stimuleras. Vi arbetar i åldersgrupperna Äventyrare (5 år), Utforskare (3–4 år) och Upptäckare (1–2 år) men även åldersblandat delar av veckan. Med oss varje dag är våra två dockor Veda & Barke, som fungerar som ett pedagogiskt hjälpmedel. En länk mellan barn och pedagoger som finns tillhands vid olika situationer som uppstår i vardagen. Tillsammans med Veda & Barke upplever vi naturen runt omkring oss, och lär oss året om på ett spännande och nära sätt.

Inne- och utemiljö

Vi har en väl planerad gård som inbjuder till lek, skapande och rörelse i olika former. Vår inomhusmiljö är kreativ och inbjudande. Inomhus följer vi upp olika arbeten, skapar, läser, äter och värmer oss den kalla årstiden. Ute i naturen finns inga färdigställda rum som binder oss till förväntningar och könsroller med mera. I skogen låter vi barnens fantasi utvecklas och stimuleras.

Kost och måltider

Maten är en viktig del av vår vardag, Riddersborgs mat lagas av våra pedagoger. Den förbereds på morgonen och färdigställs senare i skogen eller på förskolan, beroende på aktivitet. Minst 40 procent av vår mat är ekologisk. Vi följer Livsmedelsverkets riktlinjer och rekommendationer.

Mål och vision

I all vår pedagogiska verksamhet utomhus och inomhus arbetar vi efter förskolans läroplan, samt Frilufts Förskolors egna styrdokument som säkerställer verksamheten. Vi följer alla barn i deras utveckling och dokumenterar verksamhetens lärande på ett pedagogiskt sätt. Vi arbetar kreativt och medvetet med läroplanens olika delar matematik, naturkunskap och teknik, språk och kommunikation, EQ, social kompetens, jag-utveckling och motorik. Vi bedömer alltid säkerhet, väder och vind efter ledorden " Förskolan skall vara trygg, rolig och lärorik" Riddersborg är en godkänd "Grön flagg"-förskola och vi jobbar dagligen med olika miljöarbeten och en hållbar utveckling.

Hitta hit

Uppdaterad