Fredsduvan Kämpingebacken 3

Kämpingebacken 3

Våra förskolor arbetar för att göra barnen medvetna om vikten att främja en hållbar livsmiljö. Varje dag har vi fysiska aktiviteter utomhus. Vi serverar hemlagad mat på alla våra förskolor, halalkost och vegetarisk kost vid behov.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Spånga-Tensta
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
64
Antal barn per årsarbetare
4,5
Andel legitimerade förskollärare
35 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Fredsduvan består av fyra avdelningar - Snigeln, Grodan, Elefanten och Holken. Förskolan har ljusa och barnanpassade lokaler där vi har en spännande pedagogisk verksamhet. Vi arbetar för en hållbar livsmiljö och har Grön Flagg på förskolan. Vi har en egen kolonilott. Vi har inriktning idrott och hälsa, samt natur och miljö och arbetar efter förskolans styrdokument. Vi erbjuder en trivsam och stimulerande miljö som utmanar och lockar till kreativ lek och lärande. Vi strävar efter att sätta barnens behov i centrum och arbetar för att tiden på förskolan ska vara lustfylld, inspirerande och utvecklande.

Inne- och utemiljö

I våra ljusa lokaler ryms två småbarnsavdelningar 1-3 år och två avdelningar för barn i åldrarna 4-5. Materialet på avdelningarna utgår från läroplanens målområden; skapande, bygg- och konstruktion, naturvetenskap, matematik, teknik, språk- och kommunikation. Gården är indelad i två gårdar med grind emellan. Förskolan har en egen kolonilott på Järvafältet där barnen deltar i plantering, skötsel och skörd. Förskolan har två sköldpaddor som barnen är med och sköter.

Kost och måltider

Vi serverar hemlagad mat på alla våra förskolor, halalkost och vegetarisk kost vid behov. Kosten kan också anpassas till barns allergier utifrån medicinska behov. Av de livsmedel vi använder är cirka 40 procent ekologiska varor. Vi har en kostbroschyr som alla vårdnadshavare får.

Mål och vision

Det är vårt ansvar som pedagoger att upprätthålla dessa värden genom att agera som goda förebilder. Vi vill att alla barn på förskolan ska

  • få uppleva jämlikhet, samhörighet, delaktighet, ömsesidig respekt och hänsyn
  • vara trygga, känna glädje och må bra på förskolan
  • få vara nyfikna och ha samma möjligheter till att lära och söka kunskap
  • få uppleva att jag är bra som jag är och jag är viktig för andra människor i min omgivning
  • lägga en grund för det livslånga lärande och ha en positiv vision och drömmar om framtiden.

Särskilt stöd och behov

Östra Tensta förskolor har tre regionala smågrupper för barn i behov av särskilt stöd. En av avdelningarna riktar sig mot allergi, astma och infektionskänslighet. Plats till dessa avdelningar söks genom stödenheten för förskolan på Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning.

Mer om oss

Om vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på vår verksamhet kan de vända sig till avdelningspersonalen i första hand som då noterar det på vår blankett för synpunkt och klagomålshantering. Klagomål och synpunkter kan göras muntligt, via e-post, brev, telefon eller vid den årliga utvärderingen av verksamheten. Rektor informeras alltid omedelbart vid större klagomål. Synpunkter tas upp under våra avdelningsmöten.

Se film om förskolan

Hitta hit

Uppdaterad