Fredsduvan Kämpingebacken 3

Kämpingebacken 3

Visa på karta

Förskolan Fredsduvan ligger i Tensta, nära tunnelbana och bussar. Förskolan erbjuder plats för barn 1–6 år. Här finns fyra avdelningar, två för barn 1–3 år och två avdelningar för barn 3-6 år.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Järva
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
64
Antal barn per årsarbetare
4,5
Andel legitimerade förskollärare
35 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Barnens utveckling stöds och stimuleras utifrån barnets behov, intresse och förmåga. Förutsättningar för att barnet utvecklar en god självkänsla, självständighet samt förmåga att ta ansvar ska finnas. Vi tänker att barn är kompetenta och nyfikna och ger varje barn förutsättningar att utveckla lusten att leka, lära och utforska.
Förskolans utbildning och undervisning utgår från läroplanens mål, vilka täcker bland annat sociala förmågor samt matematiska och naturvetenskapliga områden. Dessa områden arbetar vi med tematiskt och har alltid barns språkutveckling i fokus.

Vi är måna om att ha förtroendefulla relationer med vårdnadshavare och barn, eftersom delaktighet och inkludering är viktigt.

Inne- och utemiljö

Vår pedagogiska miljö skapas utifrån barngruppens behov. För att barnen ska känna inflytande och delaktighet anpassas den pedagogiska miljön och material utifrån barns ålder och behov. Material finns tillgängligt för att öka barns självständighet.

Förskolan har en stor egen gård, indelad i två sektioner som är kuperad, med tillgång till bland annat sandlåda, rutschkana och klätterställning.

Kost och måltider

Våra förskolor har en gemensam matsedel, som utgår från Livsmedelsverkets och Stockholms stads riktlinjer och råd om måltider. 
Våra kockar minimerar intag av salt, socker och mättat fett – enligt riktlinjerna.

Alla förskolor serverar minst två vegetariska luncher i veckan. Vi utgår från säsong vid inköp av frukt och grönsaker. Vi arbetar för att minska matavfall genom att göra noggranna beräkningar av antal portioner.

Mål och vision

Vårt mål är att ge barnen trygghet och stimulans för att utvecklas till självständiga och aktiva medborgare samt hjälpa dem att utvecklas språkligt, socialt, emotionellt och intellektuellt.

Alla barn ska med glädje komma ihåg sin tid i förskolan som rolig, engagerande, inflytelserik och lärorik.

Särskilt stöd och behov

Östra Tensta förskolor har tre regionala smågrupper för barn i behov av särskilt stöd. En av avdelningarna riktar sig mot allergi, astma och infektionskänslighet. Plats till dessa avdelningar söks genom stödenheten för förskolan på stadsdelsförvaltningen.

Mer om oss

Om vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på vår verksamhet kan de vända sig till avdelningspersonalen i första hand som då noterar det på vår blankett för synpunkt och klagomålshantering. Klagomål och synpunkter kan göras muntligt, via e-post, brev, telefon eller vid den årliga utvärderingen av verksamheten. Rektor informeras alltid omedelbart vid större klagomål. Synpunkter tas upp under våra avdelningsmöten.

Se film om förskolan

Hitta hit

Uppdaterad