En modern byggnad i två våningar med stor balkong,sandlåda och lekredskap i form av en liten buss på gården framför.

Förskolan Zinket

Kanngjutargränd 24 A

Välkommen till förskolan Zinket! Vi är en utmanande, utforskande och utvecklande förskola med engagerade pedagoger, fantastiska lokaler och skogen som närmsta granne.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
79
Antal barn per årsarbetare
4,75
Andel legitimerade förskollärare
31 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Kontrastmarkering
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi arbetar med olika projekt utifrån barnens intressen och önskemål. Barnens tankar, funderingar och intressen är grunden för vårt arbete. En stor del av verksamhetens fokus ligger på barns skapande och kreativa uttrycksätt. Engagerade pedagoger stöttar och utmanar barnen i deras utveckling i allt från akvarellmålning, snickrande till dans.

På förskolan Zinket finns en digitalstudio där barnen kan skapa och undersöka med digitala verktyg som till exempel kameror, datorer, audiovisuella verktyg som mikrofoner och digitala mikroskop. De får även lära sig programmering av till exempel robotar.

Vi arbetar med olika språk, teckenstöd och barnens eventuella modersmål. På så sätt skapar vi ett intresse och en trygghet i att kunna kommunicera och använda ord på olika sätt.

För att synliggöra barnens utveckling använder vi oss av pedagogisk dokumentation, vi fotograferar och beskriver vad barnen gör så att barn och föräldrar kan följa utvecklingen och inspireras vidare.

Inne- och utemiljö

Förskolan är byggd och anpassad efter barnens behov. Här finns många roliga ytor som stimulerar barns lärande så som byggrum, ljusrum, biliotek och digital studio. Vi har även en fantastisk ateljé med massor av skapandematerial, en smartboard och egen lerugn för keramikbränning. Vår gård är spännande och utmanande där vi har olika aktiviteter och en avgränsad del för de yngsta barnen. Vi har Grimsta naturreservat som närmsta granne, med stora skogar och vida fält, där barnen ofta får leka.

Kost och måltider

På förskolan har vi en egen kock. Vi serverar frukost, lunch och mellanmål. Här kan barnen ta mat från en stor salladsbuffé och vi har alltid minst två vegetariska dagar i veckan. En stor del av maten som serveras är ekologisk.

Vi har en gemensam matsal där barnen möts över åldersgränserna vid måltiderna. De tar maten själva från buffen och äter i sin egen takt.

Alla måltider som serveras är näringsberäknade enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Vid behov serveras specialkost.

Mål och vision

Förskolan Zinket ingår i förskoleenheten Grimsta förskolor som har visionen: Vi vill och vågar utmana oss själva och prioritera utifrån barnens bästa. Vi ser varje barns förutsättningar och styrkor och inkluderar alla barn i gruppen.

Vi uppmuntrar barnen till att känna: ”Jag kan, jag duger som jag är, jag vill och vågar gå vidare i livet”."

Särskilt stöd och behov

I förskoleenheten finns en specialpedagog som hjälper och stöttar barn, föräldrar och pedagoger vid behov. Det kan handla om enskilda barn i behov av extra stöd.

Mer om oss

Vi strävar efter ett nära samarbete med er föräldrar och att ni ska vara delaktiga i förskolans och barnens vardag och utveckling. Det gör vi bland annat genom

  • pedagogisk dokumentation där du kan följa barnens intressen och utveckling
  • samverkansråd där föräldrar träffar ledning och pedagoger
  • bloggar och dagböcker där du kan följa vad vi arbetar med och får information om kommande aktiviteter
  • workshops där barn och föräldrar får utforska och vara kreativa tillsammans

Övrigt

Vi har fem åldersindelade barngrupper.

Varmt välkommen att höra av dig och boka en tid för ett besök!

Hitta hit

Uppdaterad