Barn målar av objekt från naturen med vattenfärg inne på förskolan.

Förskolan Vultejusvägen 15 D E

Vultejusvägen 15 D E

Förskolan Vultejusvägen 15 D E är belägen mitt emot Norra Ängby skola med gångavstånd till Kyrksjölötens naturreservat. Förskolan Vultejusvägen 15 D E är en av åtta förskolor i förskoleområde 7.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
34
Antal barn per årsarbetare
5,6
Andel legitimerade förskollärare
31 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi värnar om förskolan som en demokratisk mötesplats för lärande och gemenskap, där allas delaktighet och ansvar är en bärande idé. Förhållningssättet är förankrat i djup respekt för barnen, där vi ser alla barn som intelligenta med stark drivkraft att utforska världen.

Enhetens verksamhetsidé grundar sig på gemensamt valda värden såsom

  • glädje
  • delaktighet/inflytande
  • mångfald
  • lärande
  • ömsesidig respekt.

När vi utformar verksamheten hämtar vi inspiration från de kommunala förskolorna i Reggio Emilia i norra Italien och har i det sammanhanget ett nära samarbete med Reggio Emilia Institutet i Stockholm.

Vi värnar om ett miljömedvetet förhållningssätt och i det sammanhanget har vi ett samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent genom Grön Flagg.

Grön Flagg är en internationell miljöutmärkelse för skola och förskola. Den gröna flaggan är ett bevis på att man i den dagliga verksamheten prioriterar ett handlingsinriktat miljöarbete, där alla är engagerade. I Sverige delas utmärkelsen ut av stiftelsen Håll Sverige Rent.

Exempel på aktivt miljöarbete är kompostering, odling och källsortering. Genom att barnen i våra förskolor kontinuerligt vistas i naturen får de möjlighet att följa och undersöka olika fenomen i naturen. Det bidrar till att barnen lär sig att värna om naturen.

Inne- och utemiljö

Förskolan har en stor gård med träd och buskar. Tillsammans med barnen arbetar vi för att skapa en inbjudande miljö där kreativitet, lek och undersökande står i fokus. Detta speglar både vår ute och inne miljö. Intill förskolan finns en härlig äng och en kort promenad bort finns skogen och Kyrksjölötens naturreservat.

Kost och måltider

Maten tillagas på plats av förskolans kock. Vi serverar kravmärkt, ekologiskt och säsongsbaserad mat i så stor utsträckning som möjligt. Minst en gång i veckan är måltiderna vegetariska.

Mål och vision

Vi har ett utforskande arbetssätt som tar sin utgångspunkt i barnens frågor och intresse, med ett demokratiskt förhållningssätt som en bärande idé. Vi ser den pedagogiska miljön som en tredje pedagog, som utmanar, inspirerar och stödjer barnen i deras utforskande.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg för att kontinuerligt utvärdera och utveckla verksamheten.

Barn och pedagoger dokumenterar verksamheten på olika sätt. Dokumentationen används till att återbesöka händelser, dela med sig av sina erfarenheter, och som ett verktyg till att utbyta idéer och lära av och med varandra.

Vi värnar om ett bra samarbete mellan vårdnadshavare och förskola. Tillsammans kan vi skapa en förskola som är meningsfull och utvecklande för barnen.

Mer om oss

Vi arbetar efter Brommas handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor och väljer medvetet produkter som är godkända för våra miljöer. Det kan till exempel vara förbrukningsmaterial som hygien och rengöringsprodukter, papper, färger, lekmaterial, möbler och vi källsorterar. En ökad andel ekologiska livsmedel eftersträvas.

Övrigt

Välkommen till öppet hus!

Våra förskolor Beckombergavägen 76, Vultejusvägen 15 AC, Vultejusvägen DE, Styresman Sanders väg 16, Ringarstigen 2, Gliavägen 128 och Gliavägen 130 ligger i Beckomberga, Norra Ängby, Bromma kyrka och tillhör område 7.

Vill ni komma och besöka någon av förskolorna är ni familjer som är nyfikna på vår verksamhet varmt välkomna att kontakta oss.

Jessica Skrak Granqvist, rektor

Nina Appelquist, biträdande rektor

Elisabeth Adolfsson , biträdande rektor

Hitta hit

Uppdaterad