Vita Villans gård med lekredskap.

Förskolan Vita villan

Primusgatan 103

Visa på karta

Förskolan Vita villan på Lilla Essingen har cirka 74 barn inskrivna på två våningsplan. På den övre våningen, Vinden, går barn mellan 1–3 år och på undervåningen Vattnet går barn mellan 3–5 år. Förskolan har egen lekterrass samt en mindre gård.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
74
Antal barn per årsarbetare
6,2
Andel med förskollärarexamen
34 %
Webbplats
https://www.facebook.com/vitavillan.kungsholmen

Tillgänglighet i lokalerna

  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På Vita villan utgår vi från barnens lek och vi anser att leken med sina viktiga byggstenar ömsesidighet, turtagning och spontanitet spelar en viktig roll för barns utveckling och lärande. Barnen lär sig på ett naturligt sätt sociala spelregler i olika typer av lekar som rollekar, utklädnings- och fantasilekar, regellekar, konstruktionslekar med mera.

I leken stimuleras barnens fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande. Det handlar också om att kunna samarbeta, tala om sin åsikt, lösa konflikter i olika situationer, kunna hjälpa och se när kompisen behöver hjälp, stötta och se varandras behov. Det är viktigt att man blir sedd och bekräftad för den man är.

Barnens fria lek i vardagen tas tillvara och har en viktig plats i vår verksamhet. Syftet är att på ett roligt sätt göra barnen uppmärksamma på kunskapsområden och att låta ett lustfylld lekande och lärande gå hand i hand. Pedagogerna är med i leken eller är en nära, tydlig vuxen som hjälper till att sätta ord på barnens handlande.

Inne- och utemiljö

Förskolan har en genomtänkt pedagogisk miljö där barnen på olika sätt kan mötas och vara i ett utforskande tillsammans. Vi har ett rikt och varierat material som bjuder in till ett lekfullt lärande. I vår närmiljö finns både lekparker och grönområden som vi ofta besöker.

Kost och måltider

Vår egen kock lagar ekologisk mat i förskolans kök, vilket ger barnen bra energi för hela dagen.

Mål och vision

På Vita Villan, som ligger på Lilla Essingen och är en av Kungsholmens kommunala förskolor, får barnen en bra miljö ute och inne och ett tryggt bemötande. Hos oss kan ditt barn vara nära sin kända miljö och sitt närområde. Förskolan ligger vackert belägen i ljusa lokaler med utsikt över vattnet.

Vi besöker ofta grönområdena runt förskolan och våra avdelningar har ett nära samarbete. Det skapar bra relationer mellan barn och pedagoger på hela förskolan. För oss i Stockholms stad är trygghet, kvalitet och ett inkluderande bemötande en självklarhet och vi som arbetar med barnen samverkar, för att möta ditt barns behov på bästa möjliga sätt.

Kungsholmens kommunala förskolor tillhör Stockholms stad. Varje förskola är unik men vi delar samma pedagogiska bas i att vara nära barnen i en trygg miljö med lärande aktiviteter. Vi har haft förskoleverksamhet i över hundra år och har utvecklat förskolorna i takt med de behov som finns. Vi tar ett gemensamt ansvar för att kontinuerligt utveckla personalens kompetens och förskolornas miljöer.

Hitta hit

Uppdaterad