Förskolan Vingåkers gård med förskolan i bakgrunden.

Förskolan Vingåkersvägen

Vingåkersvägen 22–26

Förskolan Vingåkersvägen har sex avdelningar med tre pedagoger per avdelning. Förskolan ingår i enheten Örby förskolor. Övriga förskolor i enheten är Ripsavägen 44, Ripsavägen 33, Råbyvägen 34 och Önskehemsgatan 32.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
105
Antal barn per årsarbetare
5,1
Andel legitimerade förskollärare
67 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi vänder oss till alla barn och vårdnadshavare. Vi bygger verksamheten på barnens nyfikenhet och lust att lära och veta.

Barn och pedagoger gör upptäckter tillsammans. Vi stimulerar till och ger ett stort utrymme för lek.

Lärande sker i meningsfulla sammanhang. Lärandet ska vara lustfyllt, roligt och spännande!

Vår inriktning är att Örby förskolor kännetecknas av:

  • Nyfikenhet att utforska och lust att lära
  • Gemenskap - glädje - harmoni
  • Inflytande
  • Kommunikation - öppenhet - respekt - lyhördhet
  • Inspirerande miljö

Inne- och utemiljö

Att stimulera till lek och upptäckarglädje genomsyrar vår inne och utomhusmiljö. Vårt mål är att utifrån barnens intressen och behov skapa en utmanande, rolig och lärorik miljö. Våra pedagoger ser, lyssnar och försöker förstå, för att utmana barnen vidare i sitt utforskande.

Kost och måltider

Vi använder oss av kostdatasystemet Matilda, som möjliggör näringsriktiga måltider. I möjligaste mån använder vi oss av ekologiska livsmedel.

Vi har en kock som lagar vår mat.

Lunchen består ofta av någon typ av kött, fisk eller vegetarisk rätt, tillsammans med potatis, ris eller pasta. Till lunchen dricker vi oftast vatten.

Tillsammans med frukt och grönsaker utgör det enligt tallriksmodellen en väl sammansatt måltid.

Mål och vision

Vi är förskolan som gör skillnad, där varje barn blir bekräftad och ser sina möjligheter.

I Örby förskolor är lärandet lustfyllt, roligt och spännande.

Hitta hit

Uppdaterad