Tvåvåningshus med grön solig tomt, ett stort knoppande träd och sandlåda framför.

Förskolan Villekulla

Liljeörnsgatan 35

Välkommen till förskolan Villekulla! Vi har stora fina lokaler och en härlig gård där barnen kan leka.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
32
Antal barn per årsarbetare
4,6
Andel legitimerade förskollärare
43 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Kontrastmarkering
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På Villekulla finns det två avdelningar som tar emot barn i åldrarna 1–5 år. Avdelningarna heter Herr Nilsson och Lilla Gubben. Vi utgår från barnens intressen och idéer i det vi arbetar med och dokumenterar det gemensamma arbetet på förskolan där du som förälder kan ta del av det. Hos oss får barnen vara med om olika äventyr i skog och mark, skapa i olika material, sång, dans och lek!

Förskolorna arbetar också med NTA-lådor (Naturvetenskap och Teknik för Alla) vilket är ett arbetssätt där barnen erbjuds möjligheter till att experimentera och ställa hypoteser om olika naturfenomen som luft, vatten, ljus och ljud. Kulturupplevelser, både professionella som till exempel teater och museibesök, men också eget kulturskapande är andra viktiga inslag i vår verksamhet.

Vi eftersträvar ett gott samarbete med er föräldrar och därför ska du alltid få ett professionellt bemötande och känna dig trygg med att framföra dina synpunkter. Vi bjuder in till olika former av samverkan som tex. föräldraträffar, sommarfest och Förskolans dag.

Inne- och utemiljö

Förskolans innemiljö erbjuder mötesplatser för lek och lärande, skapande verksamhet, bygg- och konstruktion, högläsning/berättande men också vila. Utemiljön ska ses som ett av verksamhetens pedagogiska rum och används till lek, rörelse, odling och experiment. Barnen erbjuds att vara delaktiga i utformning av miljöer och rum samt kring val av material.

Kost och måltider

Maten lagas från grunden och målet är att uppnå 70 procent ekologiska livsmedel. Näringsriktig och god mat är grunden för att utvecklas och lära. För att minska på matsvinnet utsorteras matavfallet till biogas. Livsmedelsverkets rekommendationer: "Bra mat i förskolan" och Stockholms stads måltidsstrategi är vägledande i arbetet.

Mål och vision

Vår vision: "Tillsammans lär vi för livet och skapar glada minnen!"

Barnen erbjuds meningsfulla sammanhang där det är roligt, tryggt och lärorikt att vara. Barnens rätt till delaktighet och inflytande är utgångspunkten och barnen ges förutsättningar och möjligheter att förstå sin omvärld.

När ett barn lämnar oss för att börja skolan ska barnet ha fått livsviktig kunskap från vår utbildning för att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig nästa utbildningssteg. Vi vill att barnet ska minnas sin barndom hos oss med glädje.

Övrigt

Som vårdnadshavare har du rätt att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid, det är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan klockan 06.30 och 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton. Du som ska välja förskola är välkommen att besöka våra förskolor. Ring och boka en tid då du får möjlighet att se förskolans lokaler och en kort presentation av verksamheten.

Hitta hit

Uppdaterad