Rum på förskolan. Två fönster, bokhylla, bord med stolar och bilder på väggen.

Förskolan Villa Gorilla

Kronobergsgatan 3

Visa på karta

Villa Gorilla är en småskalig förskola, som kännetecknas av stor gemenskap mellan barn och vuxna. Förskolan är ett personal- och föräldrakooperativ. Vår professionella och engagerade personal har huvudansvaret för den pedagogiska verksamheten.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
19
Antal barn per årsarbetare
4,2
Andel med förskollärarexamen
22 %
Webbplats
http://villagorilla.se/

Tillgänglighet i lokalerna

Uppgift saknas

Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

På personal- och föräldrakooperativet Villa Gorilla (ekonomisk förening) finns 19 barn mellan 1 och 5 år. Under den pedagogiska verksamheten delas barnen in i mindre grupper. Föräldrarnas arbetsinsatser frigör resurser som vi lägger på hög personaltäthet, givande pedagogiska aktiviteter och bra mat. Förskolans småskalighet gör att vi kan skapa en trygg och harmonisk barngrupp.

Den blandade åldersgruppen på Villa Gorilla är en stor fördel. Stora och små lär av varandra. Det utvecklar barnens empati, förmåga att samarbeta, att visa hänsyn, dela med sig och lösa konflikter. Det skapar en otrolig sammanhållning i barngruppen – alla är kompisar med alla. Naturligtvis delar vi även upp gruppen efter ålder och mognad, eftersom barn i skiftande åldrar har olika behov.

Inne- och utemiljö

Villa Gorilla håller till i ljusa, luftiga och lokaler på Kronobergsgatan invid Kronobergsparkens parklek. Det finns särskilda rum för bygglek, skapande, rollekar, rörelse och andra aktiviteter. Alla barn är utomhus minst en gång per dag, antingen i Kronobergsparken, Pontonjärsparken, eller någon av alla andra fina parker i närområdet eller på en längre utflykt. Barnen går även på teater och muséer. De äldre barnen åker regelbundet till skogen och deltar i bondgårdskola på våren.

Kost och måltider

Maten är viktig för oss på Villa Gorilla. Måltiderna präglas av lugn och ro med tid för samtal och övning i att skära, smöra, hälla och skicka runt till bordsgrannen. De mindre barnen lär av de äldre, som växer när de får visa sina färdigheter. När det är ekonomiskt och praktiskt möjligt föredrar vi ekologiska råvaror. Maten cateras från en småskalig leverantör med ekologiskt fokus.

Mål och vision

Vår pedagogiska verksamhet är planerad och uppbyggd utifrån de mål och riktlinjer som läroplanen beskriver. Vi ser barnen som kompetenta individer som kan och vill lära, utvecklas och ställas inför nya utmaningar. Vi uppmuntrar till självständighet och vi ger barnen den tid de behöver. Rutiner och upprepningar är en viktig byggsten i vår verksamhet. Genom upprepningar lär och utvecklas barnen, och rutinerna skapar trygghet. Vårt mål och vision är att barnen ska bli självständiga och trygga individer.

Mer om oss

Villa Gorilla är ett personal- och föräldrakooperativ. Det skapar en stark och trygg gemenskap mellan barn, personal och föräldrar. Föräldrarnas insatser gör det möjligt att erbjuda en småskalig och personlig miljö för barnen. Föräldrarna har stora möjligheter att påverka och beslutsvägarna är korta. Just nu består föräldrarnas åtagande antingen i att regelbundet städa delar av förskolan, eller att ha ett styrelse- eller förtroendeuppdrag.

Hitta hit