Grafik på förskola, barn och lekplats.

Förskolan Vetenskaparna

Högbergsgatan 48

Visa på karta

Vi prioriterar små barngrupper och ett nära samarbete med föräldrarna. Tillsammans diskuterar vi fram målområden inom Läroplanen som vi arbetar efter genom teman och projekt terminsvis på förskolan.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
30
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
20 %
Webbplats
http://forskolanvetenskaparna.se/

Tillgänglighet i lokalerna

  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

Vår verksamhetsidé bygger på små barngrupper, tydliga målområden kopplade till Läroplanen, trygga och utbildade pedagoger och ett nära samarbete med föräldrarna. Detta för att ge barnen de bästa förutsättningarna för en trygg och lärorik start i förskolan, och för er föräldrar att vara deltagande och ha möjlighet att påverka ert barns vistelse hos oss.

Vi kopplar våra teman och målområden till samtliga aktiviteter på förskolan; utevistelse dagligen med varierande parker och utflykter, teater- och biblioteksbesök, skapande i ateljén, dans, rörelse och lek, matematik i vardagen, naturvetenskapliga fenomen och experiment, samt vårt miljötänk och fokus på hälsa.

Förskolan är medlem i Grön Flagg och arbetar medvetet hälsofrämjande genom medvetenhet kring kost och rörelse. I ateljén fokuserar vi på att skapa med återanvänt material, kottar stenar och övrigt material barnen fångat upp.

Inne- och utemiljö

Förskolan ligger i bottenvåningen av ett flerfamiljshus. Lokalerna är rymliga med ett flertal inspirerande rum; konstruktionsrummet, ”vetenskapsrummet”, vår ateljé, bibliotek med mera.

Vid utevistelse varierar vi innergården med besök på närliggande parker, 4h-gården i Bandhagen, Skansen, båtutflykter till Djurgården och andra utflyktsmål, beroende på barnens behov och egna önskemål.

Kost och måltider

Förskolans mat serveras från Bamses kök, där vi bjuds på varierande matsedlar kopplat till Livsmedelsverkets rekommendationer kring mat i förskolan.

90 procent av köttet som serveras är svenskt kött och salladen ekologisk. All fisk är MSC-märkt. En dag i veckan serveras vegetariskt. Köket serverar specialkost till de som behöver, och maten tillagas alltid av en specialkock i en separat del av storköket. Vi serverar frukost, frukt, lunch, mellanmål och ytterligare frukt/mellis sent på dagen.

Mål och vision

Vår verksamhetsidé bygger på små barngrupper, tydliga målområden kopplade till läroplanen, trygga och utbildade pedagoger och ett nära samarbete med föräldrarna. Detta för att ge barnen de bästa förutsättningarna för en trygg och lärorik start i förskolan, och för er föräldrar att vara deltagande och ha möjlighet att påverka ert barns vistelse hos oss.

Verksamheten bedrivs i enlighet med Skollagen, Läroplanen för förskolan -98 rev.2018 samt Stockholms stads riktlinjer för barnomsorg.

Vi utformar våra övergripande arbetssätt och målområden terminsvis, kopplade till Läroplanen, och delar upp dem månadsvis via våra arbetsplaner.

Vi utvärderar arbetet i arbetsplanerna i slutet av varje månad och årligen skrivs en sammansatt kvalitetsredovisning för verksamheten.

Vi kopplar våra teman och målområden till samtliga aktiviteter på förskolan; utevistelse dagligen med varierande parker och utflykter, teater- och biblioteksbesök, skapande i ateljén, dans, rörelse och lek, matematik i vardagen, naturvetenskapliga fenomen och experiment, samt vårt miljötänk och fokus på hälsa.

Vårt "Barnråd" på äldre barnens avdelning är uppskattat där vi arbetar med demokrati, barnens initiativ och önskemål kring mat, utflykter och projektarbeten. Här är barnen medbestämmande och skapar varma relationer till pedagogerna och övriga barngruppen.

Mer om oss

Förskolan står med i Stockholms stads gemensamma kö (och har alltså ingen egen kö). Vi har syskonförtur på de platser som erbjuds. Förskolan följer avgiften via maxtaxan (inga övriga avgifter tas ut).

Du som förälder är hela tiden med på resan; via vårt intranät (hemsidan) där vi regelbundet dokumenterar vårt arbete via text och bild, vårt Instagram samt genom våra föräldrafikan, föräldramöten och dagliga kontakten i verksamheten.

Övrigt

Förskolan är belägen på Högbergsgatan 48, nära Götgatans kulturutbud och Söders grönområden.

Som förälder har du rätt att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns behov av det. Ramtiden är mellan kl.06.30-18.30 alla helgfria vardagar förutom Julafton, Midsommarafton och Nyårsafton. Vid mindre barn på förskolan (under till exempel sommartid) slår vi ihop oss med vår andra enhet Miniforskarna.

Förskolan har fyra planeringsdagar varje år (två dagar per termin). Vi informerar alltid om dessa dagar en termin i förväg, och även dessa dagar är barnen på Miniforskarna.

Alla barn har rätt till heltid på förskolan, även barn med föräldraledig förälder.

Uppsägningstiden från förskolan är en månad, detta gäller från det datum föräldern säger upp platsen på Stockholms stads intranät ”Min barnomsorg”.

Man betalar förskoleavgift för barnet till och med sista uppsägningsdagen, oavsett om man lämnar barnet på förskolan

Hitta hit

Uppdaterad