Grafik på förskola, barn och lekplats.

Förskolan Vetenskaparna

Högbergsgatan 48

Visa på karta

Välkommen till en liten enhet med stort hjärta! Vi prioriterar små barngrupper, trygg och utbildad personal och ett nära samarbete med er föräldrar. Varmt välkommen till oss!

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
30
Antal barn per årsarbetare
4
Andel med förskollärarexamen
40 %
Webbplats
http://forskolanvetenskaparna.se/

Tillgänglighet i lokalerna

  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vår verksamhetsidé bygger på små barngrupper, tydliga målområden kopplade till Läroplanen, trygga och utbildade pedagoger och ett nära samarbete med föräldrarna.

Detta för att ge barnen de bästa förutsättningarna för en trygg och lärorik start i förskolan, och för er föräldrar att vara deltagande och ha möjlighet att påverka ert barns vistelse hos oss.

Vi kopplar våra teman och målområden till samtliga aktiviteter på förskolan; utevistelse dagligen med varierande parker och utflykter, teater- och biblioteksbesök, skapande i ateljén, dans, rörelse och lek, matematik i vardagen, naturvetenskapliga fenomen och experiment, samt vårt miljötänk och fokus på hälsa.

Förskolan är medlem i Grön Flagg och arbetar medvetet hälsofrämjande genom medvetenhet kring kost och rörelse. I ateljén fokuserar vi på att skapa med återanvänt material, kottar stenar och övrigt material barnen fångat upp, och i vetenskapsrummet testar vi hur saker funkar; experiment, magnetism, matematiska kluringar och uppfattning kring tid och rum.

Förskolan har en egen ”Språkverkstad” där vi har högläsning, tränar munmotorik och dramatiserar berättelser och händelser kroppsligt och muntligt. Vi har böcker på svenska och andra språk för att synliggöra hur olika kulturer ser ut och att vi alla är unika i vår olikhet.

Via IKT väver vi in kortare film- och rörelesekvenser via projektorn. Vi har bl.a inomhusrörelse och dans där ”Bamses rörelse” och ”Miniröris” är klara favoriter hos barnen.

Inne- och utemiljö

Förskolan ligger i bottenvåningen av ett flerfamiljshus. Lokalerna är rymliga med ett flertal inspirerande rum; konstruktionsrummet, vetenskapsrummet, vår ateljé, språkverkstaden med mera.

Vid vår dagliga utevistelse varierar vi innergården med besök i närliggande parker (Manegen, Timmermansparken, Skånegläntan, Mariatorget mm), 4h-gården i Bandhagen, Skansen, båtutflykter till Djurgården, Mulle Meck-parken och andra utflyktsmål, beroende på barnens behov och egna önskemål.

Kost och måltider

Förskolans mat levereras från vårt cateringkök, vi bjuds på varierande och hälsosam mat kopplad till livsmedelsverkets rekommendationer kring mat i förskolan. Maten är oftast lagad från grunden, alla färska grönsaker är ekologiska och vi serverar 1-2 vegetariska måltider varje vecka.

Barn som behöver specialkost serveras detta i särskilda matlådor. Vi är restriktiva med socker och serverar inte nötter.

Utöver lunchen serverar vi frukost, frukt, lunch, mellanmål och ytterligare frukt/mellis.

Mål och vision

Vår verksamhetsidé bygger på små barngrupper, tydliga målområden kopplade till läroplanen, trygga och utbildade pedagoger och ett nära samarbete med föräldrarna. Detta för att ge barnen de bästa förutsättningarna för en trygg och lärorik start i förskolan, och för er föräldrar att vara deltagande och ha möjlighet att påverka ert barns vistelse hos oss.

Verksamheten bedrivs i enlighet med Skollagen, Läroplanen för förskolan -98 rev.2018 samt Stockholms stads riktlinjer för barnomsorg.

Vi utformar våra övergripande arbetssätt och målområden terminsvis, kopplade till Läroplanen, och delar upp dem månadsvis via våra arbetsplaner.

Vi utvärderar arbetet i arbetsplanerna i slutet av varje månad och årligen skrivs en sammansatt kvalitetsredovisning för verksamheten.

Vi kopplar våra teman och målområden till samtliga aktiviteter på förskolan; utevistelse dagligen med varierande parker och utflykter, teater- och biblioteksbesök, skapande i ateljén, dans, rörelse och lek, matematik i vardagen, naturvetenskapliga fenomen och experiment, samt vårt miljötänk och fokus på hälsa.

Vårt "Barnråd" på äldre barnens avdelning är uppskattat där vi arbetar med demokrati, barnens initiativ och önskemål kring mat, utflykter och projektarbeten. Här är barnen medbestämmande och skapar varma relationer till pedagogerna och övriga barngruppen.

Särskilt stöd och behov

Verksamheten grundar sig på att vi utgår från varje barns behov. Om det genom uppgifter eller observationer från förskolans pedagoger, vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, upprättas en gemensam handlingsplan.. Barnets vårdnadshavare ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna.

Övrigt

Förskolan är belägen på Högbergsgatan 48, nära Götgatans kulturutbud och Söders grönområden.

Som förälder har du rätt att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns behov av det. Ramtiden är mellan kl.06.30-18.30 alla helgfria vardagar förutom Julafton, Midsommarafton och Nyårsafton. Vid mindre barn på förskolan (under till exempel sommartid) slår vi ihop oss med vår andra enhet Miniforskarna.

Förskolan har fyra planeringsdagar varje år (två dagar per termin). Vi informerar alltid om dessa dagar en termin i förväg, och även dessa dagar är barnen på Miniforskarna.

Hitta hit

Uppdaterad