Illustration av förskola

Förskolan Växthuset

Brahegatan 45

Vi arbetar lek och projektinriktat! Innehållet i verksamheten är roligt, utvecklande och lärande. Inomhusmiljön är trevlig, med stora rum och många lekutrymmen och en egen rymlig gård.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Fristående
Antal barn
42
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
33 %
Webbplats
http://www.förskolantessinen.se/tessinen/extern/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi delar in barnen i små grupper under dagen. I verksamheten får barnen träna och utveckla sin sociala och emotionella kompetens. Vi arbetar mycket utifrån leken. I leken utvecklas barnet bland annat socialt, känslomässigt, motoriskt, intellektuellt samt tränar sin förmåga att arbeta individuellt och samarbeta i grupp.

Vi arbetar även projektinriktat. Våra projekt är indelade i olika huvudämnen så som Språk och kommunikation, Motorik och hälsa, Naturvetenskap, Matematik och teknik. I våra projekt ger vi barnen förutsättningar för utforskande där barnen lär sig se och förstå olika förhållande, händelser och hur olika saker hänger ihop. Innehållet i verksamheten består av både fria och styrda aktiviteter.

Inne- och utemiljö

Förskolans lokaler är rymliga och trevliga med en egen utomhusgård. Vi delar in avdelningen och gården i mindre lekområden. Materialet har vi uppdelat i leklådor och lekpåsar. Materialet ska vara lättåtkomligt, lockande och lättöverskådligt för barnen. Vi går ut på gården, promenader och tar oss till närliggande grönområden. Barnen är ute minst en gång om dagen.

Kost och måltider

Vi har ett miljömedvetet kök. Vi har en nio-veckors matsedel som rullar under året. Det mesta av vår mat lagas från grunden. Vår kökspersonal är utbildad i livsmedelshantering och vårt kök genomgår årligen livsmedelshanteringskontroller och är godkänt av Miljöförvaltningen.

Mål och vision

Vi delar in barnen i mindre grupper. I de mindre grupperna kan vi pedagoger se vad barnet behöver, både långsiktigt och för dagen. Smågruppernas utformning varierar varje dag utifrån barnens olika behov och intressen. Det ska alltid finnas utrymme för oss pedagoger att bekräfta, berömma och stärka barnet i vad det gör. En god självkänsla och en positiv jaguppfattning ska alla få möjlighet att utveckla hos oss!

Mer om oss

Förskolan Växthuset har under sommaren 2019 flyttat från Storgatan 16 till Brahegatan 45, alldeles i närheten av Humlegården och andra grönområden.

Förskolan Växthuset stort samarbete med Förskolan Tessinen som ligger på Värtavägen 26.

Hitta hit

Uppdaterad