Förskolan Växthuset Degerbygränd 37–39

Degerbygränd 37–39

Välkommen till förskolan Växthuset som ligger nära stora grönområden. Vår undervisning sker gärna ute i en inspirerande miljö för både lek och lärande tillsammans med engagerande pedagoger.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Järva
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
30
Antal barn per årsarbetare
Uppgift saknas
Andel legitimerade förskollärare
Uppgift saknas

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vår syn på barns lärande

Barn lär sig i sammanhang, exempelvis när vi arbetar med projekt. Då kan flera olika områden vävas samman i en aktivitet där till exempel matematik, språk, samarbetsförmåga och rörelse bildar en helhet.

Under en dag på förskolan får barnet delta i olika aktiviteter, leka, träffa andra barn och äta näringsrik mat. Vårt dagsschema med både vila och aktiviteter anpassas efter varje barns behov.

Inne- och utemiljö

Vår miljö

I vår förskola får ditt barn vistas i en tillgänglig miljö med utforskande och utmanande material som gynnar ditt barns utveckling och lärande. Vi tar tillvara på närområdet och går på utflykter där vi låter barnen upptäcka naturen runt omkring sig.

Säkerheten i förskolan

Vår förskola är säker och trygg, men vi är noga med att tryggheten aldrig får bli hämmande. Barn behöver få utrymme att uppleva, upptäcka och prova på. På så sätt byggs också barnets personliga trygghetskänsla upp.

Kost och måltider

Vår mat

Vi avväger vår meny noga och ser till att maten både är god, nyttig och säker. Matserveringen är likvärdig på alla våra förskolor och planeras ur både hälsomässiga, sociala, pedagogiska och miljömässiga perspektiv.

Mål och vision

Språkutvecklande arbete

Ett av våra viktigaste uppdrag är att förbereda ditt barn för den skolgång hen har framför sig. För att skolgången ska fungera är det viktigt att barnet behärskar sitt utbildningsspråk, alltså svenska därför pratar vi i huvudsak svenska i förskolan.

Våra pedagoger 

Våra pedagoger är lyhörda och har stor kunskap om hur barns utveckling fungerar. De är aktiva medarbetare med stort engagemang i sin yrkesroll och sitt uppdrag.

De ser varje barn för vem just hen är och vad just hen behöver, och lyssnar nyfiket in barnets tankar och idéer för att kunna ta in dem i undervisningen. Våra pedagoger skapar möjlighet till barnets utveckling och lärande i en likvärdig förskola.

Särskilt stöd och behov

Vår barnhälsa

Ditt barn har rätt att utvecklas och må bra. En god hälsa tidigt i livet främjar dessutom det livslånga lärandet. Specialpedagoger och medarbetare inom barnhälsa fyller en viktig funktion i att utveckla tillgängliga lärmiljöer och undanröja hinder för lärande.

Mer om oss

Förskolan Växthuset är en av våra nio förskolor i Rinkeby förskoleområde.

Övrigt

Till alla barn

Vi lovar dig en plats där du kan utvecklas och lära på ett roligt sätt tillsammans med kamrater och välutbildade förskollärare och barnskötare.

Hos oss tar du första steget i din utbildning och får utvecklas i din egen takt. Här får du vara dig själv och respekteras utifrån dina egna tankar, idéer och förutsättningar.

Hos oss får du utveckla alla dina förmågor i en språklig miljö som ger en bra grund för skolan som väntar. Maten är god och hälsosam. Du inspireras till rörelse, utevistelse och kulturupplevelser som skapar bra vanor och intressen som du kan utveckla i framtiden.

Vi lovar dig en trygg och stimulerande miljö. Tillsammans med kamrater och pedagoger kan du testa gränser, prova nya saker och upptäcka spännande platser nära och längre bort.

Pedagogerna följer dina framsteg varje dag. De dokumenterar dem tillsammans med dig och berättar om dem för dina vårdnadshavare.

Välkommen till oss!

Hitta hit

Uppdaterad