Bild på förskolans röda och vita fasad och utegård. Den stora gården erbjuder fina lekytor, lekutrustning och material för aktiva lekar.

Förskolan Vårholmsbackarna 114

Vårholmsbackarna 114

Visa på karta

Förskolan Vårholmsbackarna 114 är en av fem förskolor i Skärholmen/Vårberg. Förskolan ligger i en fristående byggnad med egen gård. 85 barn går på fem avdelningar: Magnolian 1–2 år, Liljan 2–3 år, Orkidén 3–4 år, Anemonen 4–5 år, Näckrosen 5–6 år.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
85
Antal barn per årsarbetare
5,7
Andel med förskollärarexamen
3 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

I förskoleenhet 4 har vi tagit ställning för ett utforskande arbetssätt, vilket innebär att nyfikna barn och pedagoger tillsammans undersöker omvärlden på ett lekfullt sätt. Vi gör detta i tema- och projektform kring en fråga eller ett område som intresserar barnen. Genom vårt arbetssätt blir barnen delaktiga i utformandet av utbildningen och får inflytande över sin vardag. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att synliggöra lärandet för barn, pedagoger och familjer och för att vidareutveckla vår utbildning.

Vi delar in oss i mindre grupper under dagen/veckan för att möjliggöra möten mellan barn, pedagoger, miljö och material samt för att ge alla barn chans att bli hörda och sedda. Vi vill skapa en utbildning där varje barn får möjlighet att känna sig som - och bli, sitt allra bästa jag samt uppleva sig som en tillgång i gruppen.

Sång, musik och rytm har en självklar plats i förskolans utbildning. För våra äldsta barn har vi dessutom samarbete med El Sistema, en orkesterskola. Under lekfulla former blir de introducerade till sång, instrument och symfoniorkestermusik.
El Sistema Stockholm, Kulturskolans webbplats

Inne- och utemiljö

I våra förskolor vill vi skapa miljöer som blir naturliga mötesplatser mellan barn, pedagoger och material. Vi vill ge barnen möjlighet att utforska och lära genom flera olika uttrycksformer som skapande, dans, musik, bygg och konstruktion. I dessa miljöer vill vi utmana barnen inom läroplanens strävansmål som matematik, naturvetenskap, teknik, språk och kommunikation.

Kost och måltider

På våra förskolor serveras hemlagad mat varje dag. Våra kockar planerar sin matsedel utifrån säsong med fokus på ekologisk och klimatsmart mat. Minst en av veckans fem dagar serveras det vegetarisk lunch. Förutom lunch serveras frukt, mellanmål på eftermiddagen och frukost till de barn som börjar sin dag tidigt hos oss

Mål och vision

I Skärholmens stadsdelsförvaltnings förskolor vill vi vara nyfikna på varandra och vår omvärld. I mötet med barnen vill vi vara engagerade kunniga och medvetna. Barn ska både enskilt och i grupp få möta en verksamhet som utgår från grundläggande demokratiska värderingar. Vi vet att barn som känner trygghet vågar vara nyfikna på sin omvärld och får genom det möjlighet att nå sin fulla potential.

Vår utbildning utgår från Läroplan för förskolan, Lpfö 18, alla människors lika värde samt att barn och vuxna är jämlika medlemmar i vårt samhälle. Respekt, omtanke och solidaritet är viktiga grunder för vår utbildning.

Särskilt stöd och behov

Vi anpassar verksamheten och utvecklar arbetet i samarbete med vårdnadshavare för de barn som behöver särskilt stöd.

Mer om oss

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Du som arbetar kvällar, nätter och helger, så kallad obekväm arbetstid, och har barn mellan 1 och 12 år kan ansöka om att få barnsomsorg under dessa tider. Du är välkommen att ringa enhetschef Katarina Selin på telefon 08-508 24 341 eller maila till ob.skarholmen@stockholm.se. om du har frågor.

Övrigt

Barnen skolas in genom en föräldraaktiv inskolning där du som förälder deltar i verksamheten tillsammans med ditt barn de första dagarna. Inskolningen varar fyra dagar eller fler, beroende på barnets behov.

Hitta hit

Uppdaterad