Förskolan Vårbrodden ligger i ett enplanshus i trä, med stora lekytor framför och två stora sandlådor framför.

Förskolan Vårbrodden

Smedshagsvägen 5

Visa på karta

På förskolan Vårbrodden lägger vi grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten är rolig, trygg och lärorik för alla. Förskolan erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
36
Antal barn per årsarbetare
6
Andel med förskollärarexamen
33 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

Vårbrodden har två avdelningar:

• Igelkotten 1-2 år

• Regnbågen 2-5 år

Vårbrodden är en traditionell svensk kommunal förskola som arbetar efter följande styrdokument:

• Skollagen (2010:800)

• Förordningen (SKOLFS 2016 och 2018) om läroplan för förskolan

• FN:s konvention om barns rättigheter

• Budget för Stockholms stad

Inne- och utemiljö

Den pedagogiska miljön är organiserad utifrån tanken att barn lär genom att utforska sin omvärld. Genom att leka och skapa utmanas barnen i sitt tänkande om bland annat matematik, språk och kommunikation. Miljöerna på förskolan är anpassade efter barnens intressen, nyfikenhet, ålder och våra styrdokument.

Kost och måltider

• På förskolan finns ett tillagningskök och det lagas och serveras frukost, lunch och mellanmål varje dag.

• Speciell kost serveras till de barn som behöver detta.

• Minst 80 % av råvarorna är ekologiska och förskolan följer Livsmedelsverkets råd ”Bra mat i förskolan”.

• Varierad kost från både djur- och växtriket.

• Enbart MSC-märkt fisk

Mål och vision

• Alla barn ska få de bästa förutsättningar att utvecklas, trivas och känna gemenskap.

• Varje barn ses som en individ och vi vill ge barnet en känsla av att "jag duger, jag kan".

• Barnet möts med respekt och pedagogerna ger barnet möjlighet till inflytande och väcker barnets lust till lärande genom en lustfylld pedagogik.

• Alla människor har lika värde och allas olikheter är en tillgång

• Barnets drömmar och funderingar tas på största allvar

Särskilt stöd och behov

• Enheten har en specialpedagog anställd på heltid som finns på varje förskola en dag per vecka. Uppdraget är att finnas med i barngrupp och stötta pedagogerna att hitta givande arbetssätt.

• Alla barn ska få uppleva glädjen att göra framsteg, övervinna svårigheter och få vara en tillgång i gruppen.

• Pedagoger har en tät dialog med vårdnadshavare om barnets behov av särskilt stöd och anpassningar.

Hitta hit