Bild på förkolans röda träfasad, sandlåda, lekstuga och barn som ritar på uppsatta ark längs med fasaden.

Förskolan Vårbergsvägen 64

Vårbergsvägen 64

Hos oss möter du: Ett omsorgsfullt lärande för ditt barn. Flerspråkiga pedagoger. Lek och lärande med språk, matematik och naturvetenskap. Musik, teater och skapande på olika sätt. Närhet till parker, skog och grönområden.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
58
Antal barn per årsarbetare
5,8
Andel legitimerade förskollärare
40 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Du möter också

  • stora varierande gårdar för lek och rörelse
  • en verksamhet som vill lyssna på dig.

Vår ambition är att varje barn upplever sin tid på förskolan Vårbergsvägen som rolig, meningsfull och utmanande. Vi strävar efter att varje barn ska utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov och vår pedagogiska verksamhet organiseras utifrån barnens förmågor, intressen och önskemål. Vi ser utveckling och lärande i alla aktiviteter som sker på förskolan och genom att erbjuda barnen möjligheter till egna val ökar vi barnens inflytande över utbildningen.

Inne- och utemiljö

Miljön på förskolan är tillgänglig och utmanande. Den inspirerar barnen till självständigt utforskande, nyfikenhet och kreativ utveckling.
Våra lokaler är utformade som rum i rummen med tydliga ”hörnor” och basmiljöer:

  • bygg- och konstruktion
  • fantasi och rollek
  • läs- och skrivmiljö
  • musik, dans och sång
  • ateljéer där barnen erbjuds skapande med olika tekniker och material.

För att barnen ska kunna vara aktiva finns allt material inom räckhåll och synligt för barnen.

Kost och måltider

Maten vi serverar: frukost, lunch och mellanmål samt frukt två gånger per dag. Lunchen får vi från en cateringfirma där minst 1/3 är ekologiskt.

Mål och vision

Förskolans läroplan ligger till grund för allt arbete som vi gör på förskolorna i Skärholmens stadsdelsförvaltning. Med hjälp av dokumentation och reflektion, följer vi upp och utvecklar vår verksamhet. Med hjälp av dokumentationen kan vi också följa barnens utveckling. Varje år utarbetas dessutom en Likabehandlingsplan där vi säkerställer vårt arbete kring en trygg verksamhet för alla barn, både i vårt förebyggande arbete och hur vi hanterar eventuella situationer som uppstår.

Trygga och nyfikna

I Skärholmens stadsdelsförvaltnings förskolor vill vi vara nyfikna på varandra och vår omvärld. I mötet med barnen vill vi vara engagerade kunniga och medvetna. Barn ska både enskilt och i grupp få möta en verksamhet som utgår från grundläggande demokratiska värderingar. Vi vet att barn som känner trygghet vågar vara nyfikna på sin omvärld och får genom det möjlighet att nå sin fulla potential.

Mat och klimat

Våra förskolor erbjuder måltider som är näringsrika, goda och i allt högre grad ekologiska i enlighet med Stockholms stads strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat. Vi arbetar för att minska klimatpåverkan genom att servera måltider med en hög andel ekologiskt innehåll samt att minska avfall och matsvinn. Förskolans kocknätverk inspirerar till användning av, och kunskap kring, klimatsmarta och ekologiska livsmedel.

Kemikaliesmart

Arbetet för en kemikaliesmart och giftfri förskola fortsätter med Kemikaliecentrums vägledning som utgångspunkt. Kemikaliecentrum

Särskilt stöd och behov

Vi anpassar utbildningen och utvecklar arbetet i samarbete med föräldrar/vårdnadshavare för de barn som behöver särskilt stöd.

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Du som arbetar kvällar, nätter och helger, så kallad obekväm arbetstid, och har barn mellan 1 och 12 år kan ansöka om att få barnomsorg under dessa tider. Du är välkommen att ringa Kontaktcenter, telefon: 08-50800508 och e-post: forskola@stockholm.se om du har frågor.

Mer om oss

Vi vistas mycket utomhus på vår stora kuperade gård som inbjuder till spännande lekar både för små och stora. Vi är ute i naturen minst en gång i veckan och utnyttjar vår närhet till både skog, äng och strand när vi gör utflykter i vårt närområde.

Vänligen kontakta vår köhandläggare om du har frågor om kötid: 
Telefon: 08-508 240 81
E-post: carina.m.pettersson@edu.stockholm.se

Övrigt

Inskolning

Inom Skärholmens förskolor bedrivs inskolning utomhus.

Hitta hit

Uppdaterad