Bild på förkolans röda träfasad, sandlåda, lekstuga och barn som ritar på uppsatta ark längs med fasaden.

Förskolan Vårbergsvägen 64

Vårbergsvägen 64

Visa på karta

Hos oss möter du: - Ett omsorgsfullt lärande för ditt barn flerspråkiga pedagoger - lek och lärande med språk, matematik och naturvetenskap - musik, teater och skapande på olika sätt - närhet till parker, skog och grönområden

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
55
Antal barn per årsarbetare
0
Andel med förskollärarexamen
0 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Du möter också

- god ekologisk mat lagad från grunden av utbildade kockar
- stora varierande gårdar för lek och rörelse
- giftfri och klimatsmart förskola- en verksamhet som vill lyssna på dig!

Våra ledord

När ditt barn lämnar våra förskolor så ska de fått möjlighet att utveckla förståelse för

  • empati
  • demokratiska värderingar
  • olikhet som tillgång.

Vår verksamhetsidé

I Skärholmens förskolor vill vi vara nyfikna på varandra och vår omvärld. I mötet med barnen vill vi vara engagerade kunniga och medvetna. Barn ska både enskilt och i grupp få möta en verksamhet som utgår från grundläggande demokratiska värderingar. Vi vet att barn som känner trygghet vågar vara nyfikna på sin omvärld och får möjlighet att nå sin fulla potential.

Vår ambition är att varje barn upplever sin tid på förskolan Båtholmen som rolig, meningsfull och utmanande. Vi strävar efter att varje barn ska utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov och vår pedagogiska verksamhet organiseras utifrån barnens förmågor, intressen och önskemål. Vi ser utveckling och lärande i alla aktiviteter som sker på förskolan och genom att erbjuda barnen möjligheter till egna val ökar vi barnens inflytande över verksamheten.

Inne- och utemiljö

Vår pedagogiska miljö är utformad med utgångspunkt i den barnsyn som genomsyrar vårt förhållningssätt. Miljön på förskolan ska vara tillgänglig och utmana och inspirera barnen till självständigt utforskande, nyfikenhet och kreativ utveckling. Våra lokaler är utformade som rum i rummen med tydliga ”hörnor” för bygg- och konstruktionslek, familjelek, läs- och skrivhörna, fordonslek med mera. Barnen erbjuds målning och egna hörnor för skapande med olika tekniker och material.

Kost och måltider

Maten vi serverar: frukost, lunch och mellanmål samt frukt två gånger per dag. Lunchen får vi från en cateringfirma där minst 1/3 är ekologiskt.

Mål och vision

I Skärholmens stadsdelsförvaltnings förskolor vill vi vara nyfikna på varandra och vår omvärld. I mötet med barnen vill vi vara engagerade kunniga och medvetna. Barn ska både enskilt och i grupp få möta en verksamhet som utgår från grundläggande demokratiska värderingar. Vi vet att barn som känner trygghet vågar vara nyfikna på sin omvärld och får genom det möjlighet att nå sin fulla potential.

Särskilt stöd och behov

Vi anpassar verksamheten och utvecklar arbetet i samarbete med föräldrar/vårdnadshavare för de barn som behöver särskilt stöd.

Mer om oss

Vi har utrymmen i huset som står till vårt förfogande däribland ett stort rum för rörelse med redskap som främjar allsidig motorisk utveckling, ett stort våtutrymme som erbjuder vattenlek och experiment och vi inreder även ett sinnesrum. Vi vistas mycket utomhus på vår stora kuperade gård som inbjuder till spännande lekar både för små och stora. Vi är ute i naturen minst en gång i veckan och utnyttjar vår närhet till både skog, äng och strand när vi gör utflykter i vårt närområde.

Hitta hit

Uppdaterad