Ett barn leker i sandlådan på förskolans utegård.

Förskolan Tunnlandsvägen 30

Tunnlandsvägen 30

Visa på karta

Förskolan Tunnlandsvägen 30 är en av sex förskolor som ingår i förskoleområde 4. Vi har nära till kollektiva färdmedel, skog och natur.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
74
Antal barn per årsarbetare
5,3
Andel legitimerade förskollärare
30 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Tunnlandsvägen 30 är en av förskolorna som ingår i Område 4 i Bromma.

Förskolan har tre avdelningar, de yngsta barnen är på avdelningen Junibacken, mellanbarnen på Katthult och de äldsta barnen är på Solbacka.

Inne- och utemiljö

Den pedagogiska miljön stödjer barnen i deras utforskande. Barnen har tillgång till ett rikt och varierat material som är tydligt exponerat och tillgängligt ur barns perspektiv. För att anpassa miljön till barnens ålder är barngrupperna så långt det är möjligt indelade efter ålder. Utemiljön är en viktig del av vår pedagogiska miljö och barnen vistas dagligen på gården eller i närliggande miljöer.

Kost och måltider

En till två dagar i veckan serveras vegetariskt och vi strävar efter att använda ekologiska ingredienser och produkter. Utifrån våra förutsättningar stävar vi efter att laga maten från grunden och minimera halvfabrikat. 50 procent av inköpen är ekologiska.

Mål och vision

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.

Förskolorna i område 4 arbetar utifrån läroplanen för förskolan och Stockholms stads förskoleplan. Vi erbjuder barnen en verksamhet som utmanar barnen till att pröva själva och att kunna se sitt eget lärande. Förskolepersonalen stödjer barnen att se sina egna möjligheter och tro på sin egen förmåga. Både barn och förskolepersonal ska känna att de finns med i meningsfulla sammanhang.

Våra ställningstaganden som verksamheten vilar på är:

  • Interkulturellt förhållningssätt, att alla ska mötas av öppenhet, förståelse och nyfikenhet.
  • Normkritiskt perspektiv, att vi reflekterar kring de normer och värderingar som vi i vår förskolekultur erbjuder barnen.
  • Projektinriktat arbetssätt där vi utgår från barns intressen och frågeställningar.
  • Ett av våra pedagogiska verktyg är pedagogisk dokumentation, där vi tillsammans med barn, vårdnadshavare och kollegor emellan kan samtala och reflektera utifrån olika perspektiv.

Mer om oss

Vi arbetar efter Brommas handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor och väljer medvetet produkter som är godkända för våra miljöer. Det kan till exempel vara förbrukningsmaterial som hygien och rengöringsprodukter, papper, färger, lekmaterial, möbler och vi källsorterar. En ökad andel ekologiska livsmedel eftersträvas.

Övrigt

Välkommen till förskolan för visning!

2024

23 maj klockan 09.30

Föranmäl gärna till förskolan om ni kommer.

Telefon: 08-508 06 973

Hitta hit

Uppdaterad